Dotacje

  • Twitter
  • Linkedin
Dotacje

Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw z funduszu szwajcarskiego

Program obejmuje badania w zakresie innowacji finansowane w ramach szwajcarskiego wkładu na rzecz wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w ramach Unii Europejskiej. Nabór został otwarty 22 kwietnia 2024 r. Termin składania wniosków upływa 1 lipca 2024 r. o godz. 16:00. Zachęcamy do możliwie szybkiego kontaktu, ponieważ na opracowanie wniosku potrzeba […]

Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw z funduszu szwajcarskiego

Program obejmuje badania w zakresie innowacji finansowane w ramach szwajcarskiego wkładu na rzecz...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardziej uniwersalna m...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansowanie

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...

Opinia o innowacyjności

Opinia o innowacyjności – pomoc ekspertów od innowacji

Opinia o innowacyjności to niezależna (opracowana przez zewnętrzny profesjonalny podmiot) analiza...

ulga-podatkowa-csr

Zrównoważony rozwój – wymóg dla wszystkich projektów dofinansowanych. J...

Ekologiczna, zapewniająca równość i niedyskryminację działalność przedsiębiorstw to cel, który mu...

Badanie stanu techniki – przepustka do dofinasowania z obecnych i przys...

Szybki postęp techniczny i naukowy oznacza dla przedsiębiorców możliwości, źródło motywacji (i in...

Polityki Horyzontalne – niedyskryminacja w projektach unijnych 

Ekologiczna, zapewniająca równość i niedyskryminację działalność przedsiębiorstw to cel, który mu...

IT

PERUN – dotacja NCBR na dofinansowanie projektów obronnych

PERUN to konkurs dotacyjny na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub p...

dotacja innowacyjnej marki

Promocja innowacyjnej marki – na co można przeznaczyć dofinansowanie? 

16 października 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków na dotację dla promocji marki innowacyjnyc...

Innowacja – wyzwanie i szansa w projektach dofinansowanych ze środków UE 

Na przestrzeni wielu lat spotykamy się z początkowym oporem przedsiębiorców, gdy pojawia się słow...