Dotacje

  • Twitter
  • Linkedin
Dotacje
dofinansowanie-srodowisko

Nowe programy dotacyjne na wdrożenie zielonych technologii w 2023

1 lutego 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków do dwóch konkursów organizowanych przez Narodo...

dotacje

Szczegółowy Opis Priorytetów programu FENG 2021-2027 opublikow...

Już od 17 stycznia bieżącego roku mamy wgląd do dokumentu zawierającego dokładny opis priorytetów...

Granty branża spożywcza

Dofinansowanie dla firm zajmujących się produkcją żywności ...

Program rządowy Nutritech został ogłoszony przez NCBiR 25 maja 2022 roku, a jego celem jest zwięk...

dotacje

Dotacje regionalne dla przedsiębiorców na lata 2021-27 zaakcep...

Wszystkie programy regionalne na początku grudnia zeszłego roku otrzymały akceptacje ze strony Ko...