Dotacje krajowe

Dowiedz się, czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania

Zapytaj o szczegóły
Leyton

Bezzwrotne dofinansowanie na innowacje oraz inwestycje

Na lata 2021-2027 Polska otrzymała 72,2 mld euro w ramach unijnej polityki spójności, a także 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Daje to sumę blisko 76 mld euro. Z tej kwoty będą finansowane m.in. inwestycje w innowacje, rozwój przedsiębiorczości i informatyzację biznesu. Istotna część środków europejskich trafi do przedsiębiorstw, które chcą rozwijać i ulepszać swoje produkty, usługi oraz technologie. Fundusze europejskie dla firm pozwolą również na rozbudowę ich nieruchomości, zakup nowoczesnych urządzeń i oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań pro-ekologicznych. Poza środkami europejskimi dostępne będą też inne źródła dofinansowania dla firm – w ramach programów ogólnokrajowych oraz regionalnych. Leyton pomaga Klientom w określeniu właściwego źródła dofinansowania, adekwatnego do ich profilu działalności, znalezieniu ewentualnych partnerów projektu, objętego dotacją: innych firm, jednostek naukowych, partnerów zagranicznych, opracowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej oraz przejściu przez ścieżkę konkursową (dotacje są zwykle przyznawane w trybie konkursowym).

Co przesądza o sukcesie w ubieganiu się o dotację?

 • Właściwy wybór źródła dofinansowania (programu).
 • Poprawne określenie celów projektu.
 • Jasne zdefiniowanie działań i rezultatów przedsięwzięcia dotacyjnego (grantodawca musi wiedzieć, za co płaci).
 • Zbudowanie odpowiedniego partnerstwa z innymi firmami i jednostkami naukowymi, o ile to konieczne.
 • Trafne zaplanowanie harmonogramu oraz kosztorysu projektu i dobór odpowiednich zasobów.
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na wysokim poziomie (o dotację rywalizujesz z innymi podmiotami).

Podejście Leyton

 • Analiza pomysłu na projekt i dobór właściwego źródła finansowania.
 • Udział w zdefiniowaniu optymalnego zakresu projektu.
 • Przygotowanie i sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, obejmującej wszystkie obszary (merytorykę – w tym zagadnienia techniczne oraz finanse).
 • Monitorowanie procedury konkursowej i prowadzenie komunikacji z grantodawcą, aż do podpisania umowy o przyznanie dotacji.
 • Zapewnienie Państwu zindywidualizowanego wsparcia na etapie realizacyjnym, dostosowanego do Państwa potrzeb i skali firmy.

Atuty Leyton

 • Wysoki wskaźnik powodzenia w ubieganiu się o dotacje.
 • Doświadczeni specjaliści, z wiedzą i wieloletnią praktyką w obszarze technicznym, finansowym oraz z zakresu zarządzania projektami.
 • Zapewnienie długoterminowego wsparcia dla naszych Klientów.
 • Stała aktualizacja informacji o dostępnych źródłach dotacji i harmonogramie naboru wniosków.
 • Dobre praktyki, wyniesione z realizacji kilkuset usług z obszaru B+R i innowacyjności.

Leyton w liczbach

20 +

Lata doświadczenia

20000 +

Klienci

11

Kraje

Leyton w liczbach

20 +

Lata doświadczenia

20000 +

Klienci

11

Kraje

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. Granty

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. Granty

Skontaktuj się z nami