Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Obniż swój podatek dochodowy

Na czym polega ulga podatkowa na badania i rozwój w Polsce?

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga z tytułu działalności badawczo-rozwojowej (skr. ulga B+R) jest częścią systemu zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Ma ona na celu mobilizować je do pracy nad nowymi lub ulepszonymi produktami, usługami i technologiami. Przysługuje wszystkim firmom, niezależnie od branży i wielkości, prowadzącym prace badawczo rozwojowe, mierzącym się z wyzwaniami technologicznymi. W większości firm mamy do czynienia z pracami rozwojowymi, dlatego warto je zakwalifikować tytułem ulgi w podatku dochodowym CIT lub PIT.

Ulga B+R umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 100% nakładów na badania i rozwój, oprócz wcześniejszego ujęcia ich w kosztach uzyskania przychodu, a w przypadku wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działania B+R – od 1 stycznia 2022 r. odpis ulgowy wynosi aż 200%. Oznacza to, że w skali roku podatkowego – przy 19% stawce podatku – realną oszczędność stanowi 19% wydatków na rozwijanie nowych produktów/usług lub technologii (38% kosztów wynagrodzeń ponoszonych od 1 stycznia 2022 r.) LUB: aż do 38% wydatków na rozwijanie nowych produktów/usług lub technologii. Z każdych 100 tys. zł przeznaczonych na prace badawczo-rozwojowe, możemy uzyskać oszczędność w podatku dochodowym 19 tys. zł (38 tys. zł w przypadku kosztów wynagrodzeń ponoszonych od 1 stycznia 2022 r.) LUB: aż do 38 tys. zł.

Obecnie do ulgi B+R zostały dodane kolejne, nowe ulgi proinnowacyjne związane z produkcją próbną i wprowadzeniem na rynek nowego produktu oraz robotyzacją procesów w przedsiębiorstwie. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi podatkowej na badania i rozwój?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej na badania i rozwój przedsiębiorstwa muszą wykazać, że prowadzą działalność badawczo-rozwojową, udokumentować jej zakres oraz zidentyfikować koszty kwalifikowane.

W tych wszystkich czynnościach z pomocą przychodzi Leyton. Wykorzystujemy przy tym wiedzę techniczną oraz prawno-podatkową. Korzystamy z autorskiej metodologii Leyton, która została przetestowana w tysiącach wdrożeń ulgi B+R, pomyślnie zrealizowanych dla naszych Klientów na całym świecie, w tym dla kilkuset w Polsce.

Pomagamy firmom w zakwalifikowaniu wybranych obszarów ich działalności jako prace B+R, bazując na wiedzy naukowej i obowiązujących definicjach prawnych. Dajemy pewność, że wszystkie wydatki kwalifikowane zostały wzięte pod uwagę. Zapewniamy naszym Klientom sprawdzone metody ewidencjonowania kosztów działalności B+R, dzięki czemu nawet po kilku latach od rozliczenia łatwo mogą przywołać odpowiednie kwoty i sposób ich ustalenia. Przygotowujemy pełną dokumentację, potwierdzającą uprawnienie przedsiębiorstwa do skorzystania z ulgi, a także wypełniamy formularze składane do organów skarbowych. Jeśli to konieczne, udzielamy odpowiedzi na ewentualne pytania ze strony urzędów.

Wszystkie te czynności wykonujemy dla Klientów w ramach success fee, ponieważ uważamy, że nasze wynagrodzenie powinno opierać się o realne korzyści, odniesione przez współpracujące z nami firmy.

how we help - leyton polska
Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Nasze podejście

Swoje usługi opieramy na pracy z ekspertami technicznymi, często z doświadczeniem naukowym. Specjalizują się oni w identyfikowaniu działalności B+R w poszczególnych branżach i obszarach gospodarki. Współpracujemy z licencjonowanymi doradcami podatkowymi o rozległej wiedzy prawno-podatkowej, zwłaszcza w aspekcie przepisów dotyczących rozliczania prac B+R w podatkach dochodowych. Dzięki temu zapewniamy Klientom najwyższy poziom usług i możliwość optymalnego wykorzystania oszczędności wynikających z przepisów podatkowych.

Nasza metodologia polega na zabezpieczeniu oszczędności poprzez właściwe udokumentowanie, opracowanie materiałów pomocniczych, a w niektórych przypadkach – na wsparciu naszych Klientów w sporządzeniu wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe.

Nasze audyty – związane z identyfikacją prac B+R w przedsiębiorstwach są tak zorganizowane, aby zminimalizować zaangażowanie Państwa pracowników po to, aby mogli oni skupić się na swoich podstawowych obowiązkach. Nie obciążamy ich pracami raportowymi, czy ewidencyjnymi.

Atuty Leyton

 • Ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu finansowania badań i rozwoju w wielu krajach.
 • Podwójna ekspertyza – unikalny proces wdrażania ulgi B+R, ugruntowany na wiedzy technicznej oraz podatkowej, a także na doświadczeniu z zakresu zarządzania projektami.
 • Zespoły multidyscyplinarne, posiadające doświadczenie w niemal każdym sektorze gospodarki.
 • Globalny zasięg i międzynarodowa sieć naszych zespołów zapewniają optymalne wsparcie i wymianę doświadczeń pomiędzy krajami, w jakich jest obecny Leyton.
 • Możliwość analizy działalności Klientów w poszukiwaniu adekwatnych grantów i dotacji.
 • Monitorowanie rynku oraz stały przegląd przepisów i zmian w zakresie badań i rozwoju w celu zapewnienia Klientom wiarygdnych sposobów działania.
 • Jasno zdefiniowany model rozliczeń – oferujemy strukturę współpracy opartą wyłącznie na modelu success fee. Jest to wynagrodzenie odnoszące się do faktycznych korzyści naszych Klientów.

  Skontaktuj się z nami  Wybierając “Wyślij”, potwierdzam, że przeczytałem, zrozumiałem i zaakceptowałem oświadczenie o ochronie danych

  Leyton w liczbach

  23

  Lata doświadczenia

  24000

  Klienci

  12

  Kraje

  Leyton w liczbach

  23

  Lata doświadczenia

  24000

  Klienci

  12

  Kraje

  Może Cię również zainteresować

  Dotacje krajowe

  Dowiedz się, czy Twoja firma może skorzystać
  z dofinansowania

  Polska Strefa Inwestycji

  Uzyskaj wsparcie z tytułu realizacji nowej inwestycji

  Programy europejskie

  Dowiedz się, do kogo adresowane są programy ramowe UE

  Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. Podatków B + R

  Skontaktuj się z nami