Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Obniż swój podatek dochodowy

Na czym polega ulga podatkowa na badania i rozwój w Polsce?

Ulga badawczo-rozwojowa (skr. ulga B+R) jest częścią systemu zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Ma ona na celu mobilizować je do pracy nad nowymi lub ulepszonymi produktami, usługami i technologiami. 

Ulga podatkowa B+R przysługuje wszystkim firmom, niezależnie od branży i wielkości, prowadzącym prace badawczo-rozwojowe.

Działalność badawczo-rozwojowa, to, jak mówi definicja, działania rozwojowe, które wykorzystują istniejącą wiedzę do opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań.

Wiąże się to z wyzwaniem technologicznym, którego rezultat nie jest znany podczas podejmowania próby wprowadzenia nowych produktów lub systemów organizacyjnych. W większości firm mamy do czynienia z pracami rozwojowymi, dlatego warto je zakwalifikować tytułem ulgi w podatku dochodowym CIT lub PIT.

Zasady korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej w 2022 roku zostały znacznie poszerzone, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców inwestujących w rozwój swoich firm. Ulga na działalność badawczo-rozwojową umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 100% nakładów na badania i rozwój, oprócz wcześniejszego ujęcia ich w kosztach uzyskania przychodu, a w przypadku wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działania B+R – od 1 stycznia 2022 r. odpis ulgowy wynosi aż 200%.

Oznacza to, że w skali roku podatkowego – przy 19% stawce podatku – realną oszczędność stanowi 19% wydatków na rozwijanie nowych produktów/usług lub technologii (38% kosztów wynagrodzeń ponoszonych od 1 stycznia 2022 r.) LUB: aż do 38% wydatków na rozwijanie nowych produktów/usług lub technologii. Z każdych 100 tys. zł przeznaczonych na prace badawczo-rozwojowe, możemy uzyskać oszczędność w podatku dochodowym 19 tys. zł.

Obecnie do ulgi na badania i rozwój zostały dodane kolejne, nowe ulgi proinnowacyjne związane z produkcją próbną i wprowadzeniem na rynek nowego produktu oraz robotyzacją procesów w przedsiębiorstwie. 

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi podatkowej na badania i rozwój?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej na badania i rozwój, przedsiębiorstwa muszą wykazać, że prowadzą działalność badawczo-rozwojową, udokumentować jej zakres oraz zidentyfikować koszty kwalifikowane.

W tych wszystkich czynnościach z pomocą przychodzi Leyton. Przeprowadzamy audyt działalności badawczo-rozwojowej, wykorzystując przy tym wiedzę techniczną oraz prawno-podatkową. Korzystamy z autorskiej metodologii Leyton, która została przetestowana w tysiącach wdrożeń ulgi na prace badawczo-rozwojowe. Nasze projekty zostały pomyślnie zrealizowane dla Klientów na całym świecie, w tym dla ponad tysiąca Klientów w Polsce. Dzięki temu wiemy, jak zmniejszyć koszty badawczo-rozwojowe w różnych branżach.

Pomagamy firmom w zakwalifikowaniu wybranych obszarów ich działalności jako prace B+R, bazując na wiedzy naukowej i obowiązujących definicjach prawnych. Dajemy pewność, że wszystkie wydatki kwalifikowane zostały wzięte pod uwagę. Zapewniamy naszym Klientom sprawdzone metody ewidencjonowania kosztów działalności badawczo-rozwojowej, dzięki czemu nawet po kilku latach od rozliczenia łatwo mogą przywołać odpowiednie kwoty i sposób ich ustalenia. Przygotowujemy pełną dokumentację, potwierdzającą uprawnienie przedsiębiorstwa do skorzystania z ulgi rozwojowej, a także wypełniamy formularze składane do organów skarbowych. Jeśli to konieczne, udzielamy odpowiedzi na ewentualne pytania ze strony urzędów.

Pozyskiwanie ulgi na innowacje to nie jedyne działania, jakie prowadzimy. Naszą wiedzę wykorzystujemy również do innych obszarów, jak np.:

Wszystkie te czynności wykonujemy dla Klientów w ramach success fee, ponieważ uważamy, że nasze wynagrodzenie powinno opierać się o realne korzyści odniesione przez firmy, które zdecydują się na współpracę z nami.

Nasze podejście

Swoje usługi opieramy na pracy z ekspertami technicznymi, często z doświadczeniem naukowym. Specjalizują się oni w identyfikowaniu działalności B+R w poszczególnych branżach i obszarach gospodarki. Współpracujemy z licencjonowanymi doradcami podatkowymi o rozległej wiedzy prawno-podatkowej, zwłaszcza w aspekcie przepisów dotyczących rozliczania prac B+R w podatkach dochodowych. Dzięki temu zapewniamy Klientom najwyższy poziom usług i możliwość optymalnego wykorzystania oszczędności wynikających z przepisów podatkowych.

Nasza metodologia polega na zabezpieczeniu oszczędności poprzez właściwe udokumentowanie, opracowanie materiałów pomocniczych, a w niektórych przypadkach – na wsparciu naszych Klientów w sporządzeniu wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe.

Nasze audyty – związane z identyfikacją prac B+R w przedsiębiorstwach są tak zorganizowane, aby zminimalizować zaangażowanie Państwa pracowników po to, aby mogli oni skupić się na swoich podstawowych obowiązkach. Nie obciążamy ich pracami raportowymi, czy ewidencyjnymi.

Atuty Leyton

 • Ponad 25-letnie doświadczenie z zakresu finansowania badań i rozwoju w wielu krajach.
 • Podwójna ekspertyza – unikalny proces wdrażania ulgi B+R, ugruntowany na wiedzy technicznej oraz podatkowej, a także na doświadczeniu z zakresu zarządzania projektami.
 • Zespoły multidyscyplinarne, posiadające doświadczenie w niemal każdym sektorze gospodarki.
 • Globalny zasięg i międzynarodowa sieć naszych zespołów zapewniają optymalne wsparcie i wymianę doświadczeń pomiędzy krajami, w jakich jest obecny Leyton.
 • Możliwość analizy działalności Klientów w poszukiwaniu adekwatnych grantów i dotacji.
 • Monitorowanie rynku oraz stały przegląd przepisów i zmian w zakresie badań i rozwoju w celu zapewnienia Klientom wiarygdnych sposobów działania.
 • Jasno zdefiniowany model rozliczeń – oferujemy strukturę współpracy opartą wyłącznie na modelu success fee. Jest to wynagrodzenie odnoszące się do faktycznych korzyści naszych Klientów.

Firma Leyton

Leyton posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu innowacji. Nasi eksperci techniczno – podatkowi posiadają bogate doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami, którym pomagają uzyskać ulgę związaną z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

  Chcesz zweryfikować skalę korzyści z ulgi B+R w Twojej firmie?

   Umów się na bezpłatną konsultację   Wybierając “Wyślij”, potwierdzam, że przeczytałem, zrozumiałem i zaakceptowałem oświadczenie o ochronie danych

   mark_email_read

   Dziękujemy za wiadomość 

   Nasi specjaliści wkrótce skontaktują się z Państwem

   ulga b+r

   Leyton w liczbach

   25

   Lat doświadczenia

   27000

   Klientów

   13

   Krajów

   Może Cię również zainteresować

   Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. Ulgi B+R

   Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward