Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Obniż swój podatek dochodowy

Na czym polega ulga podatkowa na badania i rozwój w Polsce?

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga z tytułu działalności badawczo-rozwojowej (skr. ulga B+R) jest częścią systemu zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw funkcjonujących
w Polsce. Ma mobilizować je do pracy nad nowymi lub ulepszonymi produktami, usługami i technologiami. Przysługuje wszystkim firmom, niezależnie od branży i wielkości, jeśli prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe, mierząc się z wyzwaniami technologicznymi. W większości firm mamy do czynienia z pracami rozwojowymi, dlatego warto je zakwalifikować tytułem ulgi w podatku dochodowym CIT lub PIT. Ulga B+R na obecnych zasadach obowiązuje od 2018 r.

Umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 100% nakładów na badania i rozwój, oprócz wcześniejszego ujęcia ich w kosztach uzyskania przychodu. Oznacza to, że w skali roku obrachunkowego realną oszczędność stanowi 19% wydatków na rozwijanie nowych produktów/usług lub technologii. Przeznaczając 100 tys. zł na prace badawczo-rozwojowe, uzyskujemy oszczędność 19 tys. zł w podatku dochodowym. Przedsiębiorstwa o statusie Centrum Badawczo-Rozwojowego (skr. CBR) mają prawo do skorzystania z ulgi w wysokości aż 150% poniesionych wydatków.

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi podatkowej na badania i rozwój?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej na badania i rozwój przedsiębiorstwa muszą wykazać, że prowadzą działalność badawczo-rozwojową, udokumentować jej zakres oraz zidentyfikować koszty kwalifikowane.

W tych wszystkich czynnościach z pomocą przychodzi Leyton. Wykorzystujemy przy tym wiedzę techniczną oraz prawno-podatkową. Korzystamy z autorskiej metodologii Leyton, która została przetestowana w tysiącach wdrożeń ulgi B+R, pomyślnie zrealizowanych dla naszych Klientów na całym świecie.

Pomagamy firmom w zakwalifikowaniu wybranych obszarów ich działalności jako prace B+R, bazując na wiedzy naukowej i obowiązujących definicjach prawnych. Dajemy pewność, że wszystkie wydatki kwalifikowane zostały wzięte pod uwagę. Zapewniamy naszym Klientom sprawdzone metody ewidencjonowania kosztów działalności B+R, dzięki czemu nawet po kilku latach od rozliczenia łatwo mogą przywołać odpowiednie kwoty i sposób ich ustalenia. Przygotowujemy pełną dokumentację, potwierdzającą uprawnienie przedsiębiorstwa do skorzystania z ulgi, a także wypełniamy formularze składane do organów skarbowych. Jeśli to konieczne, udzielamy odpowiedzi na ewentualne pytania ze strony urzędów.

Wszystkie te czynności wykonujemy dla Klientów w ramach success fee, ponieważ uważamy, że nasze wynagrodzenie powinno opierać się o realne korzyści, odniesione przez współpracujące z nami firmy.

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi podatkowej na badania i rozwój?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej na badania i rozwój przedsiębiorstwa muszą wykazać, że prowadzą działalność badawczo-rozwojową, udokumentować jej zakres oraz zidentyfikować koszty kwalifikowane.

W tych wszystkich czynnościach z pomocą przychodzi Leyton. Wykorzystujemy przy tym wiedzę techniczną oraz prawno-podatkową. Korzystamy z autorskiej metodologii Leyton, która została przetestowana w tysiącach wdrożeń ulgi B+R, pomyślnie zrealizowanych dla naszych Klientów na całym świecie.

Pomagamy firmom w zakwalifikowaniu wybranych obszarów ich działalności jako prace B+R, bazując na wiedzy naukowej i obowiązujących definicjach prawnych. Dajemy pewność, że wszystkie wydatki kwalifikowane zostały wzięte pod uwagę. Zapewniamy naszym Klientom sprawdzone metody ewidencjonowania kosztów działalności B+R, dzięki czemu nawet po kilku latach od rozliczenia łatwo mogą przywołać odpowiednie kwoty i sposób ich ustalenia. Przygotowujemy pełną dokumentację, potwierdzającą uprawnienie przedsiębiorstwa do skorzystania z ulgi, a także wypełniamy formularze składane do organów skarbowych. Jeśli to konieczne, udzielamy odpowiedzi na ewentualne pytania ze strony urzędów.

Wszystkie te czynności wykonujemy dla Klientów w ramach success fee, ponieważ uważamy, że nasze wynagrodzenie powinno opierać się o realne korzyści, odniesione przez współpracujące z nami firmy.

how we help - leyton polska
Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Nasze podejście

Swoje usługi opieramy na pracy z ekspertami technicznymi, często z doświadczeniem naukowym. Specjalizują się oni w identyfikowaniu działalności B+R w poszczególnych branżach i obszarach gospodarki. Współpracujemy z licencjonowanymi doradcami podatkowymi o rozległej wiedzy prawno-podatkowej, zwłaszcza w aspekcie przepisów dotyczących rozliczania prac B+R w podatkach dochodowych. Dzięki temu zapewniamy Klientom najwyższy poziom usług i możliwość optymalnego wykorzystania oszczędności wynikających z przepisów podatkowych.

Nasza metodologia polega na zabezpieczeniu oszczędności poprzez właściwe udokumentowanie, opracowanie materiałów pomocniczych, a w niektórych przypadkach – na wsparciu naszych Klientów w sporządzeniu wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe.

Nasze audyty – związane z identyfikacją prac B+R w przedsiębiorstwach – są tak zorganizowane, aby zminimalizować zaangażowanie Państwa pracowników po to, aby mogli oni skupić się na swoich podstawowych obowiązkach. Nie obciążamy ich pracami raportowymi, czy ewidencyjnymi.

Nasze podejście

Swoje usługi opieramy na pracy z ekspertami technicznymi, często z doświadczeniem naukowym. Specjalizują się oni w identyfikowaniu działalności B+R w poszczególnych branżach i obszarach gospodarki. Współpracujemy z licencjonowanymi doradcami podatkowymi o rozległej wiedzy prawno-podatkowej, zwłaszcza w aspekcie przepisów dotyczących rozliczania prac B+R w podatkach dochodowych. Dzięki temu zapewniamy Klientom najwyższy poziom usług i możliwość optymalnego wykorzystania oszczędności wynikających z przepisów podatkowych.

Nasza metodologia polega na zabezpieczeniu oszczędności poprzez właściwe udokumentowanie, opracowanie materiałów pomocniczych, a w niektórych przypadkach – na wsparciu naszych Klientów w sporządzeniu wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe.

Nasze audyty – związane z identyfikacją prac B+R w przedsiębiorstwach – są tak zorganizowane, aby zminimalizować zaangażowanie Państwa pracowników po to, aby mogli oni skupić się na swoich podstawowych obowiązkach. Nie obciążamy ich pracami raportowymi, czy ewidencyjnymi.

Atuty Leyton

 • Ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu finansowania badań i rozwoju w wielu krajach.
 • Podwójna ekspertyza – unikalny proces wdrażania ulgi B+R, ugruntowany na wiedzy technicznej oraz podatkowej, a także na doświadczeniu z zakresu zarządzania projektami.
 • Zespoły multidyscyplinarne, posiadające doświadczenie w niemal każdym sektorze gospodarki.
 • Globalny zasięg i międzynarodowa sieć naszych zespołów zapewniają optymalne wsparcie i wymianę doświadczeń pomiędzy krajami, w jakich jest obecny Leyton.
 • Możliwość analizy działalności Klientów w poszukiwaniu adekwatnych grantów i dotacji.
 • Monitorowanie rynku oraz stały przegląd przepisów i zmian w zakresie badań i rozwoju w celu zapewnienia Klientom wiarygdnych sposobów działania.
 • Jasno zdefiniowany model rozliczeń – oferujemy strukturę współpracy opartą wyłącznie na modelu success fee. Jest to wynagrodzenie odnoszące się do faktycznych korzyści naszych Klientów.

  Skontaktuj się z nami  Wybierając “Wyślij”, potwierdzam, że przeczytałem, zrozumiałem i zaakceptowałem oświadczenie o ochronie danych

  Leyton w liczbach

  23

  Lata doświadczenia

  24000

  Klienci

  12

  Kraje

  Leyton w liczbach

  23

  Lata doświadczenia

  24000

  Klienci

  12

  Kraje

  Może Cię również zainteresować

  Dotacje krajowe

  Dowiedz się, czy Twoja firma może skorzystać
  z dofinansowania

  Polska Strefa Inwestycji

  Uzyskaj wsparcie z tytułu realizacji nowej inwestycji

  Programy europejskie

  Dowiedz się, do kogo adresowane są programy ramowe UE

  Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. Podatków B + R

  Skontaktuj się z nami