Ulga na innowacyjnych pracowników – na czym polega?

  • Autor Radosław Ciechański
    • 20 Feb 2023
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
innowacyjni-pracownicy

Ulga na innowacyjnych pracowników to kolejna nowość wprowadzona przez Polski Ład. Jest to nowy element ulgi badawczo-rozwojowej, który pozwoli pracodawcy zmniejszyć wartość zaliczki na podatek dochodowy oraz wartość zryczałtowanego podatku dochodowego, który jest uzyskiwany od przychodów wynikających z pracy konkretnych pracowników. Muszą oni być zatrudnieni z tytułu umowy o pracę, na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub osiągać przychody z tytułu praw autorskich.

Jakie jeszcze warunki musi spełniać firma, by miała możliwość skorzystania z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników? O tym wszystkim piszemy w kolejnych akapitach.

Kogo dotyczy ulga na innowacyjnych pracowników?

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników dotyczy przedsiębiorców, którzy w zeznaniu rocznym za rok 2022 nie odliczyli od uzyskanego dochodu pełnych kwot ulgi B+R. Mogło być to spowodowane faktem, że w danym roku podatkowym ponieśli oni stratę bądź wysokość przysługującego odliczenia przekroczyła wielkość osiągniętego dochodu. 

Ulga na innowacyjnych pracowników pozwala takim podatnikom odzyskać koszty kwalifikowane ponoszone od 2022 roku. Jest to duża szansa na wsparcie przedsiębiorców, którzy prowadzą innowacyjne projekty, a dotychczas nie mogli wykorzystać całej kwoty przysługującej im ulgi B+R. Tego typu ulga podatkowa pozwala również zaoferować innowacyjnym pracownikom lepsze warunki współpracy.

Jakie warunki musi spełniać pracownik?

Ważną kwestią jest to, jakich pracowników dotyczy rozliczenie omawianej ulgi. W świetle ustawy muszą być to osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo rozwojową.

Ponadto, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, muszą być oni zatrudnieni w ramach umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych. Kolejnym warunkiem jest fakt, że ich czas pracy przeznaczony na działalność badawczo-rozwojową będzie wynosił co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu. Co ważne, musi być to udokumentowane w ewidencji czasu pracy. Warto również wspomnieć, że taki pracownik musi osiągać dochody zgodne z tymi, które zostały wskazane w ustawowym katalogu.

Zasady obliczania kwoty możliwej do odliczenia

Ulga na innowacyjnych pracowników pozwala pomniejszyć kwotę zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników realizujących zadania w ramach działalności B+R. Jak wyliczyć tę kwotę?

Przewidywane są trzy możliwości:

  • 12%: przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej (PIT-36),
  • 19%: przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L),
  • 9 lub 19% CIT: podatnicy podatku dochodowego.

Od kiedy można skorzystać z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników?

Według zasad określonych w przepisach, ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, dla większości podatników, zaczęła obowiązywać od początku 2023 roku. 
Nieco inne daty obowiązują jedynie podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy. W takim przypadku mogą oni skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników w ramach działalności B+R w kolejnym roku podatkowym.

Płatnik będzie mógł skorzystać z ulgi wraz z początkiem miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym złożył zeznanie aż do końca roku podatkowego, którego dotyczy dane zeznanie.

Zaufaj specjalistom Leyton

Jak widać, koszty odliczone w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników mogą być dużą zachętą do skorzystania z rozwiązania, które oferuje Polski Ład. Jeśli nie masz pewności, czy zakres działalności Twoich pracowników podlega tej uldze, skontaktuj się z nami! Nasi doświadczeni konsultanci techniczni w jasny i klarowny sposób przedstawią Ci zasady działania, a także pomogą w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Leyton to profesjonalna firma konsultingowa, która oferuje również inne usługi, jak np.:

Umów bezpłatną konsultację

Odzyskaj zapłacony podatek i zdobądź środki na rozwój Twojej firmy! Skorzystaj z ulgi tak jak wielu naszych Klientów!

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Radek
Radosław Ciechański

R&D Senior Consultant w Leyton Poland

Explore our latest insights

Zobacz więcej arrow_forward

Polityki Horyzontalne – niedyskryminacja w projektach un...

Ekologiczna, zapewniająca równość i niedyskryminację działalność przedsiębiorstw to cel, który mu...

IT

PERUN – dotacja NCBR na dofinansowanie projektów obronnych

PERUN to konkurs dotacyjny na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub p...

dotacje-i-pozyczki

Polska Strefa Inwestycji – do 15 lat zwolnienia z podatk...

W Polsce istnieje rozbudowany system instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorstw, zarówno t...

dotacja innowacyjnej marki

Promocja innowacyjnej marki – na co można przeznaczyć dofinans...

16 października 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków na dotację dla promocji marki innowacyjnyc...