Sustainability by Leyton

CSR podstawową wartością naszego DNA

Ambicje  

W ramach programu Sustainability by Leyton, prowadzimy skoordynowane działania w oparciu o doświadczenie naszych pracowników w obszarze transformacji technicznej, energetycznej i ekonomicznej.  

Nasza grupa angażuje się w działania licznych stowarzyszeń i fundacji i wspiera cele społeczne, środowiskowe i socjalne. 

Zobowiązania Grupy  

Aby zapewnić odpowiednią strukturyzację podejścia, postanowiliśmy dołączyć do  UN Global Compact, międzynarodowej sieci ONZ, zobowiązując się do wdrożenia 10 uniwersalnych zasad i raportowania raz w roku postępów zrealizowanych w każdym biurze na całym świecie.  

Leyton co roku publikuje szczegółowe sprawozdanie Global Compact w sprawie postępu (COP), aby podkreślić swoje kluczowe osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Fundacja Pure Ocean wspiera innowacyjne projekty, mające na celu poprawę świadomości społecznej oraz ochronę wrażliwych ekosystemów morskich

i bioróżnorodności. Wsparcie otrzymane  od firmy Leyton  od 2019 roku pozwoli finansować dalsze innowacje technologiczne, środowiskowe i społeczne na rzecz ochrony oceanów.

François Gouilliard

prezes założyciel Grupy Leyton

We wszystkich krajach, w których działamy, nasi pracownicy pracują na rzecz przyszłych wyzwań, dotyczących zarówno klientów jak i stowarzyszeń. Bardziej niż kiedykolwiek, nasza odpowiedzialność, jako przedsiębiorstwa, polega na aktywnym uczestniczeniu w transformacji społecznej
i środowiskowej poprzez włączenie tych tematów w obszar naszej działalności. Mamy wielkie ambicje
i prowadzimy liczne projekty wpisujące się w nasz własny rozwój, rozwój naszych pracowników
i naszych klientów w długoterminowej perspektywie

Międzynarodowe zaangażowanie i działania lokalne  

Poza ambicjami Grupy, które umożliwiają wytworzenie skoordynowanej inicjatywy, każdy kraj  Leyton działa w sposób niezależny i dostosowany do lokalnych społeczności, zespołów pracowników-wolontariuszy, wdrażając każdego dnia konkretne działania o charakterze społecznym lub środowiskowym. 

Jak działamy, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Cel nr 3: Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrostanu

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zainicjowaliśmy kilka kampanii wsparcia i podziękowań osobom, które pomogły w walce z COVID-19, m.in. przekazując 1% wszystkich opłat zebranych przez firmę w okresie od kwietnia do czerwca na rzecz National Health Service (National Health Services, Inc) w Wielkiej Brytanii, Instytutowi Pasteura we Francji lub Hiszpańskiej Krajowej Radzie ds. Badań (CSIC) w Hiszpanii.  

Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu  

W Maroku nasi pracownicy zorganizowali operację czyszczenia plaży, a w Wielkiej Brytanii kilku pracowników dołączyło do akcji sadzenia drzew.  

Cel nr 5: Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt  

Nasze biura w USA i Hiszpanii rozpoczęły kampanie „Leyton Women in STEM”, aby uczcić i doceniać nasze konsultantki techniczne, które wnoszą bardzo zaawansowaną wiedzę techniczną i branżową i zapewniają cenne korzyści naszym klientom. 

Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu  

Zgodnie z naszymi wysiłkami na rzecz ochrony środowiska, Leyton wybrał „ekologiczne” i przyjazne dla środowiska biura dla swojej centrali w Paryżu, a także dla swojego oddziału we Włoszech.  

Cel nr 7: Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie  

W styczniu 2020 roku gościliśmy. The Sustainable Start-up Challenge, międzynarodowy konkurs, w którym start-upy rywalizowały o szansę wygrania stoiska na CES2020. BeFC Bioenzymatic Fuel Cells wyróżniły się ekologicznym systemem ogniw paliwowych na bazie papieru, w których zamiast katalizatorów chemicznych zastosowano katalizatory biologiczne.  

Cel nr 14 – Ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób zrównoważony  

Jesteśmy Partnerem Korporacyjnym Blue Marine Foundation, organizacji charytatywnej zajmującej się przywracaniem zdrowia oceanom poprzez rozwiązanie problemu przełowienia, jednego z największych problemów środowiskowych na świecie.  

Chcesz wziąć udział w naszych projektach?

Skontaktuj się z nami