Sustainability by Leyton

CSR podstawową wartością naszego DNA

Ambicje 

W ramach programu Sustainability by Leyton, prowadzimy skoordynowane działania w oparciu o doświadczenie naszych pracowników w obszarze transformacji technicznej, energetycznej i ekonomicznej.  Nasza grupa angażuje się w działania licznych stowarzyszeń i fundacji i wspiera cele społeczne, środowiskowe i socjalne. 

Zobowiązania Grupy  

Aby zapewnić odpowiednią strukturyzację podejścia, postanowiliśmy dołączyć do  UN Global Compact, międzynarodowej sieci ONZ, zobowiązując się do wdrożenia 10 uniwersalnych zasad i raportowania raz w roku postępów zrealizowanych w każdym biurze na całym świecie.  

Leyton co roku publikuje szczegółowe sprawozdanie Global Compact w sprawie postępu (COP), aby podkreślić swoje kluczowe osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Fundacja Pure Ocean wspiera innowacyjne projekty, mające na celu poprawę świadomości społecznej oraz ochronę wrażliwych ekosystemów morskich i bioróżnorodności. Wsparcie otrzymane  od firmy Leyton  od 2019 roku pozwoli finansować dalsze innowacje technologiczne, środowiskowe i społeczne na rzecz ochrony oceanów.

François Gouilliard

prezes założyciel Grupy Leyton

We wszystkich krajach, w których działamy, nasi pracownicy pracują na rzecz przyszłych wyzwań, dotyczących zarówno klientów jak i stowarzyszeń. Bardziej niż kiedykolwiek, nasza odpowiedzialność, jako przedsiębiorstwa, polega na aktywnym uczestniczeniu w transformacji społecznej i środowiskowej poprzez włączenie tych tematów w obszar naszej działalności. Mamy wielkie ambicje i prowadzimy liczne projekty wpisujące się w nasz własny rozwój, rozwój naszych pracowników i naszych klientów w długoterminowej perspektywie

Międzynarodowe zaangażowanie i działania lokalne  

Poza ambicjami Grupy, które umożliwiają wytworzenie skoordynowanej inicjatywy, każdy kraj  Leyton działa w sposób niezależny i dostosowany do lokalnych społeczności, zespołów pracowników-wolontariuszy, wdrażając każdego dnia konkretne działania o charakterze społecznym lub środowiskowym. 

Jak działamy, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Chcesz wziąć udział w naszych projektach?

Skontaktuj się z nami