Zrównoważony rozwój według Leyton

Ambicje 

W ramach programu Sustainability by Leyton, prowadzimy skoordynowane działania w oparciu o doświadczenie naszych pracowników w obszarze transformacji technicznej, energetycznej i ekonomicznej.  Nasza grupa angażuje się w działania licznych stowarzyszeń i fundacji i wspiera cele społeczne, środowiskowe i socjalne. 

Zobowiązania Grupy  

UN Global compact

Aby zapewnić odpowiednią strukturyzację podejścia, postanowiliśmy dołączyć do  UN Global Compact, międzynarodowej sieci ONZ, zobowiązując się do wdrożenia 10 uniwersalnych zasad i raportowania raz w roku postępów zrealizowanych w każdym biurze na całym świecie.  
Leyton co roku publikuje szczegółowe sprawozdanie Global Compact w sprawie postępu (COP), aby podkreślić swoje kluczowe osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Przeczytaj raport

We wszystkich krajach, w których działamy, nasi pracownicy pracują na rzecz przyszłych wyzwań, dotyczących zarówno Klientów jak i stowarzyszeń. Bardziej niż kiedykolwiek, nasza odpowiedzialność, jako przedsiębiorstwa, polega na aktywnym uczestniczeniu w transformacji społecznej i środowiskowej poprzez włączenie tych tematów w obszar naszej działalności. Mamy wielkie ambicje i prowadzimy liczne projekty wpisujące się w nasz własny rozwój, rozwój naszych pracowników i naszych Klientów w długoterminowej perspektywie

François Gouilliard prezes założyciel Grupy Leyton

Jak działamy, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Chcesz wziąć udział w naszych projektach?

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward