Onze expertise

Leyton insights

Clarification sur la notification BELSPO par le Ministre des Finances

Verduidelijking over de BELSPO-aanmelding door de Minister van Fina…

Ontdek de recente verduidelijkingen omtrent de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O in…

Rechtbank: Schrijven Belspo voldoende als bewijs van aanmelding | Blog

Rechtbank vindt schrijven Belspo voldoende als bewijs van waarschij…

Lees over de recente opmerkelijke uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant,…

Belspo-aanmelding moet voortaan gebeuren vóór opstart O&O-proje…

De fiscus verduidelijkte in een Circulaire van 27 april 2023 zijn standpunt over een belangrijke…

Partial Withholding tax exemption for real estate

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid voor we…

Ook in 2023 zullen ondernemingen uit de bouw en aanverwante sectoren nog gebruik kunnen maken…

10 mistakes to avoid when applying for R&D grants

10 fouten die u moet vermijden bij het aanvragen van R&D-subsidies

Leyton heeft een uitgebreide ervaring met het schrijven van R&D-subsidieaanvragen. Op basis van…

Van welke branche maakt u deel uit?

Onze teams helpen onze klanten hun prestaties te verbeteren


Dankzij onze unieke methodes en de knowhow die we in de afgelopen 23 jaar hebben opgebouwd, kunnen onze klanten gebruikmaken van aanvullende financieringsbronnen zonder de focus op hun kernactiviteiten te verliezen.

Onze 2000 medewerkers oefenen hun beroep met enthousiasme uit in 34 agentschappen verdeeld over 12 landen en onderschrijven onze waarden, zoals teamgeest, innovatie en duurzame ontwikkeling.

Leyton is in de eerste plaats een zakelijk avontuur dat begon met twee vastberaden en standvastige persoonlijkheden: François Gouilliard, voorzitter en oprichter, en Olivier de Beauminy, mede-oprichter.

Ontdek ons 100% in-house Tech Lab

Er zijn al 60 in-house applicaties ontwikkeld om de diensten voor onze klanten te maximaliseren

Ontdek arrow_outward arrow_outward
100

experts in het technologielab

20000

ontwikkelingsdagen in 2021

50

productie roll-outs per maand roll-out per month

Op zoek naar een boeiende job?

Meer dan een job: een echt avontuur!