Duurzaamheid door Leyton

Onze ambitie  

Met het duurzaamheidsprogramma van Leyton coördineren wij al onze acties omtrent MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), waarbij we een beroep doen op de expertise van onze medewerkers wat betreft de technische, energetische en economische transitie. Onze groep sponsort tal van organisaties en stichtingen, van wie wij de sociale, milieutechnische en maatschappelijke doelen steunen.  

De uitgangspunten van onze groep  

Om deze ontwikkeling vorm te geven hebben we ervoor gekozen ons aan te sluiten bij UN Global Compact, het internationale netwerk van de Verenigde Naties, waarbij we aldus de verantwoordelijkheid nemen om 10 algemene principes te realiseren en jaarlijks verslag te doen van behaalde resultaten op elke afdeling over de hele wereld.  

Leyton geeft jaarlijks een accurate Verenigde Naties Global Compact-communicatie op Voortgang (COP) uit om diens belangrijke duurzame verwezenlijkingen te benadrukken. 

De Pure Ocean Fund ondersteunt vernieuwende projecten die tot doel hebben de kennis over en het behoud van kwetsbare ecosystemen in de zee en de biodiversiteit te verbeteren. De steun die Leyton sinds 2019 verleent maakt financiering van nieuwe technologische, milieutechnische en sociale innovaties ter bescherming van de oceanen mogelijk.

In alle landen waar we zijn vertegenwoordigd, staan onze medewerkers klaar om in te spelen op de uitdagingen van morgen, bij zowel onze klanten als bij de organisaties. Het is nu meer dan ooit onze verantwoordelijkheid als bedrijf om actief deel te nemen aan de sociale en ecologische transitie door deze zaken in onze bedrijfsvoering te integreren. Wij hebben hoge doelen en talrijke projecten waarmee we onze ontwikkeling en die van onze partners en onze klanten een duurzaam kader kunnen geven.

François Gouilliard CEO en oprichter van de Leyton Groep

Een internationaal streven, lokale acties  

csr

Naast een groepsdoelstelling die een gerichte impuls moet geven, handelt elk Leyton-land op autonome wijze, rekening houdend met de lokale vereisten, waarbij de teams van vrijwillige medewerkers zich elke dag inzetten voor concrete acties op sociaal en milieutechnisch vlak.

Wat doen wij om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren (SDG’s)  

SDG#3: Goede gezondheid en welzijn

De voorbije maanden hebben we verschillende campagnes op touw gezet om personen te bedanken en te ondersteunen die hebben bijgedragen in de strijd tegen COVID-19. Zo hebben we 1 % van alle inkomsten van het bedrijf tussen april en juni gedoneerd aan de National Health Service in het VK, het Institut Pasteur in Frankrijk en het Consejo Superior de Investigaciónes Científicas (CSIC) in Spanje.

SDG#11: Duurzame steden en gemeenschappen

In Marokko hebben onze medewerkers een ‘hou-het-strand-proper’-operatie georganiseerd, en in het VK hebben verscheidene medewerkers bomen geplant tijdens een project.

SDG#5: Gendergelijkheid 

Onze kantoren in de VS & Spanje hebben ‘Leyton Women in STEM’-campagnes georganiseerd ter ere van onze vrouwelijke technische consultants die hun hoogstaande, geavanceerde technische kennis en ervaring in de industrie inzetten, zodat onze klanten er hun voordeel mee doen.

SDG#11: Duurzame steden en gemeenschappen 

In overeenstemming met onze pogingen om het milieu te beschermen, heeft Leyton gekozen voor ecologische en milieuvriendelijke kantoren voor het hoofdkantoor in Parijs en ook voor de afdeling in Italië.

SDG#7: Betaalbare en schone energie

In januari 2020 waren we gastheer van The Sustainable Start-up Challenge, een internationale wedstrijd waarbij start-ups strijden om een stand bij de #CES2020 in Las Vegas. BeFC Bioenzymatic Fuel Cells trok de aandacht  met een ecologisch op papier gebaseerd brandstofcelsysteem dat biologische katalysatoren gebruikt in plaats van chemische katalysatoren.

SDG#14: Onderwaterleven

We zijn een zakenpartner van de Blue Marine Foundation, een liefdadigheidsinstelling die zich bezig houdt met het herstel van de oceanen door de overbevissing, een van de grootste milieuproblemen in de wereld, aan de kaak te stellen.

Wil u deelnemen aan onze projecten?

Contacteer ons arrow_outward arrow_outward