Impact op bedrijfsvoorheffing (BV)-vrijstelling voor ploegenarbeid

  • Door Leyton Benelux
    • 28 Mar 2024
    • read
  • Twitter
  • Linkedin

We willen uw aandacht vestigen op een recente ontwikkeling die van invloed kan zijn op uw bedrijf en de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid. De federale regering heeft een overgangsregeling ingevoerd om te voorkomen dat bedrijven hun fiscale voordeel voor ploegenarbeid verliezen, nadat het Grondwettelijk Hof het gunstregime op losse schroeven had gezet.

Belangrijke uitspraak van het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft recent een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de toepassing van de BV-vrijstelling voor ploegenarbeid. Het Hof oordeelde dat voor deze vrijstelling de opeenvolgende ploegen hetzelfde werk qua omvang moeten verrichten. Er heerste echter onduidelijkheid over de interpretatie van “hetzelfde werk”, met name of dit ‘identiek’ moest zijn of dat vergelijkbaar werk ook in aanmerking kwam voor de vrijstelling.

Het Hof heeft geoordeeld dat een strikte interpretatie van “hetzelfde werk” als “identiek” geen onredelijk onderscheid vormt en dus het gelijkheidsbeginsel niet schendt. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor veel ondernemingen die mogelijk niet meer in aanmerking komen voor de BV-vrijstelling als gevolg van deze uitspraak.

Hoewel het Grondwettelijk Hof zich niet heeft uitgesproken over hoe “hetzelfde” werk moet worden geïnterpreteerd, wordt verwacht dat het Hof van Cassatie zich hierover zal buigen. Dit kan leiden tot een striktere interpretatie die grote gevolgen zal hebben voor bedrijven die arbeid met piek- en daluren hebben of waarbij het werk van opeenvolgende ploegen verschilt.

Overgangsregime BV-vrijstelling voor Ploegenarbeid voor Meer Rechtszekerheid

Om deze onzekerheid aan te pakken, heeft de regering een “bis-variant” ingevoerd als een overgangsregeling tot en met 31 december 2026. Deze nieuwe regeling heeft enkele belangrijke kenmerken:

  • Ook bij ongelijk werk in omvang: De bis-variant vereist niet langer dat de opeenvolgende ploegen hetzelfde werk zouden verrichten qua omvang. Hierdoor kunnen ook bedrijven met ongelijke ploegen gebruik maken van deze variant.
  • Proportionele toepassing: Het bedrag van de vrijstelling wordt verminderd naar verhouding van de afwijking tussen de opeenvolgende ploegen tijdens de betrokken maand. Dit zorgt voor een eerlijkere verdeling van de vrijstelling.

Deze aanpassingen bieden meer rechtszekerheid voor belastingplichtigen en vermijden een alles-of-niets discussie over “hetzelfde werk qua omvang”.

Wat betekent dit voor u?

Hoewel deze regeling meer duidelijkheid schept, blijft het regime complex en vereist het een nauwgezette opvolging om het juiste bedrag van de vrijstelling te bepalen. Bedrijven zullen moeten beslissen welk regime het meest geschikt is voor hun situatie.

De overgangsregeling voor de BV-vrijstelling voor ploegenarbeid biedt meer rechtszekerheid in een tijd van onzekerheid.

Leyton blijft de situatie op de voet volgen en onze teams staan klaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Contacteer onze experts

Evelyn Ceulemans

Evelyn CEULEMANS

Consulting Manager Tax

eceulemans@leyton.com

Bart BOECKX

Consulting Manager Tax

bboeckx@leyton.com

Author

Leyton Benelux

Explore our latest insights

Fors verhoogde investeringsaftrek voor “duurzame” investeringe...

Modernisering van de investeringsaftrek: overheid wil ondernemingen aanmoedigen tot investeringen...

Investeringsaftrek: fiscus bevestigt hogere tarieven voor aans...

Mis geen waardevolle belastingvoordelen! Ontdek hoe je kunt profiteren van verhoogde aftrektariev...

Clarification sur la notification BELSPO par le Ministre des Finances
Verduidelijking over de BELSPO-aanmelding door de Minister van...

Ontdek de recente verduidelijkingen omtrent de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O ...

Rechtbank: Schrijven Belspo voldoende als bewijs van aanmelding | Blog
Rechtbank vindt schrijven Belspo voldoende als bewijs van waar...

Lees over de recente opmerkelijke uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant,...