Aftrek voor innovatie-inkomsten

Aftrek voor innovatie-inkomsten

Hoe kan ik ervan profiteren?

Wat houdt de innovatieaftrek in?

Zoom in op de vennootschapsbelasting

Het nieuwe inkomstenbelastingregime ‘aftrek voor innovatie-inkomsten’ (of innovatieaftrek) vervangt de vroegere ‘belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten (octrooiaftrek) en heeft een breder toepassingsgebied. Via de innovatieaftrek kunnen vanaf 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal auteursrechten voor 85% vrijgesteld worden van de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting van niet-ingezetenen.

Terwijl de octrooiaftrek beperkt was tot patenten, is de innovatieaftrek ook van toepassing op andere auteursrechten (AR), zoals onder auteursrecht beschermde software en plantentelersrechten. Bovendien kan, onder bepaalde voorwaarden, de verkoop van AR of diensten op basis van AR beschouwd worden als innovatie-inkomsten.

Onder auteursrecht beschermde software

Software, waaronder afgeleiden of aanpassingen, wordt beschouwd als beschermd onder auteursrecht indien die voortvloeit uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of-programma binnen de betekenis van art. 275 ITC (Income Tax Code), in het bijzonder de vrijstelling voor de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers.

Hoe kunnen wij u helpen?

Om optimaal gebruik te maken van het belastingvoordeel voor innovatie-inkomsten moeten belastingbetalers de manier waarop ze hun activiteiten op het gebied van intellectueel eigendom (IE) organiseren, herbekijken. Leyton helpt u om de R&D-activiteiten die hiervoor in aanmerking komen te identificeren en ondersteunt u tijdens het hele proces bij de voorbereiding van de uitgebreide documentatie ter staving, gaande van de afbakening tot het voorbereiden, indienen en controleren van de documenten. Onze aanpak bestaat uit drie belangrijke stappen waarmee we belastingbetalers op dit vlak helpen.

Marketer or analityc manager team dressed in suits working with paper charts and laptops at the white office interior

Drie belangrijke stappen waarmee we belastingbetalers op dit vlak helpen:

*Het potentiële belastingvoordeel voor het bedrijf analyseren
*Het Federaal wetenschapsbeleid om advies vragen (BELSPO)
*Een fiscale ruling vragen aan de Belgische belastingautoriteiten

Het resultaat

We streven ernaar – door middel van een bijzonder pragmatische aanpak – om uw bedrijf op een veilige en ideale manier van deze fiscale regeling gebruik te laten maken. Leyton combineert zijn fiscale expertise met de competenties van ervaren wetenschappers en technici voor een efficiënt en effectief resultaat.

Onze consultants inzake innovatieaftrek

Charlotte

Charlotte Verwee

Senior Tax Consultant – Master in Tax

Linkedin

Jasper Van Hirtum

Senior Innovation Consultant – Ph.D. in Mathematics

Linkedin

Onze consultants inzake innovatieaftrek

Charlotte

Charlotte Verwee

Senior Tax Consultant – Master in Tax

Linkedin

Jasper Van Hirtum

Senior Innovation Consultant – Ph.D. in Mathematics

Linkedin

Leyton in cijfers

12

Landen

20

+

Jarenlange ervaring

24000

+

Klanten

Leyton in cijfers

12

Landen

20

+

Jarenlange ervaring

24000

+

Klanten

Praat met onze specialisten in innovatievoordelen

Contacteer ons