Aftrek voor innovatie-inkomsten

Hoe kan ik ervan profiteren?

Wat houdt de innovatieaftrek in?

Zoom in op de vennootschapsbelasting Het nieuwe inkomstenbelastingregime ‘aftrek voor innovatie-inkomsten’ (of innovatieaftrek) vervangt de vroegere ‘belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten (octrooiaftrek) en heeft een breder toepassingsgebied. Via de innovatieaftrek kunnen vanaf 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal auteursrechten voor 85% vrijgesteld worden van de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting van niet-ingezetenen. Terwijl de octrooiaftrek beperkt was tot patenten, is de innovatieaftrek ook van toepassing op andere auteursrechten (AR), zoals onder auteursrecht beschermde software en plantentelersrechten. Bovendien kan, onder bepaalde voorwaarden, de verkoop van AR of diensten op basis van AR beschouwd worden als innovatie-inkomsten.

Onder auteursrecht beschermde software

Software, waaronder afgeleiden of aanpassingen, wordt beschouwd als beschermd onder auteursrecht indien die voortvloeit uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of-programma binnen de betekenis van art. 275 ITC (Income Tax Code), in het bijzonder de vrijstelling voor de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers.

Hoe kunnen wij u helpen?

Om optimaal gebruik te maken van het belastingvoordeel voor innovatie-inkomsten moeten belastingbetalers de manier waarop ze hun activiteiten op het gebied van intellectueel eigendom (IE) organiseren, herbekijken. Leyton helpt u om de R&D-activiteiten die hiervoor in aanmerking komen te identificeren en ondersteunt u tijdens het hele proces bij de voorbereiding van de uitgebreide documentatie ter staving, gaande van de afbakening tot het voorbereiden, indienen en controleren van de documenten. Onze aanpak bestaat uit drie belangrijke stappen waarmee we belastingbetalers op dit vlak helpen.

Het resultaat

We streven ernaar – door middel van een bijzonder pragmatische aanpak – om uw bedrijf op een veilige en ideale manier van deze fiscale regeling gebruik te laten maken. Leyton combineert zijn fiscale expertise met de competenties van ervaren wetenschappers en technici voor een efficiënt en effectief resultaat.

Drie belangrijke stappen waarmee we belastingbetalers op dit vlak helpen:

*Het potentiële belastingvoordeel voor het bedrijf analyseren
*Het Federaal wetenschapsbeleid om advies vragen (BELSPO)
*Een fiscale ruling vragen aan de Belgische belastingautoriteiten

Onze consultants inzake innovatieaftrek

Charlotte Verwee

Senior Tax Consultant – Master in Tax

Jasper Van Hirtum

Senior Innovation Consultant – Ph.D. in Mathematics

Onze expertise


Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor R&D

Wat is gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor R&D en komt u hiervoor in aanmerking?

Vergoeding voor auteursrechten

Wat is de fiscale regeling voor vergoeding voor auteursrechten en hoe kan ik ervan genieten?

Subsidies

Van welk soort subsidies kan mijn bedrijf genieten?

Leyton in cijfers

Landen

16

Jarenlange ervaring

25

Klanten

40 000

Praat met onze specialisten in innovatievoordelen

Contacteer ons
arrow_outward arrow_outward