Vergoeding voor auteursrechten

Vergoeding voor auteursrechten

Wat is de fiscale regeling voor vergoeding voor auteursrechten en hoe kan ik ervan genieten?

Ontdek nieuwe kansen voor uw bedrijf

Zoom in op auteursrechten (AR)

Zijn de activiteiten van uw bedrijf creatief en origineel? Dan is de fiscale regeling voor vergoeding voor auteursrechten van toepassing. Dit mechanisme laat u toe om aan uw creatieve medewerkers (werknemers, freelancers en managers) een speciale vergoeding toe te kennen voor de overdracht van hun auteursrechten aan de vennootschap, die van een zeer gunstige fiscale regeling kan genieten. Tot 25 % van het brutoloon kan in auteursrechten worden vergoed, waardoor het uiteindelijke nettoloon van uw medewerkers aanzienlijk kan worden verhoogd, en waarbij de kosten voor de werkgever vergelijkbaar zijn.

Fiscale regeling voor vergoeding voor auteursrechten

Naast literaire en artistieke werken heeft de wetgever het toepassingsgebied van de fiscale regeling voor vergoeding voor auteursrechten uitgebreid tot creatieve werken in bredere zin. Nu vallen ook broncodes, interfaces en computerprogrammastructuren hieronder. Deze fiscale regeling heeft betrekking op inkomsten uit werk waarvoor een licentieovereenkomst bestaat of dat auteursrechtelijk is beschermd. Om door het auteursrecht te worden beschermd, moet een werk tegelijkertijd aan twee voorwaarden voldoen: het moet origineel zijn en het moet door concrete elementen worden uitgedrukt en ondersteund. Creatieve functies zijn bijvoorbeeld auteurs, journalisten, ontwerpers (artistiek domein). Maar ook softwareontwikkelaars, projectmanagers of datawetenschappers (digitaal domein) behoren hiertoe. Deze regeling kan worden toegepast op maximaal 25 % van de het totale loon van de werknemer. Daarom voorziet de regeling in een aftrek van 50 % op de eerste schijf tot 16.320 euro (2019, aanslagjaar 2020) en vervolgens 25 % op de tweede schijf van 16.320 tot 32.640 euro (2019, aanslagjaar 2020).

Marketer or analityc manager team dressed in suits working with paper charts and laptops at the white office interior

Hoe kunnen wij u helpen?

Leyton bekijkt of uw werknemers, freelancers, directieleden in aanmerking komen en bepaalt vervolgens een creativiteitsgraad per functiecategorie. Op basis hiervan stellen onze specialisten een fiscaal en technisch rapport op waarin de werkwijze in detail wordt omschreven, waarna ze die omzetten in de praktijk binnen uw bedrijf.

Drie belangrijke stappen waarmee we belastingbetalers op dit vlak helpen:

 • We maken een analyse van uw bedrijf en bepalen de categorieën voor de creatieve jobs
 • We analyseren en berekenen de belastingvoordelen
 • We vragen een fiscale ruling aan de Belgische belastingdienst (juridische zekerheid)

Het resultaat

We streven ernaar – door middel van een bijzonder pragmatische aanpak – om uw bedrijf op een veilige en ideale manier van deze fiscale regeling gebruik te laten maken. Leyton combineert zijn fiscale expertise met de competenties van ervaren wetenschappers en technici voor een efficiënt en effectief resultaat.

Onze consultant inzake de fiscale regeling voor vergoeding voor auteursrechten

Alexandre de Groulart

Alexandre de Groulart

Senior Tax Consultant – Masters in Law and Social Law

Linkedin

Onze consultant inzake de fiscale regeling voor vergoeding voor auteursrechten

Alexandre de Groulart

Alexandre de Groulart

Senior Tax Consultant – Masters in Law and Social Law

Linkedin

  By selecting “Send”, I confirm that I have read, understood, and accepted the data protection declaration

  Merci pour votre message. Il a été envoyé.

  Leyton in cijfers

  12

  Landen

  20

  +

  Jarenlange ervaring

  24000

  +

  Klanten

  Leyton in cijfers

  12

  Landen

  20

  +

  Jarenlange ervaring

  24000

  +

  Klanten

  Neem contact op met onze specialisten op het gebied van innovatievoordelen

  Contacteer ons