Nieuwe investeringsaftrek voor ‘duurzame’ investeringen in de maak!

  • Door adakouk
    • 03 Mar 2023
    • read
  • Twitter
  • Linkedin

Op 2 maart 2023 kondigde minister Van Peteghem de ‘eerste fase’ van een fiscale hervorming aan. Met deze hervorming wil de minister onder meer een antwoord bieden op de Inflation Reduction Act (IRA) waarmee de Amerikaanse overheid meer dan 270 miljoen dollar pompt in fiscale steun aan ondernemingen die investeren in hernieuwbare energie en energieopslagtechnologie.

Met behulp van 3 ingrepen aan de investeringsaftrek wil de minister ondernemingen die ‘duurzame’ investeringen verrichten aanmoedigen:

  • – Een ‘fors verhoogde’ investeringsaftrek voor duurzame investeringen;
  • – Mogelijkheid tot versnelde (dubbele) afschrijvingen voor zulke investeringen;
  • – Uitbreiding belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling naar duurzame investeringen.

Belgische ondernemingen hebben inderdaad nood aan een alternatief voor het Amerikaanse subsidiefestijn. Ook onze buurlanden zullen niet blijven stilzitten, en kunnen terugvallen op een veel diepere buidel. Wij juichen dus toe dat de minister ondernemingen wil steunen die investeren in duurzaamheid, maar zijn tevens benieuwd naar de concrete uitwerking. Als het de regering menens is om de concurrentiekracht van ons land te versterken, dan zal ze voldoende ver moeten gaan.

Wil deze nieuwe investeringsaftrek voldoende aantrekkelijk zijn, mag het toepassingsgebied niet te restrictief zijn zoals bij de bestaande aftrek voor energiebesparende investeringen. Deze bestaande maatregel schiet haar doel voorbij door enkele weinig zinvolle beperkingen, zoals de uitsluiting van investeringen in isolatie van nieuwe gebouwen, of in de vernieuwing van bestaande spoor- of waterweginfrastructuur.

Daarnaast moet het voordeel (percentage) van de investeringsaftrek toereikend zijn. Het voordeel dat de huidige ‘groene’ investeringsaftrekken (voor O&O en energiebesparende investeringen) aan ondernemingen biedt, is te gering. Bovendien moet een nieuwe investeringsaftrek door alle ondernemingen, groot en klein, kunnen worden gebruikt.

Tenslotte verwelkomen we dat de minister de investeringsaftrek voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) wil behouden. Deze maatregel werd 45 jaar geleden ingevoerd en is dringend aan modernisering toe. Zo dienen ondernemingen nog steeds over een (fysiek) afgescheiden ‘onderzoekscentrum’ te beschikken wanneer ze de verhoogde aftrek willen toepassen op hun geactiveerde kosten van ontwikkeling. Dergelijke voorwaarde is niet langer te verantwoorden in een economische realiteit waarin O&O al lang niet meer beperkt is tot klassieke laboratoria.

Leyton blijft de aangekondigde fiscale hervormingen nauwgezet volgen, en houdt jullie op de hoogte van elke verdere evolutie!

Explore our latest insights

Bekjik meer arrow_forward
European Research and Innovation

De reactie van het Europese programma voor Onderzoek en Innova...

De Europese Commissie heeft een aantal tegenmaatregelen genomen met betrekking tot de huidige gez...

life programme

LIFE: profiteer van subsidies voor uw milieuprojecten

Het totale budget voor LIFE bedraagt 3.4 miljard euro over de periode 2014-2020. Bedrijven, openb...

verdissement de la fiscalité automobile

Interessante nieuwigheden in aangekondigde groenere autofiscal...

In mei 2021 kondigden de regeringspartijen aan een akkoord te hebben bereikt over een groenere au...

Aftrekregeling voor octrooi-inkomsten: het einde van de overga...

Op aangeven van de OESO en haar BEPS-plan (base erosion and profit shifting) zag de Belgische wet...