LIFE: profiteer van subsidies voor uw milieuprojecten

 • Door adakouk
  • 09 Aug 2021
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
life programme

Het totale budget voor LIFE bedraagt 3.4 miljard euro over de periode 2014-2020.

Bedrijven, openbare instanties en ngo’s kunnen aantrekkelijke subsidies ontvangen voor demonstratie- en proefprojecten.

LIFE wordt onderverdeeld in twee subprogramma’s: LIFE Milieu en LIFE Klimaat. Onze specialisten zoeken graag voor u uit of uw project wel of niet in aanmerking komt voor LIFE-subsidie.

Individuele aanvragen zijn mogelijk maar LIFE-projecten worden meestal uitgevoerd in samenwerkingsverband. Het programma legt de nadruk op de reproduceerbaarheid/overdraagbaarheid, de duurzaamheid op lange termijn en de meerwaarde voor de EU van de projectresultaten.

LIFE richt zich niet op onderzoek. Voor traditionele LIFE-projecten zijn er geen specificaties met betrekking tot budget. LIFE heeft in het verleden al meerdere keren grote ambitieuze projecten medegefinancierd die in totaal meer dan 5 miljoen euro kostten. Echter, kleine projecten die in totaal minder dan 500.000 euro kosten, worden zelden geselecteerd aangezien de output beperkt is en ze daarom weinig meerwaarde genereren.

LIFE Environment


75% van het budget gaat naar LIFE Milieu, dat is dus het grootste van de twee subprogramma’s. Dit subprogramma richt zich op de volgende onderdelen:

 • Natuur en biodiversiteit: projecten met betrekking tot natuurbescherming, met name op gebied van biodiversiteit, leefgebieden en soorten (tot 60-75% medefinanciering.
 • Milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen: projecten in de milieusector, met name op gebied van lucht, chemicaliën, groene en circulaire economie, industriële ongelukken, zee- en kustbeheer, lawaai, grond, afval, water en de stedelijke omgeving. (tot 55% medefinanciering).
 • Milieubeheer en -informatie: bewustwording, scholing over het milieu en capaciteitsopbouw, naleving en handhaving van de wetgeving, ontwikkelen van kennis, publieksparticipatie en deelname door andere belanghebbenden (tot 55%).

Projecten kunnen de volgende vormen hebben:

 • Best practice projecten die bewezen methoden ontwikkelen en kopiëren;
 • Demonstratie- and proefprojecten die nieuwe methoden en benaderingen verder testen en ontwikkelen;
 • Communicatieprojecten die bijvoorbeeld gebruikt worden om bewustwording te vergroten (milieubeheer en -informatie).

LIFE Milieu past een aanvraagprocedure in twee fasen toe. De eerste fase bestaat uit een ontwerpnota, dwz de grote lijnen van het projectvoorstel (max. 10 pagina’s). Als dit voorstel goedgekeurd wordt, kunt u een full proposal schrijven en indienen (fase 2). Dat betekent dat het projectvoorstel beknopt en overtuigend moet zijn. Alleen de beste voorstellen gaan door naar fase 2.

Het is belangrijk de feedback op het projectvoorstel mee te nemen in de full proposal.
 

Tijdlijn – LIFE Environment

2 April 2020: Inschrijvingen open
Half juni 2020 : Indiening van de projectvoorstellen
Oktober 2020: Voorselectie van de projectvoorstellen die uitgenodigd worden om een full proposal in te dienen
Februari 2021 : Indiening van de full proposals
Juni 2021 : Bekendmaking van de resultaten
September 2021 : Aanvang van de projecten

Explore our latest insights

Bekjik meer arrow_forward
Nieuwe investeringsaftrek voor ‘duurzame’ investeringen in de ...

Minister Van Peteghem kondigt 'eerste fase' fiscale hervorming aan! Met 3 ingrepen aan de investe...

European Research and Innovation
De reactie van het Europese programma voor Onderzoek en Innova...

De Europese Commissie heeft een aantal tegenmaatregelen genomen met betrekking tot de huidige gez...

verdissement de la fiscalité automobile
Interessante nieuwigheden in aangekondigde groenere autofiscal...

In mei 2021 kondigden de regeringspartijen aan een akkoord te hebben bereikt over een groenere au...

Aftrekregeling voor octrooi-inkomsten: het einde van de overga...

Op aangeven van de OESO en haar BEPS-plan (base erosion and profit shifting) zag de Belgische wet...