LIFE: profiteer van subsidies voor uw milieuprojecten

09-08-2021

Het totale budget voor LIFE bedraagt 3.4 miljard euro over de periode 2014-2020.

Bedrijven, openbare instanties en ngo’s kunnen aantrekkelijke subsidies ontvangen voor demonstratie- en proefprojecten.

LIFE wordt onderverdeeld in twee subprogramma’s: LIFE Milieu en LIFE Klimaat. Onze specialisten zoeken graag voor u uit of uw project wel of niet in aanmerking komt voor LIFE-subsidie.

Individuele aanvragen zijn mogelijk maar LIFE-projecten worden meestal uitgevoerd in samenwerkingsverband. Het programma legt de nadruk op de reproduceerbaarheid/overdraagbaarheid, de duurzaamheid op lange termijn en de meerwaarde voor de EU van de projectresultaten.

LIFE richt zich niet op onderzoek. Voor traditionele LIFE-projecten zijn er geen specificaties met betrekking tot budget. LIFE heeft in het verleden al meerdere keren grote ambitieuze projecten medegefinancierd die in totaal meer dan 5 miljoen euro kostten. Echter, kleine projecten die in totaal minder dan 500.000 euro kosten, worden zelden geselecteerd aangezien de output beperkt is en ze daarom weinig meerwaarde genereren.

LIFE Environment


75% van het budget gaat naar LIFE Milieu, dat is dus het grootste van de twee subprogramma’s. Dit subprogramma richt zich op de volgende onderdelen:

Projecten kunnen de volgende vormen hebben:

LIFE Milieu past een aanvraagprocedure in twee fasen toe. De eerste fase bestaat uit een ontwerpnota, dwz de grote lijnen van het projectvoorstel (max. 10 pagina’s). Als dit voorstel goedgekeurd wordt, kunt u een full proposal schrijven en indienen (fase 2). Dat betekent dat het projectvoorstel beknopt en overtuigend moet zijn. Alleen de beste voorstellen gaan door naar fase 2.

Het is belangrijk de feedback op het projectvoorstel mee te nemen in de full proposal.
 

Tijdlijn – LIFE Environment

2 April 2020: Inschrijvingen open
Half juni 2020 : Indiening van de projectvoorstellen
Oktober 2020: Voorselectie van de projectvoorstellen die uitgenodigd worden om een full proposal in te dienen
Februari 2021 : Indiening van de full proposals
Juni 2021 : Bekendmaking van de resultaten
September 2021 : Aanvang van de projecten