Fors verhoogde investeringsaftrek voor “duurzame” investeringen herrezen

 • Door Leyton Benelux
  • 23 Nov 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin

De regering besliste op 10 november 2023 om de geplande modernisering van de investeringsaftrek nieuw leven in te blazen. Die modernisering was een onderdeel van de mislukte fiscale hervorming van minister Van Peteghem.

Van Belgische ondernemingen wordt verwacht dat ze de komende jaren hun steentje zullen bijdragen aan de energietransitie. Om de daarbij gepaard gaande investeringskost te verlichten, bedacht minister Van Peteghem een nieuwe, fors verhoogde investeringsaftrek voor ‘duurzame’ investeringen in:

 • Efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie
 • Emissievrij vervoer
 • Milieuvriendelijke investeringen
 • Ondersteunende digitale investeringen bij drie voormelde groepen investeringen

Luidens het plan van minister Van Peteghem zouden zulke investeringen vanaf 2025 in aanmerking komen voor een investeringsaftrek van 30% (40% voor kleine ondernemingen). Dit zou voor ondernemingen een return on investment van 7,5% ! (10% voor kleine ondernemingen) betekenen.

De regering moet wel later nog ‘lijsten’ uitwerken waarin de concrete investeringen worden opgesomd die in aanmerking zullen komen voor deze verhoogde aftrek.

De herrijzenis van dit onderdeel uit de afgevoerde fiscale hervorming is een zeer welgekomen evolutie! De huidige investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen bestaat al veertig jaar, en werd doorheen de jaren nauwelijks gewijzigd. De regeling is bijgevolg ongeschikt voor de hedendaagse uitdagingen op het vlak van energievoorziening. Bovendien is het voordeel vandaag te laag om ondernemingen aan te sporen tot het maken van de nodige investeringen in een milieuvriendelijkere werking en het gebruik van hernieuwbare energie.

Ondernemingen die hun investeringen niet kunnen uitstellen tot 2025, genieten wél van een verhoogd tarief in de aftrek voor energiebesparende investeringen. Deze bedraagt voor aanslagjaar 2024 immers 20,5% i.p.v. de gebruikelijke 13,5%.

Leyton volgt de verdere ontwikkelingen nauwgezet op.

Mocht u vragen hebben over de investeringsaftrek, dan helpen onze consultants u graag verder met al uw vragen over de fiscale voordelen die bestaan voor investeringen.

Contacteer onze experts

Michiel Cassiers

Michiel CASSIERS

Product Manager Tax

mcassiers@leyton.com

Hicham AOULAD ABDELLAH

Tax Consultant

haouladabdellah@leyton.com

Author

Leyton Benelux

Explore our latest insights

Investeringsaftrek: fiscus bevestigt hogere tarieven voor aans...

Mis geen waardevolle belastingvoordelen! Ontdek hoe je kunt profiteren van verhoogde aftrektariev...

Clarification sur la notification BELSPO par le Ministre des Finances

Verduidelijking over de BELSPO-aanmelding door de Minister van...

Ontdek de recente verduidelijkingen omtrent de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O ...

Rechtbank: Schrijven Belspo voldoende als bewijs van aanmelding | Blog

Rechtbank vindt schrijven Belspo voldoende als bewijs van waar...

Lees over de recente opmerkelijke uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant,...

Belspo-aanmelding moet voortaan gebeuren vóór opstart O&O-...

De fiscus verduidelijkte in een Circulaire van 27 april 2023 zijn standpunt over een belangrijke ...