Verduidelijking over de BELSPO-aanmelding door de Minister van Financiën

 • Door Leyton Benelux
  • 13 Sep 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
Clarification sur la notification BELSPO par le Ministre des Finances

Recent schreef Leyton een nieuwsbrief over de nieuwe Circulaire 2023/C/49 van 27 april 2023, waarin de administratie opheldering gaf over een belangrijke toepassingsvoorwaarde voor de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), met name de verplichte aanmelding van O&O-projecten of -programma’s bij BELSPO (Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid).

Deze Circulaire kwam er in navolging van het arrest van het Hof van Cassatie van 6 januari 2023. Daarin bevestigde het Hof een zeer strikte interpretatie van de verplichte aanmelding waarbij deze moet gebeuren vóór de (feitelijke) aanvang van het project of programma dat men wil aanmelden. Zonder dergelijke tijdige aanmelding verliest de onderneming het recht om de vrijstelling voor dat project of programma toe te passen.

De administratie kondigde in voormelde circulaire aan dat zij deze strikte interpretatie ook vanaf 1 augustus 2023 zal toepassen.

Deze strikte interpretatie leidt tot enkele belangrijke, praktische vragen.

 • Vraag 1: Moet een onderneming die ervoor kiest om een O&O-programma aan te melden (i.p.v. individuele O&O-projecten), voortaan elk nieuw opgestart O&O-project afzonderlijk aanmelden, ook als het deel uitmaakt van een reeds aangemeld O&O-programma?
 • Vraag 2: Wat dient er te gebeuren op het vlak van aanmelding bij een overdracht van een bestaand O&O-project of -programma van onderneming A naar onderneming B?

Deze vragen werden aan de Minister van Financiën voorgelegd en recent beantwoord.

Indien een O&O-programma wordt aangemeld in overeenstemming met de wet en de nieuwe geldende aanmeldingsregels, moet volgens de Minister niet elk nieuw O&O-project dat er deel van uitmaakt nog eens afzonderlijk worden aangemeld.

M.a.w., als een O&O-project wordt gestart nadat een programma overeenkomstig de wet werd aangemeld, kan de vrijstelling op dit project worden toegepast voor zover de belastingplichtige bewijst dat dit project deel uitmaakt van dat aangemelde programma.

Ter recapitulatie: een O&O-project of –programma werd geldig aangemeld wanneer het volgende gegevens bevat:

 • de identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing;
 • de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft;
 • de verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of programma.

Het is dus niet nodig om elk nieuw O&O-project afzonderlijk aan te melden wanneer dit project verband houdt met een reeds correct aangemeld O&O-programma.

Het is raadzaam om steeds te beschikken over een actuele lijst van O&O-projecten zodat het verband met het programma kan worden aangetoond bij een controle.

Daarnaast bevestigde de Minister van Financiën dat een onderneming die toepassing wil maken van de vrijstelling voor een O&O-project of –programma dat reeds door een andere onderneming werd aangemeld (bijv.: na een overname of overdracht van bedrijfstak), dit project of programma zélf moet aanmelden bij BELSPO overeenkomstig de wet.

Bij deze aanmelding moet zij zichzelf als schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing opgeven.  Een dergelijke aanmelding is ook vereist als de overdragende onderneming voorheen al een aanmelding deed voor dit project of programma.

Bij overnames van reeds lopende onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of –programma’s houdt dit in dat, vanaf 1 augustus 2023, de aanmelding door de overnemende onderneming moet geschieden vooraleer het overgenomen project of programma bij deze overnemende onderneming start.

Daaruit volgt dat ondernemingen die O&O-activiteiten overnemen die reeds door een andere onderneming waren opgestart, toch van de vrijstelling gebruik kunnen maken.

Deze verduidelijkingen veranderen natuurlijk niets aan de verplichting, vanaf 1 augustus 2023, om nieuwe O&O-programma’s of nieuwe O&O-projecten die geen deel uitmaken van een bestaand, correct aangemeld O&O-programma, aan te melden vóór de feitelijke opstart. In dit verband wijzen wij u nogmaals op de aanbevelingen in onze vorige nieuwsbrief.

De consultants van Leyton beantwoorden graag al uw vragen over deze materie.

Contacteer ons arrow_outward arrow_outward

Author

Leyton Benelux

Explore our latest insights

Bekjik meer arrow_forward
Rechtbank: Schrijven Belspo voldoende als bewijs van aanmelding | Blog

Rechtbank vindt schrijven Belspo voldoende als bewijs van waar...

Lees over de recente opmerkelijke uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant,...

Belspo-aanmelding moet voortaan gebeuren vóór opstart O&O-...

De fiscus verduidelijkte in een Circulaire van 27 april 2023 zijn standpunt over een belangrijke ...

Partial Withholding tax exemption for real estate

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid vo...

Ook in 2023 zullen ondernemingen uit de bouw en aanverwante sectoren nog gebruik kunnen maken (on...

10 mistakes to avoid when applying for R&D grants

10 fouten die u moet vermijden bij het aanvragen van R&D-s...

Leyton heeft een uitgebreide ervaring met het schrijven van R&D-subsidieaanvragen. Op basis v...