Investeringsaftrek: fiscus bevestigt hogere tarieven voor aanslagjaar 2024  

 • Door Leyton Benelux
  • 11 Oct 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin

U bent ongetwijfeld bekend met de investeringsaftrek, de fiscale gunstmaatregel die ervoor zorgt dat bepaalde investeringen recht geven op een bijkomend financieel voordeel. Voor bepaalde investeringen kan de onderneming bovenop de afschrijvingen een bijkomende aftrek genieten. Voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling, energiebesparende investeringen en investeringen in octrooien golden in het verleden meestal volgende tarieven: 

 • 13,5% bij een éénmalige aftrek; 
 • 20,5% bij een gespreide aftrek (enkel mogelijk bij investeringen in O&O). 

Deze tarieven staan echter niet vast, maar zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Aangezien deze consumptieprijsindex het afgelopen jaar sterk is gestegen, heeft dit tot gevolg dat ook de tarieven voor aanslagjaar 2024 (investeringen in 2023) merkbaar hoger zijn. Een onderneming die in 2023 in aanmerking komende investeringen draagt, zal daarom tijdelijk kunnen genieten van volgende tarieven: 

 • 20,5% bij een éénmalige aftrek; 
 • 27,5% bij een gespreide aftrek. 

Rekening houdend met het standaardtarief in de vennootschapsbelasting (25%), levert dit een netto voordeel op tussen de 5% en 7%! Deze uitzonderlijke situatie is natuurlijk goed nieuws voor de ondernemingen die in 2023 belangrijke investeringen hebben verricht of nog zullen verrichten. 

Mocht u vragen hebben over de investeringsaftrek, dan helpen onze consultants u graag verder. 

Author

Leyton Benelux

Explore our latest insights

Nieuwe regeling “bis-variant” op bedrijfsvoorheffi...

De federale regering heeft een nieuwe regeling "bis-variant", die beoogt meer rechtszekerheid te ...

Impact op bedrijfsvoorheffing (BV)-vrijstelling voor ploegenar...

De federale regering heeft een overgangsregeling ingevoerd om te voorkomen dat bedrijven hun fisc...

Fors verhoogde investeringsaftrek voor “duurzame” investeringe...

Modernisering van de investeringsaftrek: overheid wil ondernemingen aanmoedigen tot investeringen...

Clarification sur la notification BELSPO par le Ministre des Finances
Verduidelijking over de BELSPO-aanmelding door de Minister van...

Ontdek de recente verduidelijkingen omtrent de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O ...