Programy europejskie

Dowiedz się, do kogo adresowane są programy ramowe UE

Zapytaj o szczegóły
Leyton

Czym są programy europejskie?


Poza dotacjami krajowymi na szczeblu centralnym i regionalnym – przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z tzw. programów ramowych Unii Europejskiej. Są one wdrażane bezpośrednio przez Komisję Europejską, zwykle przy zaangażowaniu określonej instytucji wykonawczej. Przykładem takiego programu mogą być COSME – Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP oraz Horyzont 2020 – program na rzecz badan naukowych i innowacji. Leyton pomaga Klientom identyfikować źródła dotacji, przyznawanych przez agencje podlegające Komisji Europejskiej. Posiadamy w tym zakresie bogate doświadczenie i wiedzę oraz dedykowany zespół.

Dlaczego warto ubiegać się o dotację z programów europejskich?

Uczestnicząc w projektach na szczeblu europejskim, zyskujesz dostęp do rynków międzynarodowych, nawiązujesz współpracę z partnerami zagranicznymi i zdobywasz najnowszą wiedzę z danej dziedziny. Pośród obszarów objętych wsparciem w programach ramowych są:

Dlaczego warto ubiegać się o dotację z programów europejskich?

Uczestnicząc w projektach na szczeblu europejskim, zyskujesz dostęp do rynków międzynarodowych, nawiązujesz współpracę z partnerami zagranicznymi i zdobywasz najnowszą wiedzę z danej dziedziny. Pośród obszarów objętych wsparciem w programach ramowych są:

Obszary tematyczne:

  • Badania, rozwój i innowacje
  • Działania w dziedzinie klimatu, energii i środowiska
  • Rozwój regionalny i polityka miejska
  • Transport i mobilność
  • Zatrudnienie i polityka społeczna
  • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
  • Sektor morski i rybołówstwo
  • Pomoc humanitarna

Jak możemy Ci pomóc?

Pomożemy Ci ustalić najlepszą strategię ubiegania się o dotację. Wskażemy możliwości najtrafniej spełniające Twoje wymagania i damy jasne wskazówki, jak uzyskać dofinansowanie.

Podejście Leyton

Spersonalizowane wsparcie, dostosowane do Twoich potrzeb.

Zaangażowanie naszych wykwalifikowanych konsultantów stanowi gwarancję, że Twoja dokumentacja aplikacyjna jest najwyższej jakości i ma duże szanse na sukces. Po uzyskaniu dotacji pomagamy efektywnie zarządzać projektem, zgodnie z warunkami umowy o dotację.

Atuty Leyton

• Ogromne doświadczenie w uzyskiwaniu finansowania dla innowacyjnych projektów.

• Doskonała znajomość zasad, jakimi rządzą się programy europejskie.

Nasz zespół ds. UE

Yorick DEBEUS

Head of EU affairs

Sanne SULEJMANI

EU affairs Consultant

Federico PERRONE

EU affairs Consultant

Nasz zespół ds. UE

Yorick DEBEUS

Head of EU affairs

Sanne SULEJMANI

EU affairs Consultant

Federico PERRONE

EU affairs Consultant

Leyton w liczbach

11

Kraje

20 +

wieloletnie doświadczenie

20000 +

Klienci

Leyton w liczbach

11

Kraje

20 +

wieloletnie doświadczenie

20000 +

Klienci

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. Dotacji unijnych

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. Dotacji unijnych

Skontaktuj się z nami