Ulga na ekspansję – kolejna ulga podatkowa wprowadzona przez Polski Ład

 • Autor Radosław Ciechański
  • 20 Sep, 2022
  • read
 • Twitter
 • Linkedin

Czym jest ulga na ekspansję?

Ulga ta ma na celu wsparcie przedsiębiorstw, które rozwijają swoją działalność poprzez rozszerzenie swoich rynków zbytu –  zarówno w Polsce jak i za granicą. Dzięki niej od podstawy opodatkowania można potrącić koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Odliczeniu może podlegać kwota do 1 mln zł w roku podatkowym.

Kto może skorzystać z ulgi na ekspansję?

Z ulgi mogą skorzystać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, zarówno podatnicy CIT, jak i PIT, którzy ponieśli koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów i zwiększyli te przychody. Poprzez produkty należy rozumieć rzeczy wytworzone przez podatnika.

Co zalicza się do ulgi na ekspansję?

Warunkiem odliczenia poniesionych kosztów i skorzystania z ulgi jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub nieoferowanych w danym kraju, w ciągu dwóch lat, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty.

Do tych kosztów zaliczyć można:

 • Koszty uczestnictwa w targach, konferencjach
 • Koszty poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników i podatnika
 • Koszty działań promocyjno-informacyjnych – stworzenie strony internetowej, zakup przestrzeni reklamowych, publikacji prasowych, artykułów, materiałów marketingowych, takich jak katalogi produktów i ulotki
 • Koszty dostosowania opakowań do wymagań kontrahentów
 • Koszty przygotowania niezbędnej  dokumentacji – certyfikaty produktów oraz rejestracja znaków towarowych
 • Koszty przygotowania dokumentacji związanej z przystąpieniem do przetargu

Uwaga:

Ulga przysługuje tylko w przypadku, gdy doszło do faktycznego zwiększenia sprzedaży własnych produktów, dotychczas nieoferowanych, lub nieoferowanych w danym kraju. W sytuacji, gdy podatnik nie spełnia tego warunku, zobligowany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwoty uprzednio odliczone, co oznacza zwrot poprzednio odliczonej kwoty. Ulgę na ekspansję można połączyć z ulgą podatkową B+R i ulgą na prototyp.

Wspólnie rozwiniemy Twój biznes

Wyposażeni w zespół ekspertów technicznych, najnowsze narzędzia cyfrowe oraz podejście GLOCAL (global-local), oferujemy naszym klientom usługi doradcze na najwyższym poziomie.

 1. Globalne doświadczenie
 2. Maksymalna korzyść
 3. Wsparcie audytu
 4. Zespół Ekspertów

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Proszę wypełnić poniższy formularz

  Skontaktuj się z nami  Wybierając “Wyślij”, potwierdzam, że przeczytałem, zrozumiałem i zaakceptowałem oświadczenie o ochronie danych

  Autor

  Radoslaw Ciechanski
  Radosław Ciechański

  R&D Senior Consultant w Leyton Poland

  Explore our latest insights

  Zobacz więcej arrow_forward

  Czego obecnie potrzebują klienci w branży oprogramowania?

  Oprogramowanie stało się dużą częścią naszego życia. Napędza znaczną część codziennych czynności ...

  Inteligentny przemysł: Łączenie cyfrowego świata i inżynierii

  Można powiedzieć, że rozpoczęła się nowa era Inteligentnego przemysłu, w której świat fizyczny i ...

  Jak zwiększyć swoją konkurencyjność jako pracodawcy w branży IT?

  Firmy z branży IT coraz mocniej konkurują między sobą o wykwalifikowaną kadrę. Oprócz pozyskania ...

  Jak pozyskać środki na produkcję lub rozwój gier komputerowych?

  Gry komputerowe to prężnie rozwijający się sektor branży IT. Polska jest obecnie jednym z liderów...