Ulga na ekspansję – kolejna ulga podatkowa wprowadzona przez Polski Ład

 • Autor Radosław Ciechański
  • 20 Sep 2022
  • read
 • Twitter
 • Linkedin

Czym jest ulga na ekspansję?

Ulga na ekspansję ma na celu wsparcie przedsiębiorstw, które rozwijają swoją działalność poprzez rozszerzenie swoich rynków zbytu –  zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki niej od podstawy opodatkowania można potrącić koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Odliczeniu może podlegać kwota do 1 mln zł w roku podatkowym.

Ulga na ekspansję – od kiedy została wprowadzona?

Ulga na ekspansję to jedna z ulg podatkowych, jaka została wprowadzona od 1 stycznia 2022 roku. Funkcjonuje zgodnie z ustawą z 29 października 2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Kto może skorzystać z ulgi na ekspansję?

Z ulgi mogą skorzystać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, zarówno podatnicy CIT, jak i PIT, którzy ponieśli koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów i zwiększyli te przychody. Poprzez produkty należy rozumieć rzeczy wytworzone przez podatnika. 

Ulga na ekspansję i jej przepisy służą temu, by dać szansę małym i średnim przedsiębiorcom na zwiększenie konkurencyjności swojej oferty. To pozwala zaistnieć polskim przedsiębiorcom na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Co zalicza się do ulgi na ekspansję?

Ulga na ekspansję wprowadzona przez nowy, Polski Ład, dotyczy wydatków firmy na rzecz różnych działań promocyjnych lub informacyjnych, prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo. Odliczeniu podlegają zarówno działania krajowe, jak i te poza granicami państwa, dlatego też ulga przyznawana jest również na ekspansję zagraniczną. 

Warunkiem odliczenia poniesionych kosztów i skorzystania z ulgi jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub nieoferowanych w danym kraju, w ciągu dwóch lat, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty.

Do tych kosztów zaliczyć można:

 • Koszty uczestnictwa w targach, konferencjach,
 • Koszty poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników i podatnika,
 • Koszty działań promocyjno-informacyjnych – stworzenie strony internetowej, zakup przestrzeni reklamowych, publikacji prasowych, artykułów, materiałów marketingowych, takich jak katalogi produktów i ulotki,
 • Koszty dostosowania opakowań do wymagań kontrahentów,
 • Koszty przygotowania niezbędnej  dokumentacji – certyfikaty produktów oraz rejestracja znaków towarowych,
 • Koszty przygotowania dokumentacji związanej z przystąpieniem do przetargu.

Uwaga:

Ulga na ekspansję przysługuje tylko w przypadku, gdy doszło do faktycznego zwiększenia sprzedaży własnych produktów, dotychczas nieoferowanych, lub nieoferowanych w danym kraju. W sytuacji, gdy podatnik nie spełnia tego warunku, zobligowany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwoty uprzednio odliczone, co oznacza zwrot uprzednio odliczonej kwoty. Ulgę na ekspansję można połączyć z ulgą podatkową B+R i ulgą na prototyp.

Specjaliści Leyton, w ramach swojej pracy, poza ulgą na ekspansję, zajmują się również innymi działaniami, jak np.:

Wspólnie rozwiniemy Twój biznes

Wyposażeni w zespół ekspertów technicznych, najnowsze narzędzia cyfrowe oraz podejście GLOCAL (global-local), oferujemy naszym klientom usługi doradcze na najwyższym poziomie.

 1. Globalne doświadczenie
 2. Maksymalna korzyść
 3. Wsparcie audytu
 4. Zespół Ekspertów

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Proszę wypełnić poniższy formularz

  Autor

  Radek
  Radosław Ciechański

  R&D Senior Consultant w Leyton Poland

  Explore our latest insights

  Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

  Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

  Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

  Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

  Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

  Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

  Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

  ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...