Coraz większe szanse na dofinansowanie – wyniki programu Horyzont Europa

  • Autor Bogusz Bomanowski
    • 03 Nov 2023
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
Horyzont Europa

Dobra wiadomość – polscy Przedsiębiorcy uzyskali ponad dwukrotnie więcej środków z Horyzontu Europa niż w poprzednim Horyzoncie 2020. NCBiR odnotował na początku maja bieżącego roku wzrost dofinansowania polskich uczestników projektów programu Horyzont Europa o 107,42% w porównaniu z analogicznym okresem dla Horyzont 2020.

Horyzont Europa – wyniki i optymistyczne prognozy 

Ten wynik to jednak tylko jedna z kilku dobrych wiadomości. Trzeba zwrócić uwagę także na inne optymistyczne rezultaty: polskich beneficjentów (czyli podmiotów, które aplikowały o wsparcie i podpisały umowy grantowe) jest w omawianym okresie aż 386 (wzrost o 20,25%). Warto podkreślić, że zarówno wysokość dofinansowań i liczba podpisanych umów to twarde dane dotyczące konkretnych i pewnych decyzji. Choć sama liczba składanych wniosków też jest istotna, to wyśrubowane kryteria i silna konkurencja powodują, że nie zawsze więcej oznacza lepiej. Tu mamy jednak do czynienia z typowym wzrostem jakościowym.  

Aplikowanie o środki i to w szczególnie trudnym, bo ogólnounijnym konkursie pokazuje rosnącą skuteczność polskich Przedsiębiorców w takich programach. Aplikowanie o środki unijne nadal jest wyzwaniem, konkursy nadal są trudne, ale widać, że ich wygrywanie jest możliwe. W omawianym okresie umowy zawarto na łączną kwotę 302,51 mln euro (wzrost o 107,42%), realizacją obejmując 639 projektów (+35,38%), w tym 73 koordynacje.  

Coraz lepsze osiągięcia polskich przedsiębiorców w programach unijnych 

Z 10 projektów w Horyzoncie 2020 do aż 26 w Horyzoncie Europa wzrosła liczba rozstrzygniętych konkursów. Nastąpił wzrost uczestnictwa w projektach realizowanych w siedzibie koordynatora w Polsce o 160%. To z kolei przełożyło się na wzrost całościowego uzyskanego dofinansowania (+288,49%). Obrazowo mówiąc, jest to wzrost z 11,02 mln euro w programie Horyzont 2020 do aż e 42,81 mln euro w Horyzoncie Europa. 

Wyniki programu Horyzont Europa – wnioski dla tych, którzy jeszcze nie ubiegali się o środki unijne 

Po pierwsze, szanse na zdobycie dofinansowania są większe. Rośnie świadomość i doświadczenie aplikujących – zarówno przedsiębiorców, czyli wnioskodawców i beneficjentów Horyzontu Europa, jak i firm doradczych, które przygotowują przyszłych beneficjentów do udziału w konkursie.  

Po drugie, dla tych wszystkich, którzy nie mieli jeszcze styczności z funduszami unijnymi i nie aplikowali w ramach Horyzontu powraca wkrótce, po dłuższej przerwie, program Granty na Eurogranty. To program, w którym można dostać wsparcie na opłacenie kompletu usług profesjonalnych w zakresie przygotowania do konkursów takich jak Horyzont.  

Granty na Eurogranty co to? 

Formuła Grantów na Eurogranty polega na tym, że przedsiębiorstwo najpierw otrzymuje krajowe dofinansowanie na opłacenie zestawu profesjonalnych usług, które mają zapewnić mu możliwie najbardziej skuteczne aplikowanie o środki w konkursie w ramach Horyzontu.  

Usługi takie obejmują przygotowanie wniosku, ale także opracowanie studium wykonalności czy tłumaczenie całej dokumentacji konkursowej na język angielski. Mogą też obejmować podróże służbowe, związane z nawiązywaniem potrzebnych kontaktów i pozyskiwaniem wiedzy lub środki na coaching i przygotowanie do prezentacji przez komisją w Brukseli.  

To ciekawa formuła konkursu dwuetapowego, gdzie pierwszy etap redukuje ryzyko przedsiębiorcy w odniesieniu do drugiego etapu – za przygotowanie dokumentacji aplikacyjne płaci w większości dotacja pozyskana w ramach „Grantów na Eurogranty”. Wciąż czekamy na szczegóły dotyczące tej dotacji, a kiedy się pojawią opublikujemy na ten temat oddzielny artykuł.  

Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia w zakresie pozyskania dofinansowania dla Waszych projektów

UMÓW DARMOWĄ KONSULTACJĘ

Leyton to profesjonalna firma konsultingowa, która oferuje również inne usługi, jak np.:

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...