Ulga na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu​ (ulga na prototyp) – dla kogo i co można odliczyć?

 • Autor Agnieszka Chodara
  • 24 Jan 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
Ulga podatkowa prototyp

Ulga na prototyp to jedna z preferencji podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu na początku 2022 roku. Ulga na prototyp jest ściśle związana z ulgą badawczo-rozwojową i stanowi niejako jej uzupełnienie. Czego dotyczy i kto może z niej skorzystać?

Czego dotyczy ulga na prototyp?

Ulga na prototyp wprowadzona w 2022 roku pozwala podatnikom na odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% kosztów poniesionych na produkcję próbną nowego produktu oraz kosztów związanych z wprowadzeniem go na rynek. To sprawia, że przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić na wytworzeniu własnego prototypu produktu oraz rozpocząć proces jego wytwarzania.

Czym jest produkt i produkcja w świetle ustawy?

Pod pojęciem “produkt” należy rozumieć konkretne mienie występujące jako gotowe produkty, które zostały wytworzone lub unowocześnione przez podatnika. Zaliczają się do tego zarówno produkty ukończone i przeznaczone do sprzedaży, jak i te, które wciąż podlegają procesom produkcji. Co ważne, ulga na prototyp obejmuje jedynie konkretne produkty, z wyłączeniem oferowanych przez firmę usług.


Z kolei produkcja próbna nowego produktu rozumiana jest jako etap rozruchu technologicznego produkcji, który nie wymaga dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, mających na celu przeprowadzenie prób i testów zanim zostanie uruchomiony proces produkcji nowego produktu. Ten etap rozruchu technologicznego liczy się od momentu, gdy podatnik poniósł pierwszy koszt związany z unowocześnianiem lub projektowaniem produktu, aż po rozpoczęcie jego produkcji.

Co można odliczyć, korzystając z ulgi na prototyp?

Poniżej przedstawiamy zestawienie kosztów produkcji próbnej nowego produktu oraz kosztów poniesionych w celu wprowadzenia go na rynek.

Do kosztów produkcji próbnej zalicza się:

 • koszty nabycia materiałów i surowców niezbędnych do produkcji próbnej produktu,
 • cenę zakupu lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych, które są konieczne do uruchomienia produkcji próbnej, jak np. linia technologiczna,
 • wydatki poniesione na rzecz udoskonalenia środków trwałych, by dostosować je do rozpoczęcia produkcji próbnej danego produktu, którymi mogą być m.in. rozbudowa lub modernizacja danego środka trwałego

Z kolei koszty wprowadzenia nowego produktu na rynek, to:

 • ekspertyzy specjalistów i koszty prowadzonych badań,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów, w celu uzyskania stosownych homologacji, certyfikatów oraz znaku bezpieczeństwa i CE,
 • uzyskanie oraz utrzymanie zezwolenia na obrót produktu,
 • dokumenty lub oznakowania świadczące o dopuszczeniu produktu do użytkowania i obrotu,
 • koszty systemu weryfikacji technologii środowiskowych,
 • badania określające cykl życia produktu

Ulga na prototyp – dla kogo jest to korzystne rozwiązanie?

Skoro wyjaśniliśmy już, czym jest ulga na prototyp wprowadzona przez Polski Ład, pora określić, dla kogo jest ona stworzona. Warto zapoznać się z zasadami jej obowiązywania, bowiem ulga na prototyp dotyczy każdego przedsiębiorcy, który chce unowocześnić obecne lub wprowadzić na rynek zupełnie nowe produkty, które pozwolą mu poszerzyć swój zakres działalności. Przepisy nie regulują wielkości firmy ani branży, którą się zajmuje, zatem ulga na prototyp jest dostępna dla każdego, kto jest czynnym płatnikiem PIT i CIT.

Ulga na prototyp a ulga B+R

Ulga na prototyp i ulga badawczo-rozwojowa stanowią wzajemne uzupełnienie, bowiem obie ulgi zachęcają przedsiębiorców do rozwijania swojej działalności o nowe możliwości. Ma to na celu zwiększenie konkurencyjności polskich firm zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. 

Różnicę stanowi fakt, iż obejmują one różne etapy projektu i inne koszty kwalifikowane, poniesione podczas prac nad nowymi produktami, które w przyszłości będą częścią oferty firmy. Ulga na prototyp obowiązuje już po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych, jednak jeszcze przed przystąpieniem do produkcji opracowanego produktu na skalę masową. 


Jeśli nie masz pewności, czy Twój projekt zalicza się do ulgi na prototyp, skorzystaj z naszych usług konsultingowych. Eksperci techniczni Leyton przeprowadzą audyt, który pomoże ocenić, czy możesz starać się o tę formę wsparcia, jaką jest ulga na prototyp. Chętnie wyjaśnimy wszystkie kwestie oraz przeprowadzimy Cię przez cały proces składania dokumentacji i inne etapy pozyskiwania środków.

Oprócz ulgi na prototyp, w Leyton uzyskasz informacje na temat innych możliwości, jak np.:

Umów bezpłatną konsultację

Odzyskaj zapłacony podatek i zdobądź środki na rozwój Twojej firmy! Skorzystaj z ulgi tak jak wielu naszych Klientów!

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Ulga na prototyp
Agnieszka Chodara

R&D Consultant

Explore our latest insights

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansow...

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...