Ulga sponsoringowa (CSR) – kto i jak może z niej korzystać?

 • Autor Aneta Zgiep
  • 28 Apr 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
ulga-podatkowa-csr

Ulga sponsoringowa to ulga podatkowa, której celem jest zachęcenie przedsiębiorców do rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (ang. Corporate Social Responsibility) w ramach prowadzonej działalności. Dotyczy ona finansowania działalności sportowej, wydarzeń kulturalnych, a także szkolnictwa wyższego i nauki. Kto może skorzystać z ulgi i w jaki sposób ją rozliczyć? Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

Kogo dotyczy ulga sponsoringowa?

Ulga CSR skierowana jest do przedsiębiorców – podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym oraz podatników CIT, którzy uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. W związku z tym z ulgi podatkowej CSR skorzystać mogą różne grupy firm, np. osoby prowadzące działalność gospodarczą czy też spółki osobowe.

Jak rozliczana jest ulga na CSR?

Ulga CSR daje przedsiębiorcom możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Warto pamiętać, że kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym, w którym poniósł ten wydatek. Dzięki rozwiązaniom, jakie daje ulga sponsoringowa, możliwe jest łączne odliczenie 150% poniesionych wydatków na działalność społecznie pożyteczną

Podatnik może odliczyć te koszty w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym sfinansował konkretne działania podlegające pod ulgę. Aby uzyskać oszczędność z tytułu ulgi CSR, podatnik musi złożyć informację zawierającą wykaz poniesionych kosztów. Co ważne, odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w żaden inny sposób.

Jakie działania i koszty obejmuje ulga podatkowa na sponsoring?

Aby skorzystać z ulgi sponsoringowej, należy wykazać koszty poniesione na działalność kulturalną, wspierające szkolnictwo wyższe i naukę lub wydarzenia sportowe.

Wśród nich można wymienić kilka form wsparcia, jak na przykład:

 • pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych, 
 • finansowanie stypendiów sportowych i naukowych,
 • wsparcie finansowe w organizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez uczelnie lub publiczne szkoły artystyczne,
 • finansowanie kształcenia specjalistycznego lub studiów podyplomowych swojego pracownika,
 • wynagrodzenia studentów na praktykach zawodowych w zakładach pracy.

Również w ramach skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu będą podlegały koszty poniesione w zamian za usługi reklamowe. Podatnik może ponieść wydatek związany z organizacją imprezy kulturalnej lub sportowej, podczas której organizatorzy będą promować działalność swojego sponsora.

Jeżeli wspierają Państwo działalność kulturalną, naukową, bądź sportową w ramach działań CSR przedsiębiorstwa lub planują Państwo taką działalność, zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości skorzystania z ulgi CSR oraz z naszych innych usług konsultingowych.


Umów bezpłatną konsultację

Odzyskaj zapłacony podatek i zdobądź środki na rozwój Twojej firmy! Skorzystaj z ulgi tak jak wielu naszych Klientów!

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Aneta-Zgiep
Aneta Zgiep

Head of Sales

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...