Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 03 Apr 2024
  • read
 • Twitter
 • Linkedin

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton

Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie dotacją. Oznacza to, że co do zasady środki uzyskane przed beneficjenta nie podlegają zwrotowi.

Kredyt Ekologiczny swoją nazwę zawdzięcza specyficznej formie zapewnienia wsparcia. W pierwszym etapie ubiegania się o tę dotację przedsiębiorca musi uzyskać promesę kredytu komercyjnego od jednego z przewidzianych w ramach dotacji banków komercyjnych. Oczywiście jako Leyton wspieramy przedsiębiorcę w ubieganiu się o tę promesę, której uzyskanie niejednokrotnie jest porównywalnie wymagające proceduralnie jak samo ubieganie się o dotację. Gdy już otrzymają Państwo (z naszą pomocą) promesę kredytową od banku komercyjnego, należy opracować i przygotować dokumenty aplikacyjne (w tym sam wniosek) do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który przyznaje dotację w ramach Kredytu Ekologicznego.

Banki kredytujące a nawet poszczególne oddziały banków różnią się między sobą wymogami formalnymi uzyskiwania promesy. W większości przypadków konieczny do tego jest biznes plan przedsięwzięcia oraz prognoza finansowa. Ubieganie się o promesę różni się także w poszczególnych bankach co do ram czasowych, okresu przygotowania dokumentów do promesy i ich weryfikacji przez bank. Całość takiej procedury może trwać ponad miesiąc. Z tego względu bardzo zdecydowanie zachęcamy do kontaktu z nami w możliwie najszybszym terminie.

Sam kredyt ekologiczny to dotacja (premia ekologiczna), swego rodzaju refundacja części kredytu komercyjnego. Oznacza to, że zamiast spłaty kredytu komercyjnego przez samego przedsiębiorcę, kredyt spłacany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Oczywiście, poza przygotowaniem dla Państwa dokumentacji do ubiegania się o promesę kredytu komercyjnego wspieramy także opracowanie dla Państwa przedsiębiorstwa docelowej dokumentacji aplikacyjnej do BGK.

Co można sfinansować z dotacji?

Dotacja ta może być przez przedsiębiorstwo przeznaczona na szereg inwestycji w poprawę efektywności energetycznej i OZE. Oznacza to wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury (np. budynków, linii technologicznych), dofinansowanie inwestycji na rzecz efektywności energetycznej, np. inwestycji związanych z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Dotacja może też wspierać inwestycje przedsiębiorstwa w nowe lub znacząco ulepszone produkty, usługi albo w nowe lub znacząco ulepszone procesy technologiczne.

Przykłady działań, które mogą być realizowane ze środków pozyskanych w ramach tej dotacji to:

 1. Mały pomarańczowy rombtermomodernizacja budynków;
 2. Mały pomarańczowy rombwymiana lub modernizacja maszyn produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie
 3. Mały pomarańczowy rombzakup i montaż instalacji OZE;
 4. Mały pomarańczowy rombzakup oraz instalacja systemów sterujących w sprzyjających redukcji poboru energii.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej, takie jak:

 1. Mały pomarańczowy rombnabycie środków trwałych,
 2. Mały pomarańczowy rombnabycie robót i materiałów budowlanych,
 3. Mały pomarańczowy rombnabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 4. Mały pomarańczowy rombstudia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Kiedy można ubiegać się o dotację?

W ostatniej aktualizacji harmonogramu naborów FENG na 2024 rok przewidziano dwa nabory w ramach “Kredytu Ekologicznego”.

 • Mały pomarańczowy rombPierwszy z nich (już ogłoszony) rozpocznie się już 25 kwietnia i prowadzony będzie do 25 lipca (do godziny godz. 16:00). Budżet przeznaczony na ten najbliższy nabór wynosi 660 mln złotych.
 • Mały pomarańczowy rombDrugi nabór przewidziano pod koniec bieżącego roku i trwać on będzie od 17 października do 30 grudnia 2024 r. Jego ogłoszenie przewidziane jest na dzień na 26 września. Budżet to także 660 mln złotych.

Dofinansowanie – wysokość premii ekologicznej

Poziom dofinasowania w ramach Kredytu Ekologicznego mieści się w przedziale od 15 % do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

W sprawie oceny wielkości dofinansowania, o które mogą się Państwo ubiegać konieczny będzie bezpośredni kontakt z Państwa strony z naszymi ekspertami.

Najważniejsze zasady regulujące wysokość dofinasowania przedstawiają się następująco:

 1. a. do 80% wartości inwestycji w termomodernizację przy uzyskaniu premii za oszczędność energii pierwotnej na poziomie dwukrotnie wyższym niż obligatoryjne dla całej inwestycji 20%, czyli wynoszącej 40%;
 2. b. do 65% na inwestycje w zakresie OZE;
 3. c. do 50% na pozostałe wydatki w obszarze poprawy efektywności energetycznej.

Jeśli chodzi o kwotową wartość wydatków kwalifikowanych to nie ma ich dolnej granicy, zaś granica górna to równowartość 50 mln euro. Mówimy zatem o naprawdę poważnych kwotach, dających możliwość zrealizowania ambitnych i opłacalnych inwestycji.

Beneficjenci i możliwości

Zapewnimy kompleksowe wsparcie w pozyskaniu Kredytu Ekologicznego dla każdego typu przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Polsce i zatrudniającego do 3000 pracowników.

Większe przedsiębiorstwa są wykluczone z tego konkursu, jednak mimo to zachęca my do kontaktu oraz do zapoznawania się z innymi naszymi materiałami, ponieważ większe przedsiębiorstwa mają możliwość sfinansowania podobnych kosztów w ramach innych dotacji, które także obsługujemy. Warto tu wspomnieć choćby o dotacji SMART, w ramach której poza szeregiem innych dofinansowanych wydatków mogą też Państwo pokryć część kosztów termomodernizacji (nawet będąc przedsiębiorstwem mającym powyżej 3000 zatrudnionych).

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansow...

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...