Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansowanie

  • Autor Bogusz Bomanowski
    • 02 Feb 2024
    • read
  • Twitter
  • Linkedin

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrobić, żebyśmy otrzymali dotację?” 

Tematyka finansowania zewnętrznego, czyli m.in. zapewnienia dotacji ze środków unijnych jest złożona i ma wiele aspektów. Przedsiębiorcy mają tu i różne podejścia i różne doświadczenia.  

Ważne, by doświadczenia nie przesłaniały aktualnej, bieżącej sytuacji. Należy pamiętać, że regulacje poszczególnych konkursów dotacyjnych, programów operacyjnych etc. zmieniają się w czasie. Doświadczenie będzie na pewno pomocne, ale proszę pamiętać, by już na wczesnym etapie planowania prac nad wnioskiem zwrócić się do nas o konsultację tych planów. Dany konkurs może różnić się od tych, które znacie z bliższej lub dalszej przeszłości. Możliwe, że w ofercie dotacji czeka więcej wartych uwagi opcji finansowania zewnętrznego celów Waszego przedsiębiorstwa. 

Różne podejścia przedsiębiorców wpływają na różne cele. Można je podzielić na dwie grupy:

  • 1- Podejście inwestycyjne; 
  • 2- Podejście badawczo-rozwojowe; 

Wniosek o dofinansowanie – jak pomożemy?   

Wielu przedsiębiorców ma cel jasny i prosty (co nie znaczy, że łatwy w realizacji) – chcą kupić wyposażenie (np. maszyny), które pomogą im lepiej prowadzić działalność. Dedykowane im są projekty inwestycyjne.  

Konsulting to między innymi przygotowanie wniosku o dotacje wraz z towarzyszącą mu dokumentacją. Przygotowanie wniosku to jednak szereg prac, które wymagają przede wszystkim zbierania informacji o Waszym przedsiębiorstwie i o jego otoczeniu rynkowym, konkurencji, klientach etc.  

Wniosek o dofinansowanie projektujemy i tworzymy my, to my znamy i stosujemy zasady pisane i niepisane, ale i istotne dobre praktyki jego opracowania. Naszą rolą jest opisanie każdego aspektu działania przedsiębiorstwa, jego celów, planów, sytuacji finansowej (aktualnej i tej w najbliższej przyszłości) w sposób, który jest optymalny z punktu widzenia oceniających go ekspertów. 

Współpraca z konsultantami Leyton – dodatkowe korzyści 

Często, jak wspomniałem na początku, rola firmy konsultingowej zaczyna się już na etapie wyboru konkretnego konkursu dotacyjnego. Ważne są nie tylko kryteria, według których Wasz wniosek będzie oceniany (doradzamy, które z nich są realne do spełniania, co wpływa na decyzję o tym, jaki konkurs będziemy docelowo Wam rekomendować), bardzo często równie istotny jest czas. Czasami lepiej wystartować w konkursie bardziej ambitnym (czyli obiektywnie trudniejszym) ale bardziej odległym w czasie. Więcej czasu to więcej możliwości dokładnego opisania projektu, co z kolei przekłada się na wzrost szans na powodzenie projektu. Ważna jest także Wasza rola. Przede wszystkim rola informacyjna. To Wy najlepiej znacie swoje przedsiębiorstwo, dlatego kluczowe jest, byśmy pozostawali w stałym kontakcie. Nie zawsze jest to łatwe np. dla prezesa zarządu, właściciela firmy, czy innej osoby, która ma całościowy ogląd obecnej sytuacji firmy oraz wizję jej celów i kierunków rozwoju. Z doświadczenia wiemy, że często rozwiązaniem może być wyznaczenie przez zarząd osób do bieżącego kontaktu w poszczególnych aspektach, które są dla nas ważne (księgowość, kadry, zarządzenie produkcja / świadczeniem usług). 

Działalność badawczo-rozwojowa a szanse na dotacje dla firm

Jest to podejście wymagające, jednak zyskuje coraz większą popularność i powszechność w funduszach unijnych. Możliwość pozyskania coraz większej liczby dotacji jest zależna od tego, czy w projekcie znajdzie się działalność badawczo-rozwojowa

Działalność badawczo-rozwojowa – oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.  

Wszystko, co wcześniej pisaliśmy o zadaniach firmy doradczej w odniesieniu do projektów inwestycyjnych, ma zastosowanie również tutaj, gdy mówimy o projektach badawczo-rozwojowych. Tutaj również firma doradcza także zbiera, analizuje i opisuje sytuację finansową, zasoby sprzętowe i kadrowe, sytuację na rynku, w tym potencjał konkurencji oraz plany rozwoju przedsiębiorstwa…

…ale pojawia się jednak dodatkowy czynnik. Jest nim kwestia prac badawczo-rozwojowych. Relatywnie niewiele przedsiębiorstw posiada zasoby, które pozwalają im prowadzić prace B+R własnymi siłami.  

Często konieczna staje się współpraca z podmiotami badawczymi (takimi jak instytuty badawcze, wydziały lub katedry w ramach politechnik, uniwersytetów etc.).  

Firma konsultingowa w tej sytuacji poszerza swoją rolę (oczywiście po uzgodnieniu z klientem) o zaaranżowanie konsultacji i (ewentualnie) kooperacji z podmiotem badawczym.  

Pełnimy tu rolę pośrednika i negocjatora, który zna rynek usług eksperckich. Nasze doświadczenie pozwala nam sięgać wiedzą znacznie dalej, niż gdybyśmy bazowali jedynie na rozeznaniu ofert i osiągnięć opisywanych przez instytutu czy uczelnie w ich materiałach promocyjnych, politykach, programach. Wiemy, z którymi badaczami pracuje się biznesowo, zadaniowo, sprawnie i terminowo.  

Aranżujemy spotkania, doradzamy w zakresie kolejności prac nad wnioskiem, jak i w zakresie planowania prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu, gdy otrzyma on dofinansowanie. Jesteśmy pomostem i swoistym „tłumaczem” pomiędzy światem biznesu, który reprezentujecie Wy, a (rządzącym się zwykle innymi regułami) światem badaczy i naukowców.  

Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia

Umów bezpłatną konsultację

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...