Badanie stanu techniki – przepustka do dofinasowania z obecnych i przyszłych dotacji 

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 11 Dec 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin

Szybki postęp techniczny i naukowy oznacza dla przedsiębiorców możliwości, źródło motywacji (i inspiracji) oraz stawia im wyzwania.  Ma on też duży wpływ na specyficzny „rynek” instrumentów finansowania zewnętrznego, w tym tych najpowszechniej znanych, jakimi są dotacje czy granty. 

Przedsiębiorcy ubiegający się o takie dofinansowania muszą liczyć się z wymogiem wykazania innowacyjności rozwiązań (procesów technologicznych, komunikacyjnych, organizacyjnych oraz docelowych produktów lub usług), których stworzenie lub rozwój chcą realizować przy wsparciu dotacyjnym.  

Punktem wyjścia do obiektywnego wykazania, że docelowy rezultat projektu, na który chcemy pozyskać dofinansowanie będzie innowacyjny jest oczywiście zmapowania tego wszystkiego, co stanowi punkt odniesienia dla innowacji. Trzeba zatem przebadać istniejący rynek, zorientować się w badaniach, które są już prowadzone przez inne podmioty i w rezultatach tych badań (zarówno w przestrzeni naukowej, jak i biznesowej, w tym bezpośrednio konkurencyjnej). 

Badanie stanu techniki – co to? 

Badanie stanu techniki to analiza obecnego stanu wiedzy o danej dziedzinie, w kontekście istniejących rozwiązań, technologii, opublikowanych wyników badań naukowych. Analizowane są zgłoszenia patentowe i patenty oraz artykuły naukowe i oferta konkurencyjnych firm

Badanie stanu techniki pozwala na sprawdzenie wszystkich rozwiązań funkcjonujących w interesującej nas dziedzinie. Takie badanie pomaga poznać kierunki prac badawczych konkurencji albo ryzyko patentowe. Wyniki badania stanu techniki wnioskodawcy, ubiegający się o dotację wykorzystują w swoich pracach badawczo-rozwojowych w ramach dofinansowanego projektu. Warto podkreślić, że choć same prace badawczo-rozwojowe (B+R) są prowadzone w ramach projektu dofinasowanego, czyli już po tym, jak pozyskamy dla Was dotację, to opis, plan i wycena tych badań muszą znaleźć się we wniosku o dofinansowanie. A to z kolej oznacza, że badanie stanu techniki (jako przydatne do stworzenia agendy prac badawczo-rozwojowych) musi być przeprowadzone przed złożeniem wniosku o dotację

Podsumowując: badanie stanu techniki realizuje dwa cele:

 • Wykazanie braku barier we wdrożeniu rezultatów prac B+R (potrzebne np. jako konieczny element opisu we wniosku SMART), w rezultacie określenie sposobu uregulowania praw do wyników prac badawczo-rozwojowych w projekcie; 
 • Pomocniczo: zbadanie stanu wiedzy opublikowanej i opatentowanej, dzięki czemu łatwiej jest zdefiniować kierunek prac badawczo-rozwojowych, których efektem ma być docelowa innowacja; 

Dlaczego warto? 

Przedsiębiorcy często podchodzą do swoich planów z przekonaniem o niepowtarzalności opracowanego rozwiązania. To zrozumiałe, ponieważ wiele nawet dużych i zamożnych firm nie ma pełnej, na bieżąco aktualizowanej wiedzy o szczegółach rozwiązań, którymi dysponuje konkurencja. Nie prowadzą też one stałego monitoringu patentów i prac naukowych w każdym obszarze związanym ze swoją działalnością. Zresztą już sama innowacyjność oznacza często wkroczenie, przynajmniej częściowo, na nowy (w co za tym idzie – mniej rozpoznany) dla przedsiębiorstwa rynek.  

Czasami spotykam się z sytuacją, gdy przedsiębiorstwo o silnej pozycji rynkowej i o dużych zasobach ma czasem błędną lub niepełną ocenę stanu techniki w swojej branży właśnie dlatego, że aktualna silna pozycja na rynku krajowym czy zagranicznym powoduje poczucie komfortu, w którym nie monitoruje ono stale konkurencji.  

Takie przekonanie może jednak utrudnić pozyskanie finansowania dotacyjnego, ponieważ rozwiązań technicznych powstają na świecie setki tysięcy. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien zdecydować o przeprowadzeniu badania stanu techniki już na początkowym etapie ubiegania się o środki z dotacji.  

Badanie stanu techniki dostosowane do potrzeb 

Szybki rozwój technologii komunikacyjnych i współpraca międzynarodowa ośrodków naukowych i przedsiębiorstw oraz prawie nieograniczony dostęp do literatury patentowej przyspiesza rozwój konkurencyjnych rozwiązań, ale dobra wiadomość jest taka, że ułatwia zarazem (i przyspiesza) badanie stanu techniki. 

Raport z badania stanu techniki jest wykorzystywany jako dokument konieczny (np. w dotacji SMART) lub przynajmniej zalecany do wniosku o ubieganie się o dofinansowanie z funduszy unijnych lub rządowych.  

Ogólny kształt raportu z badania stanu techniki zależy zawsze od konkretnych oczekiwań zamawiającego. Generalnie można przyjąć, że nie ma jednej formuły na prawidłowe badanie stanu techniki. Jednakże specyficzne wymogi dotyczące rożnych zakresów i metodologii prowadzenia badania stanu techniki wynikają z kryteriów przewidzianych w poszczególnych konkursach dotacyjnych. Jako Leyton mamy doświadczenie, które pozwala nam w krótkim czasie wskazać niezbędne elementy badania stanu techniki skonfigurowanego pod konkretny nabór wniosków w konkursach dotacyjnych.  

Wspieramy też naszych Klientów: 

 1. 🔷 w prowadzeniu badania stanu techniki, jeśli zdecydują się oni przeprowadzić je samodzielnie, jak również  
 1. 🔷 w wyborze wykonawcy badania stanu techniki, jeśli uznamy wspólnie, że bardziej wskazany jest outsourcing tego badania do wyspecjalizowanego podmiotu. 

Elementy badania stanu techniki są niezbędne przy na przykład ubieganiu się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG, 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, 1.1. Ścieżka SMART.  

Badanie stanu techniki stanowiące element wniosku w programie Ścieżka SMART różni się od typowego rozeznania stanu techniki. Przedstawienie ogólnego otoczenia patentowego wciąż jest ważne, ale kluczowe jest wsparcie zamawiającego w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie projektu. 

Leyton może zapewnić Wam pomoc także w tym aspekcie. Badanie stanu techniki może być wręcz jednym z pierwszych etapów przygotowań merytorycznych do aplikowania o środki, dlatego warto, żebyśmy na wstępie ustalili, co ma być przedmiotem projektu. Wtedy łatwiej określić badany obszar.  

Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia

UMÓW DARMOWĄ KONSULTACJĘ

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...