Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor bachelors gevrijwaard dankzij rechtzetting wet!

  • Door mhannioui
    • 04 Feb 2021
    • read
  • Twitter
  • Linkedin

Sinds 2018 kunnen ondernemingen de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek (art. 275³, §1, derde lid, 3° WIB1992) ook toepassen voor werknemers met een bachelor diploma.

Het was de bedoeling om dit in fases te laten verlopen, waarbij ondernemingen in 2018 en 2019 reeds 40% van de bedrijfsvoorheffing konden vrijstellen, om dan vanaf 2020 de vrijstelling naar 80% op te trekken, net zoals voor werknemers met een masterdiploma of doctoraatstitel.

Bij de technische aanpassing van de wet gebeurde er echter een vergissing, waardoor werknemers met een bachelor diploma vanaf 2020 dreigden in de kou te blijven staan. Leyton had deze vergissing opgemerkt en hierover opheldering gevraagd aan de Minister van Financiën. Het was immers nooit de bedoeling van de wetgever om werknemers met een bachelor diploma weer uit te sluiten vanaf 2020.

Die rechtzetting is intussen gebeurd door een reparatiewet die op 17 december 2020 werd goedgekeurd. Dankzij deze rechtzetting hebben de betrokken werkgevers opnieuw de nodige rechtszekerheid bij de toepassing van de vrijstelling voor hun werknemers met bachelor diploma.

Explore our latest insights

Bekjik meer arrow_forward
Nieuwe investeringsaftrek voor ‘duurzame’ investeringen in de ...

Minister Van Peteghem kondigt 'eerste fase' fiscale hervorming aan! Met 3 ingrepen aan de investe...

European Research and Innovation
De reactie van het Europese programma voor Onderzoek en Innova...

De Europese Commissie heeft een aantal tegenmaatregelen genomen met betrekking tot de huidige gez...

life programme
LIFE: profiteer van subsidies voor uw milieuprojecten

Het totale budget voor LIFE bedraagt 3.4 miljard euro over de periode 2014-2020. Bedrijven, openb...

verdissement de la fiscalité automobile
Interessante nieuwigheden in aangekondigde groenere autofiscal...

In mei 2021 kondigden de regeringspartijen aan een akkoord te hebben bereikt over een groenere au...