Interessante nieuwigheden in aangekondigde groenere autofiscaliteit

 • Door mhannioui
  • 24 Jun 2021
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
verdissement de la fiscalité automobile

In mei 2021 kondigden de regeringspartijen aan een akkoord te hebben bereikt over een groenere autofiscaliteit. In afwachting van de indiening van het wetsontwerp willen we toch al wijzen op enkele interessante nieuwigheden in dat akkoord.

De aangekondigde nieuwe regeling voor de aftrekbaarheid van bedrijfswagens, waarbij sterk wordt ingezet op een vergroening van het wagenpark, is ongetwijfeld het bekendste thema.

In het verlengde van die vergroening van de autofiscaliteit, kondigde de minister van Financiën nog twee nieuwe fiscale stimuleringsmaatregelen aan, namelijk:

 • Een verhoogde beroepskostenaftrek voor publiek toegankelijke laadpalen;
 • Een nieuwe investeringsaftrek voor investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens, tankinfrastructuur voor waterstof en elektrische laadstations.

Verhoogde beroepskostenaftrek voor publiek toegankelijke laadpaal

Ondernemingen die een publiek toegankelijke laadpaal aanschaffen tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 zullen een verhoogde aftrek van beroepskosten kunnen toepassen:

 • Gebeurt de investering tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 zal ze recht geven op een aftrekpercentage van 200%. Rekening houdend met een tarief in de vennootschapsbelasting van 25%, zal een onderneming dankzij deze verhoogde aftrek maar liefst 50% van de aankoopprijs recupereren!
 • Vindt de investering plaats tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024, dan kan de onderneming een beroepskostenaftrek van 150% toepassen.

De voorwaarden en modaliteiten die deze verhoogde aftrek zullen beheersen zijn nog niet gekend, maar de minister liet wel al verstaan dat de investering betrekking moet hebben op laadinfrastructuur die vrij toegankelijk is voor derden, ofwel tijdens de normale openingstijden, ofwel net daarbuiten.

Nieuwe mogelijkheden tot investeringsaftrek

Het akkoord voorziet verder nog in een nieuwe investeringsaftrek voor ondernemingen die investeren in koolstofemissievrije vrachtwagens, in tankinfrastructuur voor waterstof of in de installatie van een elektrisch laadstation.

De regering zou daarbij hebben gekozen voor een uitzonderlijk gul tarief, dat geleidelijk afneemt over een periode van vijf jaar:

Mogelijke cumulatie met aftrek voor ‘energiebesparende investeringen’?

De investeringen die het voorwerp uitmaken van de nieuw aangekondigde maatregelen (laadpaal, tankinfrastructuur voor waterstof, …) zullen soms gepaard gaan met andere investeringen die vallen onder één van de 12 categorieën van ‘energiebesparende investeringen’ die recht geven op een bijkomende aftrek van 13%

Zo zal een onderneming die investeert in laadpalen die ze door middel van nieuwe zonnepanelen van stroom voorziet, als de nieuwe wet het niet uitsluit, kunnen genieten van zowel de verhoogde beroepskostenaftrek voor de laadpalen, als van de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen voor de aankoop van nieuwe zonnepanelen (categorie 11).

Andere combinaties lijken eveneens mogelijk :

 • Een onderneming die in haar productieproces restwarmte terugwint, bijvoorbeeld via generatoren voor de opwekking van elektriciteit (categorie 6 en 7) of via de terugwinning van afval- en biomassa (categorie 10), kan de opgewekte elektriciteit vervolgens gebruiken als energie voor laadpalen.
 • In combinatie met zonnepanelen en batterijen zou een algoritme het gebruik van de geproduceerde energie efficiënter kunnen verdelen (categorie 9 en 11). Op een moment waarop veel zon is, wordt energie gebruikt om auto’s op te laden. Overtollige energie gaat niet verloren door opslag in aparte batterijen dankzij het algoritme. Op momenten waar er weinig zonlicht is moet niet meteen van het net elektriciteit gebruikt worden, maar kan van de batterijen energie gebruikt worden.

Leyton volgt alle nieuwe initiatieven op het vlak van steun voor innovatie steeds nauwgezet op. Ook de hierboven aangekondigde nieuwe maatregelen zullen we blijven volgen.

Moest u vragen hebben over deze nieuwe maatregelen, of over reeds bestaande steunmaatregelen, dan helpen onze consultants u graag verder.

Explore our latest insights

Bekjik meer arrow_forward
Nieuwe investeringsaftrek voor ‘duurzame’ investeringen in de ...

Minister Van Peteghem kondigt 'eerste fase' fiscale hervorming aan! Met 3 ingrepen aan de investe...

European Research and Innovation
De reactie van het Europese programma voor Onderzoek en Innova...

De Europese Commissie heeft een aantal tegenmaatregelen genomen met betrekking tot de huidige gez...

life programme
LIFE: profiteer van subsidies voor uw milieuprojecten

Het totale budget voor LIFE bedraagt 3.4 miljard euro over de periode 2014-2020. Bedrijven, openb...

Aftrekregeling voor octrooi-inkomsten: het einde van de overga...

Op aangeven van de OESO en haar BEPS-plan (base erosion and profit shifting) zag de Belgische wet...