Nabór wniosków na Kredyt technologiczny FENG 2023 ogłoszony! Sprawdź czy możesz skorzystać z dotacji

 • Autor Tomasz Wypych
  • 06 Apr 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
kredyt-technologiczny

W 2023 roku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) kontynuowany będzie program, znany powszechnie jako kredyt technologiczny. Nabór wniosków do programu ruszył 9 marca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2023. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym naborze to 578 mln zł.

Mimo, że w nazwie programu zawarte jest słowo “kredyt” to w rzeczywistości  jest to dotacja w postaci premii technologicznej, która pokrywa znaczną część kredytu, zaciągniętego w banku komercyjnym współpracującym z BGK. 

Czym jest Kredyt technologiczny FENG?

Jest to bezzwrotny instrument, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia finansowego w rozwoju swoich produktów lub usług.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje mające na celu wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, wynikających z zastosowania nowej technologii.

Istotne jest, aby wdrażana technologia wynikała z:

 • prawa własności przemysłowej, 
 • wyników prac rozwojowych, 
 • wyników badań przemysłowych lub 
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Jak duża jest wartość dofinansowania i na co może być przeznaczona?

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji inwestycji, premia technologiczna wynosi od 30 do 70% kosztów kwalifikowanych. Środki mają pokryć koszty wdrożenia projektu związanego z rozwojem technologicznym przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na zakup:

 • wartości niematerialnych i prawnych 
 • środków trwałych w tym maszyn i urządzeń
 • nieruchomości
 • robót budowlanych związanych z powstaniem nowych budynków. 

Dotacja może pokryć także koszt skorzystania z usług doradczych, uzyskania patentów licencji, know-how oraz zleconych podmiotom zewnętrznym koncepcji i ekspertyz.

Zasady kwalifikowalności do kredytu technologicznego w 2023 roku

O Kredyt Technologiczny w ramach programu FENG mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które posiadają zdolność kredytową. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują wsparcia finansowego na etapie swojego rozwoju związanego z wprowadzeniem do produkcji nowych lub ulepszonych produktów czy usług

Warunkiem koniecznym jest, aby inwestycja polegała na wdrożeniu technologii, a nie tylko na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej wykorzystującej nową technologię. Dofinansowanie nie może być udzielane na zakup środków trwałych, w których nowa technologia została już wdrożona.  

Wdrażana technologia musi charakteryzować się innowacyjnością na poziomie przynajmniej przedsiębiorstwa, a więc nie była dotychczas stosowana przez Wnioskodawcę. Kwalifikowalne są koszty poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Dzięki temu dofinansowaniu przedsiębiorstwa będą mogły zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, wprowadzać innowacyjne produkty i rozwiązania oraz rozwijać swoją działalność. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Bank Gospodarstwa Krajowego dopuszcza możliwość skrócenia naboru w przypadku dużej ilości złożonych wniosków, tak więc warto już teraz podjąć kroki w celu przygotowania i złożenia aplikacji.

Leyton to profesjonalna firma konsultingowa, która oferuje również inne usługi, jak np.:

Umów bezpłatną konsultację

Skontaktuj z nami w celu dokonania analizy planów inwestycyjnych w rozwój i projekty innowacyjne. Omówmy możliwości finansowania części nakładów inwestycyjnych dostępnymi formami wsparcia, w tym przede wszystkim dotacjami.

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Tomasz_Wypych
Tomasz Wypych

Grants Consultant

Explore our latest insights

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansow...

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...