Czy w 2017 roku poniosłeś koszty na rozwój firmy? Masz ostatnie 3 miesiące na rozliczenie ulgi podatkowej korygując CIT lub PIT

 • Autor Anna Szymańska
  • 26 Sep 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
ubr 2017

Ostatnia szansa na zwrot poniesionych kosztów za 2017! 

Podatnicy, którzy w 2017 roku zapłacili podatek dochodowy PIT lub CIT oraz ponieśli koszty związane z działalnością B+R mają ostatnią szansę na odzyskanie nadpłaconego podatku. Ulgę B+R można rozliczyć do 5 lat wstecz poprzez złożenie korekty deklaracji PIT lub CIT, dlatego korektę zeznania za 2017 rok należy złożyć do końca 2023 roku.  

Ulga podatkowa B+R przysługuje wszystkim firmom, niezależnie od branży i wielkości, prowadzącym prace badawczo-rozwojowe. Działalność badawczo-rozwojowa, to m.in. działania rozwojowe, które wykorzystują istniejącą wiedzę do opracowania i wdrażania nowych rozwiązań. 

Dowiedz się więcej czym jest ulga badawczo-rozwojowa i jak ją rozliczyć.

Ile mogę zyskać?

Zachęcamy do zastanowienia się nad realizowanymi inwestycjami w 2017 r. Poprzez wykazanie kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R w korekcie zeznania CIT bądź PIT można odzyskać 50% poniesionych kosztów. 

Przykładowo: podatnik CIT o opodatkowaniu 19% wydał w 2017 roku 1 000 000 PLN na działania badawczo-rozwojowe, uzyskuje oszczędności na poziomie 95 000 PLN.  

Czym są koszty kwalifikowane do ulgi badawczo–rozwojowej?   

 • wynagrodzenia pracowników,
 • koszty materiałów i surowców,  
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 • amortyzacja od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Jak możemy pomóc?

 • zidentyfikujemy działalność badawczo-rozwojową i oszacujemy potencjał oszczędności w ramach ulgi B+R,
 • przygotujemy dokumentację techniczną potwierdzającą kwalifikowalność działań i zasadność skorzystania z ulgi B+R,
 • przeprowadzimy kalkulację ulgi B+R i pomożemy ją rozliczyć w zeznaniu podatkowym,
 • wesprzemy w czynnościach sprawdzających organów skarbowych.

Nasi eksperci techniczni z sukcesem realizują rozliczenia ulgi B+R w wielu branżach. Identyfikują działalności B+R, pomagają w zakwalifikowaniu wybranych obszarów działalności jako prace B+R, bazując na wiedzy naukowej i obowiązujących przepisach.  

Jeśli rok 2017 był pełen inwestycji, zmian procesowych i technologicznych w Twoim przedsiębiorstwie nie zwlekaj z umówieniem spotkania z naszym ekspertem, który wskaże obszary rozwojowe w Twojej firmie oraz idące za tym koszty.  

Przypominamy również, że ulgę B+R można rozliczyć do 5 lat wstecz, a od 2022 istnieje możliwość odliczenia 200% niektórych kosztów w ramach tej ulgi podatkowej.   

Wygeneruj oszczędności

Odzyskaj nadpłacony podatek i zdobądź środki na rozwój Twojej firmy! Skorzystaj z ulgi tak jak wielu naszych Klientów!

Skontaktuj się z nami

Autor

Anna Szymańska

R&D Consultant

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...