Szczegółowy Opis Priorytetów programu FENG 2021-2027 opublikowany!

  • Autor Daniel Mościcki
    • 19 Jan, 2023
    • read
  • Twitter
  • Linkedin

Już od 17 stycznia bieżącego roku mamy wgląd do dokumentu zawierającego dokładny opis priorytetów programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027 pozwala poznać nam zakres i podstawy kwalifikowalności do najbliższych programów dotacyjnych.

Dofinansowane ze środków FENG ma zostać przeznaczone głownie na wsparcie całego procesu badawczo-rozwojowego i inwestycyjnego w polskich przedsiębiorstwach.

SZOP zawiera informacje o:

  • podmiotach, które mogą ubiegać się o wsparcie,
  • poziomie możliwego do uzyskania dofinansowania,
  • warunkach kwalifikowalności do programów


Cały dokument można znaleźć na stronie gov.pl

Umów bezpłatną konsultację

Skontaktuj z nami w celu dokonania analizy planów inwestycyjnych w rozwój i projekty innowacyjne. Omówmy możliwości finansowania części nakładów inwestycyjnych dostępnymi formami wsparcia, w tym przede wszystkim dotacjami.

Skontaktuj sięz nami
arrow_outward arrow_outward

Autor

Daniel Mościcki

Explore our latest insights

Zobacz więcej arrow_forward
Ulga podatkowa prototyp

Ulga na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek noweg...

Ulga na prototyp to jedna z preferencji podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu na pocz...

Granty branża spożywcza

Dofinansowanie dla firm zajmujących się produkcją żywności ...

Program rządowy Nutritech został ogłoszony przez NCBiR 25 maja 2022 roku, a jego celem jest zwięk...

dotacje

Dotacje regionalne dla przedsiębiorców na lata 2021-27 zaakcep...

Wszystkie programy regionalne na początku grudnia zeszłego roku otrzymały akceptacje ze strony Ko...

ulga robotyzacyjna

Ulga na robotyzację 2022 – co powinieneś o niej wiedzieć?

Ulga na robotyzację to jedna z ulg proinnowacyjnych, wprowadzona na początku 2022 roku w ramach P...