Szczegółowy Opis Priorytetów programu FENG 2021-2027 opublikowany!

  • Autor Daniel Mościcki
    • 19 Jan 2023
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
dotacje

Już od 17 stycznia bieżącego roku mamy wgląd do dokumentu zawierającego dokładny opis priorytetów programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027 pozwala poznać nam zakres i podstawy kwalifikowalności do najbliższych programów dotacyjnych.

Dofinansowane ze środków FENG ma zostać przeznaczone głównie na wsparcie całego procesu badawczo-rozwojowego i inwestycyjnego w polskich przedsiębiorstwach.

SZOP zawiera informacje o:

  • podmiotach, które mogą ubiegać się o wsparcie,
  • poziomie możliwego do uzyskania dofinansowania,
  • warunkach kwalifikowalności do programów


Cały dokument można znaleźć na stronie gov.pl

Umów bezpłatną konsultację

Skontaktuj z nami w celu dokonania analizy planów inwestycyjnych w rozwój i projekty innowacyjne. Omówmy możliwości finansowania części nakładów inwestycyjnych dostępnymi formami wsparcia, w tym przede wszystkim dotacjami.

Skontaktuj sięz nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Daniel Mościcki

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...