Dotacje regionalne dla przedsiębiorców na lata 2021-27 zaakceptowane

 • Autor Daniel Mościcki
  • 12 Jan 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
dotacje

Wszystkie programy regionalne na początku grudnia zeszłego roku otrzymały akceptacje ze strony Komisji Europejskiej. KE przyjęła programy dla każdego z województw o łącznej wartości ok. 33,5 mld euro (od 0,91 do 5,14 mld euro, w zależności od województwa), otwierając tym samym dostęp do dofinansowań dla firm.

Dla pięciu województw zostały także przyznane środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Są to województwa:

 • śląskie
 • małopolskie
 • wielkopolskie
 • dolnośląskie
 • łódzkie

Dotacje będą skierowane do wszystkich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach związanych z:

 • Automatyzacją, mechanizacją i robotyzacją (min. zakup maszyn, robotów i urządzeń, oprogramowań oraz usług IT) 
 • Wprowadzaniem nowych produktów i usług (m.in. rozwój innowacyjnych produktów oraz usług, a także badania nad nimi)
 • Wsparciem ekspansji zagranicznej (m.in. udział w targach, wprowadzenie produktów na nowy rynek)
 • Obniżeniem kosztów produkcji i wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko (min. redukcja emisji, inwestycje w odnawialne źródła energii)

Czekamy teraz na uruchomienie naborów wniosków o dofinansowanie, których można spodziewać się już w I kwartale 2023 r.


Przedsiębiorstwa z woj. opolskiego już w marcu będą mogły ubiegać się o dotacje, związane z inwestycją w infrastrukturę B+R. Będzie to pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-27.

W Leyton Poland chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszelkie pytania oraz pomożemy uzyskać dla Ciebie dofinansowanie.

Umów bezpłatną konsultację

Skontaktuj z nami w celu dokonania analizy planów inwestycyjnych w rozwój i projekty innowacyjne. Omówmy możliwości finansowania części nakładów inwestycyjnych dostępnymi formami wsparcia, w tym przede wszystkim dotacjami.

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Daniel Mościcki

Explore our latest insights

Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw z funduszu ...

Program obejmuje badania w zakresie innowacji finansowane w ramach szwajcarskiego wkładu na rzecz...

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...