Dofinansowanie ochrony przedmiotów własności intelektualnej – co to takiego?

 • Autor Jagoda Kowalska
  • 17 May 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
ulga b+r

Świadomość przedsiębiorstw w zakresie znaczenia ochrony własności intelektualnej oraz korzyści z tej ochrony płynących wzrasta na przestrzeni ostatnich lat. Dobrze zaplanowana ochrona własności intelektualnej może bowiem stanowić istotny element przemyślanej strategii rozwojowej i marketingowej oraz decydować o konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Niestety, wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza mniejszych, nie jest w stanie pozwolić sobie na (często wysokie) koszty związane z uzyskaniem i utrzymaniem takowej ochrony. Z myślą o takich przedsiębiorstwach powstał program SME Fund.

Na czym polega program SME Fund?

SME Fund „Ideas Powered for Business” to coroczny program przyznawania dotacji na ochronę przedmiotów własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich, utworzony z inicjatywy Komisji Europejskiej i realizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Celem tego programu jest w szczególności pomoc europejskim MŚP w wykorzystaniu ich aktywów własności intelektualnej poprzez zapewnienie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych z własnością intelektualną. Ochrona własności intelektualnej za pośrednictwem SME Fund może obejmować wiele różnych aktywów, w tym znaki towarowe, wzory, patenty i odmiany roślin.

Wśród opłat kwalifikowanych do dofinansowania znajdują się m.in.:

 • opłaty za znaki towarowe:
 • opłata za zgłoszenie za jedną klasę towarową,
 • opłata za każdą następną klasę towarową w zgłoszeniu,
 • opłata za pierwszy 10-letni okres ochrony (za każdą wybraną klasę),
 • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo,
 • opłaty za wzory:
 • opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego,
 • opłata za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo,
 • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie z rejestracji,
 • opłaty patentowe:
 • opłata za zgłoszenie,
 • opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo,
 • opłata od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym,
 • opłata za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony),
 • opłata za publikację informacji o udzielonym patencie i druk opisu patentowego,
 • w przypadku gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego opisu patentowego przekracza 10 stron – opłata od każdej następnej strony.

W ubiegłym roku złożono łącznie 22479 wniosków o grant i przyznano ponad 32 miliony euro wsparcia, przy czym Polska była drugim krajem w kolejności pod względem ilości dokonanych zgłoszeń. Tegoroczna edycja programu realizowana jest w okresie od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023r. (początkowo tylko dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych, dofinansowanie do zgłoszeń wynalazków oraz do zgłoszeń nowych odmian roślin uruchomiono od 26 kwietnia 2023r.) i dysponuje budżetem o wysokości 25 milionów euro. Podobnie jak w 2022 roku, dofinansowanie będzie udzielane w formie bonów na częściowe pokrycie opłat za wybrane czynności.

W SME Fund 2023 dostępne są następujące rodzaje bonów:

 • do 1000 euro na pokrycie kwalifikowanych opłat za znaki towarowe i wzory:
 • 75% zwrotu opłat za znaki towarowe i wzory na szczeblu unijnym,
 • 75% zwrotu opłat za znaki towarowe i wzory na szczeblu krajowym i regionalnym,
 • 50% zwrotu opłat za znaki towarowe i wzory poza UE,
 • do 1500 euro na pokrycie kwalifikowanych opłat patentowych:
 • 75% zwrotu opłat za sprawozdanie z badania stanu techniki,
 • 75% zwrotu opłat przed udzieleniem patentu (np. złożenie wniosku, wyszukiwanie i badanie), opłat związanych z udzieleniem patentu i publikacją w przypadku ochrony na szczeblu krajowym w państwie członkowskim UE,
 • 75% zwrotu opłat za złożenie i wyszukiwanie w przypadku patentów europejskich złożonych w EPO.
 • do 225 euro na pokrycie opłat za zgłoszenie do wspólnotowej ochrony odmian roślin:
 • 50% zwrotu opłaty za wniosek złożony elektronicznie na szczeblu UE.

SME FUND – kryteria

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia do programu zbierane są w odstępach tygodniowych, gdzie każdy piątek stanowi cotygodniową datę graniczną. Cotygodniowa data graniczna oznacza, że wszystkie wnioski złożone w poprzednim tygodniu zostaną poddane ocenie. Decyzja o wyniku postępowania wydawana jest w przeciągu 10 dni od daty granicznej. Przyznane bony są ważne 2 miesiące (z możliwością wydłużenia) – w tym czasie należy podjąć działania dotyczące ochrony własności intelektualnej, związane z przyznanymi bonami, i dokonać stosownych opłat, a następnie ubiegać się o zwrot kosztów w odpowiedniej wysokości. 

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund.

Leyton to profesjonalna firma konsultingowa, która oferuje również inne usługi, jak np.:

Umów bezpłatną konsultację

Odzyskaj zapłacony podatek i zdobądź środki na rozwój Twojej firmy! Skorzystaj z ulgi tak jak wielu naszych Klientów!

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Jagoda_Kowalska
Jagoda Kowalska

R&D Consultant, Patent Attorney Trainee

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...