Odpowiedź Europejskich badań naukowych i innowacji na koronawirusa i wsparcie firmy Leyton

  • Autor mhannioui
    • 21 Sep 2020
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
Komisja Europejska wdrożyła szereg środków zaradczych w związku z obecnym kryzysem zdrowotnymw celu wzmocnienia reakcji w dziedzinie badań i innowacji. Dotychczasowe działania obejmowały:


• uruchomienie pod koniec stycznia 2020 r. specjalnego finansowania w wysokości 48,5 mln EUR dla projektów pogłębiających wiedzę na temat reakcji klinicznych i zdrowia publicznego (18 projektów już wybrano i rozpoczęto);

• zmiana ukierunkowania niektórych linii finansowania (np. EIC Accelerator, od marca 2020 r., wdrożona w celu finansowania innowacji związanych z Covid-19);

• przedłużenie terminów składania wniosków dla różnych programów (lista zmienionych dat jest dostępna pod tym odnośnikiem);

• kierowanie procesem tworzenia i zarządzania inicjatywami i programami finansowania, mającymi na celu przeciwdziałanie wirusowi i jego skutkom, „epidemiologia, gotowość i reagowanie na ogniska choroby, rozwój diagnostyki, leczenia i szczepionek, a także infrastruktury i zasobów, które umożliwią te badania”.

Zakres nowoutworzonych narzędzi jest szeroki i obejmuje działania opracowane niezależnie przez Komisję (np. „Hackathon EUvsVirus”, który odbędzie się w dniach 24-25-26 kwietnia i zostanie poświęcony innowatorom z całego sektora powołanym do opracowania nowych rozwiązań), w ramach bieżących projektów finansowanych przez UE (np. zaproszenia do składania wniosków związanych ze zwalczaniem koronawirusa przy użyciutechnologii druku 3D) lub w ramach platform zewnętrznych (np. Europejskie Forum Strategiczne ds. Infrastruktur Badawczych, organizujące różne inicjatywy w sektorze).

Krajobraz europejskiej odpowiedzi na zagrożenie wirusem w obszarze badańnaukowych i innowacjijest zmienny i bardzo prawdopodobne jest, że w najbliższej przyszłości zostaną podjęte dodatkowe inicjatywy, obejmujące finansowanie strategiczne przeznaczone dla innowacyjnych firm. Komisja opublikowała również w dniu 7 kwietnia pierwszy Plan działania „ERAvsCORONA”, określający priorytety i krótkoterminowe skoordynowane działania w zakresie badań i innowacji w zarządzaniu kryzysem.

Artykuł zawiera również wskazówkę dotyczącą tworzonej „Platformy do wymiany informacji i ofert dotyczących koronawirusa Europejskiego Instytutu Innowacji” umożliwiającej kojarzenie start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw w celu „wymiany pomysłów na innowacje dotyczące koronawirusa i nawiązania kontaktu z inwestorami, podmiotami zamawiającymi, korporacjami i innymi”.

Leyton wychodzi na przeciw pojawiającym się inicjatywom i możliwościom dla innowacyjnych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia i sektorach pokrewnych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami z zespołu do spraw Unii Europejskiej, aby uzyskać wsparcie w nawigacji po tym zmieniającym się nieustannie obszarze.

Explore our latest insights

Zobacz więcej arrow_forward

Leyton Wspiera 10 Zasad Global Compact

Grupa Leyton publikuje swój komunikat United Nations Global Compact Communication on Progress 202...

Leyton kontynuuje międzynarodowy rozwój i rozpoczyna swoją dzi...

Leyton kontynuuje ekspansję międzynarodową. W związku z tym, z przyjemnością ogłaszamy otwarcie n...

LIFE programme

Pracujesz nad projektem, który jest korzystny dla środowiska lub klimatu? Taki projekt może kwali...

Grupa Leyton: Wspieramy walkę z COVID-19

Zespoły Leyton w 27 biurach i 11 krajach na całym świecie są zdeterminowane, aby wspierać naszych...