LIFE programme

21-09-2020

Pracujesz nad projektem, który jest korzystny dla środowiska lub klimatu?
Taki projekt może kwalifikować się do subwencji w ramach programu LIFE.

Całkowity budżet LIFE wynosi 3,4 mld EUR na lata 2014–2020

Firmy, organizacje publiczne i organizacje pozarządowe mogą otrzymywać znaczne dotacje na projekty demonstracyjne i pilotażowe.

LIFE podzielono na dwa podprogramy: LIFE Środowisko i LIFE Działania klimatyczne. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twój projekt kwalifikuje się do LIFE, nasi specjaliści chętnie Ci w tym pomogą.

Mimo że dopuszczamy również indywidualnych wnioskodawców, projekty LIFE są generalnie realizowane w ramach partnerstwa. Program kładzie nacisk na powtarzalność/możliwość przenoszenia, długoterminowe zrównoważenie i wartość dodaną rezultatów projektu dla UE.

LIFE nie koncentruje się na badaniach. W przypadku klasycznych projektów LIFE nie ma określonej specyfikacji dla budżetów projektów. LIFE kilkakrotnie współfinansował duże ambitne projekty o łącznych kosztach przekraczających 5 milionów EUR. Jednak w ramach oceny rzadko wybierano propozycje małych projektów o łącznych kosztach mniejszych niż 500 000 EUR ze względu na ich ograniczoną efektywność, a w konsekwencji niską wartość dodaną.

LIFE Environment


Dzięki 75% budżetu program LIFE Środowisko jest większym z dwóch podprogramów. Koncentruje się na następujących obszarach:

Projekty mogą przyjąć następującą formę:

LIFE Środowisko korzysta z dwuetapowej procedury składania wniosków. Pierwszym etapem jest notatka koncepcyjna, tj. zarys wniosku (maks. 10 stron). Po jej zatwierdzeniu, można przygotować i złożyć pełną propozycję (etap 2). Oznacza to, że notatka koncepcyjna musi być zwięzła i przekonująca, ponieważ tylko najlepsze notatki koncepcyjne są kwalifikowane do etapu 2.

W przypadku pełnej propozycji ważne jest, aby uwzględniono w niej informacje zwrotne otrzymane w oparciu o notatkę koncepcyjną.
 

Harmonogram – LIFE Environment

2 kwietnia 2020 r.: Rozpoczęcie przyjmowania propozycji
Połowa czerwca 2020 r.: Przesyłanie notatek koncepcyjnych
Październik 2020: Wstępna selekcja notatek koncepcyjnych wybranych do przesłania pełnych propozycji
Luty 2021: Przesyłanie pełnych propozycji
Czerwiec 2021 r.: Ogłoszenie wyników
Wrzesień 2021: Rozpoczęcie realizacji projektów