LIFE programme

 • Autor Elżbieta Kostka
  • 30-10-2022
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
Pracujesz nad projektem, który jest korzystny dla środowiska lub klimatu?
Taki projekt może kwalifikować się do subwencji w ramach programu LIFE.

Całkowity budżet LIFE wynosi 3,4 mld EUR na lata 2014–2020

Firmy, organizacje publiczne i organizacje pozarządowe mogą otrzymywać znaczne dotacje na projekty demonstracyjne i pilotażowe.

LIFE podzielono na dwa podprogramy: LIFE Środowisko i LIFE Działania klimatyczne. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twój projekt kwalifikuje się do LIFE, nasi specjaliści chętnie Ci w tym pomogą.

Mimo że dopuszczamy również indywidualnych wnioskodawców, projekty LIFE są generalnie realizowane w ramach partnerstwa. Program kładzie nacisk na powtarzalność/możliwość przenoszenia, długoterminowe zrównoważenie i wartość dodaną rezultatów projektu dla UE.

LIFE nie koncentruje się na badaniach. W przypadku klasycznych projektów LIFE nie ma określonej specyfikacji dla budżetów projektów. LIFE kilkakrotnie współfinansował duże ambitne projekty o łącznych kosztach przekraczających 5 milionów EUR. Jednak w ramach oceny rzadko wybierano propozycje małych projektów o łącznych kosztach mniejszych niż 500 000 EUR ze względu na ich ograniczoną efektywność, a w konsekwencji niską wartość dodaną.

LIFE Environment


Dzięki 75% budżetu program LIFE Środowisko jest większym z dwóch podprogramów. Koncentruje się na następujących obszarach:

 • Natura i bioróżnorodność :projekty ochrony przyrody, w szczególności w strefach wysokiej bioróżnorodności, siedlisk i gatunków (do 60–75% współfinansowania).
 • Środowisko i racjonalna gospodarka zasobami:projekty w sektorze środowiska, w szczególności w dziedzinie powietrza, chemikaliów, zieleni i gospodarki o obiegu zamkniętym, wypadków przemysłowych, gospodarki morskiej i przybrzeżnej, hałasu, gleby, odpadów, wody i środowiska miejskiego. (do 55% współfinansowania)
 • Zarządzanie i informacja w obszarze środowiska:podnoszenie świadomości, szkolenie i budowanie umiejętności w zakresie środowiska, zgodność z przepisami i egzekwowanie prawa, rozwój wiedzy oraz udział społeczeństwa i zainteresowanych stron (do 55%).

Projekty mogą przyjąć następującą formę:

 • • Projekty dotyczące najlepszych praktyk, w których opracowuje się i powiela sprawdzone metody;
 • • Projekty demonstracyjne i pilotażowe, w których testuje się i rozwija nowe metody i podejścia;
 • • Projekty komunikacyjne które mają na przykład na celu poszerzanie świadomości (zarządzanie środowiskiem i informacje o środowisku).

LIFE Środowisko korzysta z dwuetapowej procedury składania wniosków. Pierwszym etapem jest notatka koncepcyjna, tj. zarys wniosku (maks. 10 stron). Po jej zatwierdzeniu, można przygotować i złożyć pełną propozycję (etap 2). Oznacza to, że notatka koncepcyjna musi być zwięzła i przekonująca, ponieważ tylko najlepsze notatki koncepcyjne są kwalifikowane do etapu 2.

W przypadku pełnej propozycji ważne jest, aby uwzględniono w niej informacje zwrotne otrzymane w oparciu o notatkę koncepcyjną.
 

Harmonogram – LIFE Environment

2 kwietnia 2020 r.: Rozpoczęcie przyjmowania propozycji
Połowa czerwca 2020 r.: Przesyłanie notatek koncepcyjnych
Październik 2020: Wstępna selekcja notatek koncepcyjnych wybranych do przesłania pełnych propozycji
Luty 2021: Przesyłanie pełnych propozycji
Czerwiec 2021 r.: Ogłoszenie wyników
Wrzesień 2021: Rozpoczęcie realizacji projektów
 

Explore our latest insights

Zobacz więcej arrow_forward

Leyton Wspiera 10 Zasad Global Compact

Grupa Leyton publikuje swój komunikat United Nations Global Compact Communication on Progress 202...

Leyton kontynuuje międzynarodowy rozwój i rozpoczyna swoją dzi...

Leyton kontynuuje ekspansję międzynarodową. W związku z tym, z przyjemnością ogłaszamy otwarcie n...

Odpowiedź Europejskich badań naukowych i innowacji na koronawi...

Komisja Europejska wdrożyła szereg środków zaradczych w związku z obecnym kryzysem zdrowotnymw ce...

Grupa Leyton: Wspieramy walkę z COVID-19

Zespoły Leyton w 27 biurach i 11 krajach na całym świecie są zdeterminowane, aby wspierać naszych...