Leyton Wspiera 10 Zasad Global Compact

22-04-2021

Grupa Leyton publikuje swój komunikat United Nations Global Compact Communication on Progress 2020.

Jako sygnatariusz Leyton wspiera 10 zasad Global Compact w obszarach praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji, pogłębiając zaangażowanie firmy w odpowiedzialne praktyki biznesowe na całym świecie.

Leyton co roku publikuje szczegółowe sprawozdanie Global Compact w sprawie postępu (COP), aby podkreślić swoje kluczowe osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Pomimo niestabilnego i skomplikowanego kontekstu związanego z pandemią COVID-19, środowisko, dobro pracowników i solidarność pozostały priorytetami dla Leyton w 2020 roku. Darowizny na badania i najbardziej potrzebujące, bezpłatne doradztwo dla firm zaangażowanych w walkę z Covid, a także organizacja szczytu Organizacji Zrównoważonych oraz działania mające na celu jak najlepsze wsparcie pracowników pomimo pracy zdalnej to tylko niektóre z wielu działań, jakie przeprowadziliśmy w Grupie w minionym roku.

“Poprzez dalsze skupienie się na aspektach środowiskowych i społecznych w naszej strategii i procesach, budujemy podstawy zrównoważonego rozwoju”. Mówi dyrektor generalny i założyciel Leyton, François GOUILLIARD. “W Leyton wierzymy, że poprzez pełne zrozumienie i zarządzanie naszym wpływem na ludzi i środowisko, będąc zaangażowanym pracodawcą, tworzymy podstawę dla długoterminowej trwałej rentowności.”

Nasze członkostwo w United Nations Global Compact pomaga nam skupić nasze siły, współpracując z innymi wiodącymi organizacjami w obszarze zrównoważonej przyszłości, aby osiągnąć 17 celów zrównoważonego rozwoju.