Leyton Wspiera 10 Zasad Global Compact

April 22, 2021

Uncategorized

Grupa Leyton publikuje swój komunikat United Nations Global Compact Communication on Progress 2020.

Jako sygnatariusz Leyton wspiera 10 zasad Global Compact w obszarach praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji, pogłębiając zaangażowanie firmy w odpowiedzialne praktyki biznesowe na całym świecie.

Leyton co roku publikuje szczegółowe sprawozdanie Global Compact w sprawie postępu (COP), aby podkreślić swoje kluczowe osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Pomimo niestabilnego i skomplikowanego kontekstu związanego z pandemią COVID-19, środowisko, dobro pracowników i solidarność pozostały priorytetami dla Leyton w 2020 roku. Darowizny na badania i najbardziej potrzebujące, bezpłatne doradztwo dla firm zaangażowanych w walkę z Covid, a także organizacja szczytu Organizacji Zrównoważonych oraz działania mające na celu jak najlepsze wsparcie pracowników pomimo pracy zdalnej to tylko niektóre z wielu działań, jakie przeprowadziliśmy w Grupie w minionym roku.

“Poprzez dalsze skupienie się na aspektach środowiskowych i społecznych w naszej strategii i procesach, budujemy podstawy zrównoważonego rozwoju”. Mówi dyrektor generalny i założyciel Leyton, François GOUILLIARD. “W Leyton wierzymy, że poprzez pełne zrozumienie i zarządzanie naszym wpływem na ludzi i środowisko, będąc zaangażowanym pracodawcą, tworzymy podstawę dla długoterminowej trwałej rentowności.”

Nasze członkostwo w United Nations Global Compact pomaga nam skupić nasze siły, współpracując z innymi wiodącymi organizacjami w obszarze zrównoważonej przyszłości, aby osiągnąć 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Powiązane wiadomości