Inwestycje w technologie wodorowe w Polsce – wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru 

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 01 Sep 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
technologie wodorowe

Dotacja na technologie wodorowe dla polskich firm w 2024 roku 

Wraz z początkiem 2024 roku pojawi się szansa na nową dotacje i pożyczki dla branży wodorowej. Dotacja będzie dostępna w ramach Programu Priorytetowego Wodoryzacja Gospodarki. Program ten skierowany jest na rozwój niskoemisyjnej i zeroemisyjnej gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć dotyczących wdrożenia technologii wodorowych wraz z infrastrukturą techniczną, służącą do wytwarzania, magazynowania, transportu oraz wykorzystania wodoru

W ramach pierwszej części Programu Priorytetowego Wodoryzacja Gospodarki od 1 stycznia 2024 pojawi się instrument wsparcia finansowego w ramach programu dotacyjnego: Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru, któremu dedykowany jest ten artykuł. 

Szczegóły dotacji dla technologii wodorowych 

Cel programu dotacyjnego to stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz wzrost wykorzystania odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru. 

Wskaźnik, który należy osiągnąć to: moc wytwórcza instalacji do produkcji niskoemisyjnego lub odnawialnego wodoru – 120 MW; 

W odniesieniu do dotacji często pojawia się błędne przekonanie, że wszystkie środki podlegają późniejszemu zwrotowi i (jako takie) są de facto pożyczką. W rzeczywistości sytuacja przedsiębiorców w naszch aktualnych polskich realiach jest dużo bardziej korzystna.  

Budżet programu: 

1 109 778 000 zł, w tym:  
 • bezzwrotne formy finansowania to: 359 778 000 zł
 • zwrotne formy finansowania to: 750 000 000 zł

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. z późn. zm. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Operatorem tego programu dotacyjnego jest NFOŚiGW. 

Prawdopodobny termin składania wniosków: od stycznia 2024 do marca 2024.  

Najważniejsze warunki dofinansowania:

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln zł; 
 • kwota pożyczki: do 300 mln zł

Jakie przedsięwzięcia mogą zostać zrealizowane w ramach Programu Priorytetowego Wodoryzacja Gospodarki? 

1) Budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego lub odnawialnego wodoru, np.:  

 • budowa instalacji produkujących wodór odnawialny;  
 • budowa instalacji produkujących niskoemisyjny wodór;  

Ważne

Należy pamiętać, że dofinansowana z tych środków inwestycja musi dotyczyć wyłącznie elementów bezpośrednio związanych z wdrażaną technologią, takich jak np.: 

 • instalacja OZE; 
 • instalacja produkująca wodór; 
 • podsystem buforowego magazynu wodorowego; 
 • elektrolizer; 
 • dedykowana infrastruktura do przesyłu lub dystrybucji wodoru; 
 • magazynowanie na miejscu; 
 • stacje tankowania wodoru wraz z mocami wytwórczymi; 

2) Budowa infrastruktury wodorowej, np.:  

 • budowa, rozbudowa oraz modernizacja sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych do transportu wodoru,  
 • budowa magazynów wodoru wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą jego składowanie i zatłaczanie.  

Ważne

Planując pozyskanie dofinansowania należy mieć na uwadze, że inwestycja może obejmować wyłącznie elementy bezpośrednio związane z wdrażaną technologią, np.:  

 • magazynowanie skroplonego lub innego wodoru wraz z regazyfikacją i rozprężaniem; 
 • magazyny podziemne; 
 • przekształcenie infrastruktury gazowej na wodorową; 
 • infrastrukturę przesyłową wodoru;  

3) Przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru, które ma na celu zmniejszenie emisyjności procesu w tym np.:  

 • wykorzystanie wodoru w procesach energochłonnych,  
 • wykorzystanie wodoru do produkcji energii elektrycznej i ciepła,  
 • wykorzystanie wodoru jako substrat w procesach chemicznych (np. produkcja amoniaku),  

Inwestycja może obejmować wyłącznie elementy związane bezpośrednio z wdrażaną technologią, takie jak np.:  

 • magazyny wodoru,  
 • sprzęt lub maszyny do realizacji procesów produkcji przemysłowej, które stosują wodór odnawialny/niskoemisyjny, przy czym konieczne jest wykazanie, że zapewnione będzie stosowanie wyłącznie wodoru odnawialnego/niskoemisyjnego przez cały cykl życia inwestycji. 

Okres wdrażania

Program będzie realizowany w latach 2023-2026, przy czym:  

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów z Beneficjentami) podejmowane będą do 31.12.2024 r.;  

2) środki będą wydatkowane do 30.06.2026 r.; 

Dodatkowe korzyści z wdrożenia technologii wodorowych w energetyce 

W wyniku realizacji działań dofinasowanych będą się Państwo mogli pochwalić tym, że realizacja działań z zakresu tej inwestycji pozwoli na:, 

 • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w energochłonnym przemyśle, energetyce i transporcie, 
 • rozwój technologii wytwarzania, magazynowania wodoru i jego wykorzystania, 
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w związku z stworzeniem magazynów wodoru, 
 • zapewnienie nowych miejsc pracy, 
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
 • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. 

Co poza oczywistą korzyścią w postaci dofinansowania i rozwoju, tworzy także korzyść wizerunkową w oczach klientów oraz znaczną przewagę konkurencyjną. 

Umów bezpłatną konsultację

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansow...

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...