Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – jakie projekty mogą otrzymać wsparcie?

 • Autor Daniel Mościcki
  • 21 Apr 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
Horyzont Europa

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to instrument finansowy wprowadzony w ramach polityki spójności UE. Ma on na celu wsparcie ludzi i regionów szczególnie narażonych na skutki transformacji energetycznej. Mechanizm sprawiedliwej transformacji służy finansowaniu niektórych działań przedsiębiorstw prowadzących do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Całkowity budżet przyjęty na lata 2021-2027 wynosi 17,5 mld euro, w tym 3,85 mld euro dla Polski.

Dofinansowanie ma trafić do regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji społeczno-gospodarczej. W Polsce należą do nich region dolnośląski, śląski, małopolski, łódzki, wielkopolski i lubelski. Co ważne, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji działa wtedy, gdy dane obszary mają zatwierdzony Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji.

Jakiego rodzaju projekty kwalifikują się do finansowania w ramach funduszu?

Polityka spójności Unii Europejskiej przewiduje regionalne dopłaty do inwestycji, które przyczynią się do wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Są to bezzwrotne dotacje na inwestycje rozwojowe, które mają objąć regiony szczególnie zależne od paliw kopalnych czy prowadzące procesy przemysłowe emitujące dużą ilość gazów cieplarnianych.

W ramach mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji finansowane będą działania, takie jak:

 • inwestycje produkcyjne, które mają na celu restrukturyzację ekonomiczną i gospodarczą,
 • tworzenie nowych przedsiębiorstw,
 • działania B+R i wdrażanie nowych technologii,
 • działania w dziedzinie cyfryzacji,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników.

W 2023 roku Fundusz przewiduje kilka naborów wniosków dedykowanych konkretnym województwom. Przedsiębiorcy realizujący działania mogę otrzymać dofinansowanie w formie dotacji w wysokości od 35% do 70% kosztów kwalifikowanych, a wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz od województwa będącego miejscem realizacji przedsięwzięcia. 

Firma konsultingowa Leyton zajmuje się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie m.in. w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Oprócz tego wspiera przedsiębiorstwa w otrzymaniu dofinansowania dla firm w ramach funduszy UE na lata 2021-2027 czy rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej.

Umów bezpłatną konsultację

Skontaktuj z nami w celu dokonania analizy planów inwestycyjnych w rozwój i projekty innowacyjne. Omówmy możliwości finansowania części nakładów inwestycyjnych dostępnymi formami wsparcia, w tym przede wszystkim dotacjami.

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Granty
Daniel Mościcki

Head of Grants

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...