Dotacje na inwestycje w obszarach przemysłu 4.0 dla mikro- , małych i średnich przedsiębiorstw (mśp) z województwa łódzkiego

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 14 Aug 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
przemysl 4.0

Wraz z początkiem września 2023 roku rozpoczyna się konkurs na dotacje nr FELD.01.05-IP.02-001/23 (Przemysł 4.0) w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027″. Dzięki tej dotacji MŚP z woj. łódzkiego będą mogli sprostać wyzwaniom, jakie niesie wdrożenie przełomowych technologii w przedsiębiorstwie.

 • Start naboru: 7 września 2023, godz. 8.00
 • Koniec naboru: 25 września 2023 r. godz. 12.00

Nabór o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym prowadzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Województwa Łódzkiego.

Wnioskodawcy – kto może skorzystać na inwestowaniu w Przemysł 4.0?

 MŚP planujące inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0, to znaczy, zmiany polegające przede wszystkim na:

 • automatyzacji przedsiębiorstw,
 • robotyzacji przedsiębiorstw,
 • cyfryzacji przedsiębiorstw,
 • zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych,
 • przestawieniu firm na cyfrowy łańcuch dostaw.

Zgłaszane projekty mogą obejmować wdrażanie takich rozwiązań jak:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych,
 • Roboty przemysłowe,
 • Przemysłowy Internet rzeczy,
 • Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS),
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Chmura obliczeniowa,
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,
 • Sztuczna inteligencja,
 • Blockchain,
 • Druk addytywny (druk 3D),
 • Łączność w technologii 5G,
 • BIM (Building Information Modelling),
 • Technologie kwantowe (Quantum Computing),
 • Mikroelektronika.

Uwaga

Nie można uzyskać dofinansowania na rozwiązanie cyfrowe o mniej specjalistycznym charakterze (np. oprogramowanie biurowe lub księgowe, systemy operacyjnych komputerów osobistych wykorzystujące powszechnie znane i dostępne technologie).


Alokacja: 24 849 648 zł
Maksymalna kwota dofinansowania danego projektu: 1 000 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji inwestycyjnych dla Przemysłu 4.0 – Intensywność dofinansowania:

 • Przedsiębiorstwa otrzymują dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych w intensywności wynikającej z przepisów dotyczących pomocy publicznej (do 60%, w zależności od statusu przedsiębiorstwa),
 • W przypadku pomocy de minimis przedsiębiorstwa otrzymują dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 85%.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (Aplikacji WOD2021), dostępnego pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl. 

Załącznik Oświadczenia składany do wniosku musi zostać podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Takie rozwiązanie ma na celu przyspieszenie oraz usprawnienie procesu podpisywania umów.

Umów bezpłatną konsultację

Zastanawiasz się, na jakich warunkach Twoje przedsiębiorstwo może skorzystać z dotacji? Na Twoje pytania odpowie doświadczony ekspert Leyton.

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi usługami, takimi jak np.:

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansow...

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...