Dotacje i Ulga B+R dla branży IT – jakie działania mogą otrzymać wsparcie finansowe

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 25 Aug 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
ubr_it

Dynamika branży IT zachęca do innowacji, a dotacje na innowacyjne rozwiązania, będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych (B+R) dodatkowo motywują przedsiębiorstwa do rozwoju. Nie wszystkie jednak działania mogą otrzymać dofinansowanie w ramach projektów badawczo-rozwojowych. Dzieje się tak, gdyż nie wszystkie rodzaje działań, jakie przedsiębiorcy planują podjąć są uznawane za B+R.

Dotacje dla branży IT – jakie działania NIE podlegają dofinansowaniu?

Jeśli dany program dofinansowania należy do kategorii programów badawczo-rozwojowych, jak np. aktualnie dostępny program Ścieżka SMART (FENG.01.01-IP.02-002/23), czy wcześniejsza Szybka Ścieżka (POIR 1.1.1.), to dofinansowanie wymaga wykazania, że w projekcie występują prace B+R oraz wskazanie rezultatu (rezultatów), do których mają one doprowadzić. Rezultaty te mogą występować w postaci nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy też procesu (produkcyjnego, biznesowego). Dla branży IT istnieje lista działań, które jako nieuznawane za B+R nie mogą otrzymać dofinansowania.

Na potrzeby ubiegania się o dotacje z polskich środków krajowych i ze środków UE nie uznaje się za prace B+R w IT (standard OECD) np.:

 • tworzenia aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
 • tworzenia stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
 • użycia standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
 • dostosowania produktów do określonych zastosowań, o ile w trakcie tego procesu nie jest uwzględniania wiedza, która przyczynia się do ulepszenia wyjściowego oprogramowania,
 • dodawania funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych,
 • rutynowego usuwania błędów z systemów (debugging).

Przykłady działań B+R w branży IT – działania kwalifikowane do dotacji

 • tworzenia nowych systemów operacyjnych,
 • opracowania zupełnie nowego języka oprogramowania,
 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,
 • rozwój aplikacji oraz znaczące ulepszenia istniejących już systemów operacyjnych i programów aplikacyjnych.

Ponadto działania IT mogą zostać zakwalifikowane jako prace B+R pod warunkiem dokonania postępu naukowego lub technicznego.

Przedmiot prac badawczo-rozwojowych musi mieć:

 • charakter poznawczy,
 • charakter eksperymentalny,
 • być możliwy do zastosowania w przyszłej praktyce.

Jakie cechy musi spełniać działalność badawczo-rozwojowa?

 • twórczość, czyli charakter twórczy (jako przeciwieństwo odtwórczego),
 • systematyczność (stosowanie uznanych metodologii, w miarę możliwości, także kwantyfikowanie rezultatów, umożliwiające obiektywne wskazanie, czy i w jakim stopniu na danym etapie prac B+R osiągnięto ich rezultaty,
 • niepewność co do ostatecznego efektu (działania prowadzone są na podstawie ustalonego planu, w którym konsekwentnie realizowane są kolejne zadania zmierzające do opracowania konkretnego rozwiązania),
 • wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań,
 • działalność ta obejmuje badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

Podsumowując: prace badawcze realizowane w branży IT, których celem jest postęp techniczny i rozwój dziedziny (a nie są to rutynowe działania) można uznać za działalność badawczo-rozwojową.

Nasze doświadczenie w kwalifkowaniu działań B+R w branży IT

Podatnicy wielokrotnie zwracali się do nas z wnioskami zawierającymi pytania, czy prowadzone przez nich prace stanowią działalność badawczo-rozwojową. Pewne dodatkowe wskazówki, co do tego, co może być innowacją dają też interpretacje indywidualne urzędów skarbowych wydawane podatnikom na potrzeby uzyskania przez nich ulgi na badania i rozwój (ulga B+R, której rozliczenie także oferuje Leyton).

Liczne indywidualne interpretacje wskazują, że działalność badawczo-rozwojowa w branży informatycznej obejmuje m.in.:

 • prace nad nowym oprogramowaniem, w tym nad nowym oprogramowaniem w skali przedsiębiorstwa (a więc nad odpowiednikami np. gier z oferty konkurencji),
 • prace nad ulepszeniami istniejącego oprogramowania (np. nad nowymi funkcjonalnościami, czy też nowymi elementami gier, takimi jak postacie),
 • tworzenie nowych, specyficznych rozwiązań zgodnie z dedykowanymi potrzebami klienta (prace twórcze nad technologią pod konkretne zamówienie),
 • prace nad integracją gier z nowymi peryferiami,
 • prace nad kompatybilnością oprogramowania z nowymi platformami,
 • prace nad oprogramowaniem, które będzie wykorzystywane na własne potrzeby przedsiębiorstwa.

Na potrzeby ulg B+R nie stanowią działalności badawczo-rozwojowej:

 • prace polegające na rozwiązywaniu problemów, które nie zostały zidentyfikowane podczas fazy produkcji (np. eliminacja błędów zgłaszanych przez użytkowników oprogramowania),
 • modyfikację programów zapewniających komunikację z zewnętrznymi systemami wykorzystywanymi przez klientów,
 • tworzenie oraz modyfikację kodu źródłowego, w celu dostosowania do specyficznych wymagań klientów (customizacja).

Pamiętać jednak trzeba, że wymagania dla ulg B+R są niższe niż dla konkursów dotacyjnych, gdyż w przypadku ulg końcowa innowacja, uzyskana w rezultacie prac B+R ma być osiągnięta na skalę danego przedsiębiorstwa. W przypadku dotacji wyzwanie jest większe – innowacja na poziomie co najmniej krajowym. Oznacza to, że rezultaty prac B+R mają stanowić nową jakość, rozwiązania, jakimi nie dysponuje nikt w Polsce.

Jak możemy pomóc?

Nasze doświadczenie w projektach B+R, jak również nasze rozległe kontakty w środowiskach badawczych powodują, że umiemy pomóc w tym, by wstępnie zgłoszony do nas projekt poszerzyć o niezbędne elementy badawczo-rozwojowe, jak Agenda Prac Badawczych wraz z niezbędną metodologią badawczą.

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansow...

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...