Dotacje i pożyczki dla firm energochłonnych oraz realizujących inwestycje, których celem jest redukcja emisji i zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne

 • Autor Daniel Mościcki
  • 08 Feb 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
dotacje-i-pozyczki

W ostatnim czasie obserwujemy prawdziwy wysyp ogłaszanych programów wsparcia i naborów wniosków o dofinansowanie, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje, preferencyjne i umarzalne pożyczki czy dopłaty. Do tych najciekawszych programów należą:

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

Celem programu jest zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu.

Do dotacji kwalifikują się:

 • przedsięwzięcia mające na celu przekształcenie procesów technologicznych, a także jednostek wytwórczych w oparciu o niskoemisyjne źródła energii,
 • przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej,
 • przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu zużycia zasobów surowców pierwotnych wykorzystywanych do produkcji, poprawiające gospodarowanie zasobami,
 • przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej

W ramach programu priorytetowego przewidziano do rozdysponowania 4 mld zł, a przedsiębiorcy mogą ubiegać się o preferencyjne pożyczki wynoszące do 100% kosztów realizowanych inwestycji z możliwością umorzenia do 40% uzyskanej pożyczki (dotacja).
Nabór wniosków trwa do 22.12.2023r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej

Celem programu jest łagodzenie skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu wśród przedsiębiorstw, które miało miejsce w 2022 roku.

Do programu będą kwalifikować się przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce, którzy spełniają łącznie dwa warunki:

 • koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.
 • co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską

W ramach programu przewidziano do rozdysponowania w formie dotacji 5 mld zł. Kwota wsparcia będzie zależeć od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r. Są to koszty zakupu gazu i energii wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50% względem średniej ceny z 2021 r. Obowiązywać będą dwa maksymalne limity pomocy uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Limit podstawowy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową. Do zwiększonego limitu pomocy uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek wskaźnika EBITDA o co najmniej 40% pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022 albo pomiędzy drugim półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r. Zwiększony limit będzie dotyczył również tych firm, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA.

Kwota wsparcia w zwiększonym limicie może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych aż do 50 mln euro na grupę kapitałową.
Nabór wniosków prawdopodobnie będzie miał miejsce jeszcze w lutym!

O podobnych programach pisaliśmy także w innym naszym artykule tutaj

Umów bezpłatną konsultację

Skontaktuj z nami w celu dokonania analizy planów inwestycyjnych w rozwój i projekty innowacyjne. Omówmy możliwości finansowania części nakładów inwestycyjnych dostępnymi formami wsparcia, w tym przede wszystkim dotacjami.

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Granty
Daniel Mościcki

Head of Grants

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...