Dofinansowanie dla firm zajmujących się produkcją żywności – podsumowanie pierwszego naboru wniosków w ramach Programu Rządowego Nutritech

 • Autor Daniel Mościcki
  • 18 Jan 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
Granty branża spożywcza

Program rządowy Nutritech został ogłoszony przez NCBiR 25 maja 2022 roku, a jego celem jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia. Budżet Programu wynosi 200 mln zł i kolejny nabór wniosków o dofinansowanie planowany jest jeszcze w tym roku.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz konsorcjów, których celem jest opracowanie i wdrożenie rozwiązań zwiększających dostępność do produktów żywnościowych (tzw. żywności funkcjonalnej) lub rozwiązań technologicznych z obszaru wyeliminowania chorób niezakaźnych.

Widząc w tym dużą szansę na pozyskanie dofinansowania dla naszych Klientów z branży spożywczej, skonsultowaliśmy się z producentami żywności, których działalność wpisywała się w zakres tematyczny Programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Cele szczegółowe Programu dotyczyły:

 • Wdrożenia opracowanych rozwiązań (produktów prozdrowotnych, planów żywieniowych, procesów, technologii i usług towarzyszących) zmniejszających ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych (m.in. chorób dietozależnych)
 • Wdrożenia opracowanych rozwiązań (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzie wspomagające) skierowanych do osób dotkniętych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi
 • Wdrożenia poprzez rozwiązania technologiczne zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

Wysokość dofinansowania z Programu Rządowego Nutritech

Budżet I naboru wniosków wynosił 100 mln zł, a maksymalna kwalifikowana kwota kosztów kwalifikowanych to 10 mln zł. Dotację można przeznaczyć na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce). Zakłada się, że projekt NCBR dla firm może pokryć od 25 do 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

Kategorie kosztów kwalifikowanych w programie Nutritech:

 • Wynagrodzenia
 • Podwykonawstwo
 • Pozostałe koszty bezpośrednie (koszty aparatury naukowo-badawczej i WNiP, koszty budynków i gruntów oraz inne koszty operacyjne, jak koszty materiałów, czy odczynników)
 • Koszty pośrednie (rozliczane jako ryczałt)

Zakres tematyczny Programu Rządowego Nutritech

Zakres programu obejmuje trzy obszary związane z walką z chorobami niezakaźnymi, prawidłowym żywieniem oraz odpowiedzialną produkcją żywności.

NUTRIGENOMIKA I BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI):

 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach biomedycznych
 • Wiarygodne i oparte na faktach naukowych narzędzia pozwalające na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne
 • Rozwiązania technologiczne, pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorób dietozależnych
 • Produkty, które jako składnik indywidualnych planów żywieniowych wpływają na zmniejszenie częstości chorób cywilizacyjnych

ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM:

 • Nowoczesne rozwiązania żywieniowe np. produkty, technologie, oparte o najnowszą wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi
 • Innowacyjne produkty żywieniowe pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorób dietozależnych
 • Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych
 • Rozwiązania pozwalające na poprawę stanu zdrowia poprzez wzbogacenie diety w substancje bioaktywne o określonym działaniu prozdrowotnym obecne w produktach żywnościowych
 • Nowoczesne produkty oparte o różnorodne kompozycje bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego, mające zidentyfikowane, korzystne działanie biologiczne

ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA:

 • Opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia przy użyciu alternatywnych źródeł białka
 • Opracowanie innowacyjnych technologii do produkcji żywności prozdrowotnej, dostępnej cenowo
 • Rozwiązania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności
 • Rozwiązania umożliwiające weryfikację autentyczności pochodzenia żywności ekologicznej i funkcjonalnej
 • Narzędzia pozwalające na kontrolę jakości żywności poprzez analizę mikrobiomu zarówno w produktach, jak i w procesie przetwórstwa oraz zwiększenie wykorzystania drobnoustrojów w produkcji żywności

NUTRITECH – pomoc firmy doradczej

Zarówno producentom żywności, jak i przedsiębiorcom z innych branż, już od kilku lat pomagamy rozliczać Ulgę podatkową na prace B+R oraz oferujemy wsparcie przy pozyskaniu dofinansowania dla realizowanych przez nich projektów rozwojowych.
Czekamy na pozytywną ocenę złożonych przez nas wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Nutritech i w międzyczasie kierujemy swoją uwagę na kolejne programy dotacyjne dostępne w 2023 roku.

Umów bezpłatną konsultację

Skontaktuj z nami w celu dokonania analizy planów inwestycyjnych w rozwój i projekty innowacyjne. Omówmy możliwości finansowania części nakładów inwestycyjnych dostępnymi formami wsparcia, w tym przede wszystkim dotacjami.

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Granty
Daniel Mościcki

Head of Grants

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...