Transport

Arbetar du med innovativa projekt inom transportsektorn?

Du kan vara berättigad till forskningsavdrag.

Innovation inom Transport

Transportsektorn befinner sig i ett spännande skede med en radikal utveckling. De möjligheter som uppstår genom tekniska utvecklingar och innovationer, såsom höghastighetsjärnvägsnät och autonoma fordon, kommer sannolikt att gynna både ekonomin och samhället i Sverige. Innovativa företag inom transportsektorn är idealitiskt placerade för att dra nytta av forskningsbidraget som är en typ av belöning då de arbetar inom Forskning & Utveckling (FoU).

Exempel på FoU-projekt inom transport

  • Unika metoder för att förbättra transportprocesser
  • Utveckla unika eller markant anpassa befintliga system
  • Tekniskt utmanande integration av system
  • Utveckling av nya betalningsmetoder (spårnings- eller platsbokningsappar)
  • Implementering av system för övervakning av utsläpp
  • Vagnvärme och luftkonditioneringsenheter för över- och underjordiska tåg
  • Innovation för att minska antalet poängfel vid tågresor
  • Innovation i spårväxlar och korsningar
  • Förbättringsarbete för underhållsutrustning för att minska för förseningar
  • Arbete med nya underhållsapparater

Om Leyton:

På Leyton använder vi vår expertis inom innovationsfinansiering för att leverera skattelättnadskrav som en helhetsservice. Vi tillhandahåller fullständig projektledning från start till slut. Våra skatteexperter har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att göra anspråk på FoU-skatten genom att sammanställa tekniska rapporten som gör att ni kan skicka in ert krav. Leyton arbetade med 5 000 kunder förra året.

Leyton in cijfers

13

länder

20

Års kunskap och erfarenhet

24000

Kunder

Vår expertis

Talk to our innovation funding specialists

Contact us arrow_outward arrow_outward