EU-Bidrag

Vilket typ av bidrag kan mitt företag dra nytta av?

Allt du behöver veta om EU-bidrag

Finansiera dina innovationsinvisteringar

Europeiska unionen har ett brett utbud av program som stöder projekt. Möjligheterna är många. Små och medelstora innovativa företag som siktar på att kommersialisera sin innovation, offentliga organ som investerar i regional utveckling och multinationella företag som investerar i en grön framtid för vår planet har alla möjligheter att få finansiering genom EU-bidrag. Leyton hjälper dig att identifiera och förverkliga de möjligheter som EU-bidrag erbjuder. Vi har en omfattande meritlista och stor kunskap om EU-stödprogram. I den konkurrensutsatta världen av EU-bidrag maximerar vi ditt projekts inverkan och resultat.

Vad är fördelarna?

Vad är fördelarna?

Genom att delta i projekt på europeisk nivå får du tillgång till internationella marknader, nätverk och spetskompetens.

Kvalificerade områden

  • Forskning, utveckling och innovation
  • Klimatåtgärder, energi och miljö
  • Regional och stadsutveckling
  • Transport och rörlighet
  • Arbets- och social integration
  • Jord- och landsbygdsutveckling
  • Maritim och fiskeri
  • Humanitär hjälp
Kvalificerade områden

Dina utmaningar

Öka framgångschansen för dina projekt

Vi hjälper dig att definiera rätt möjligheter för dina aktiviterer genom att tillhandahålla en finansieringsstrategi och färdplan på sätt hjälper vi dig att välja de möjligheter som bäst uppfyller dina krav och ger en tydlig bild av hur du får finansiering.

Vårt tillvägagångssätt

Personligt stöd, anpassat efter era behov

Våra högkvalificerade konsulter ser till att ditt föslag är av bästa kvalitet som maximerar dina chanser att lyckas. När bidraget har erhållits hjälper vi dig att hantera projektet effektivt samt uppfyllnad av villkoren i bidragsavtalet..

Era fördelar

Intensivt stöd för utvecklingen av era innovativa projekt.

Maximal påverkan, maximal chans att lyckas och maximal effektivitet.


Om Leyton:

På Leyton använder vi vår expertis inom innovationsfinansiering för att leverera skattelättnadskrav som en helhetsservice. Vi tillhandahåller fullständig projektledning från start till slut.

Våra skatteexperter har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att göra anspråk på FoU-skatten genom att sammanställa tekniska rapporten som gör att ni kan skicka in ert krav.

Leyton arbetade med 5 000 kunder förra året.

Leyton i siffror

12

länder

20

+

Års kunskap och erfarenhet

24000

+

Kunder

Leyton i siffror

12

länder

20

+

Års kunskap och erfarenhet

24000

+

Kunder

Vårt team för EU-frågor

Yorick DEBEUS

Head of EU affairs

Linkedin

Sanne SULEJMANI

EU affairs Consultant

Linkedin

Federico PERRONE

EU affairs Consultant

Linkedin

Vårt team för EU-frågor

Yorick DEBEUS

Head of EU affairs

Linkedin

Sanne SULEJMANI

EU affairs Consultant

Linkedin

Federico PERRONE

EU affairs Consultant

Linkedin

Kom i kontakt med våra EU-specialister

Kontakt