Forskningsavdrag

Syftet med FoU-incitamentet är att stärka Sveriges position som europeisk ledare vad gäller FoU (Forskning & Utveckling).

Vad är R&D-incitamenten?

I juli 2023 förstärkte den svenska regeringen incitamentet ytterligare en gång genom att höja tröskelvärdet från 1,2 miljoner SEK till 3 miljoner SEK.
 
Syftet med denna förstärkning är att främja FoU-verksamhet genom att bevilja ett forsknings- och utvecklingsincitament till företag oavsett deras vinstsituation. Det finns en tydlig avsikt från regeringen att uppmuntra företag att dra nytta av detta system.
 
Systemet skapades 2014 och förstärktes redan i april 2020 av den svenska regeringen. Sedan 2014 har avdraget ökat från 10% till 19,59% och takbeloppet från 230 000 SEK/månad till 920 000 SEK/månad till 1,2 miljoner SEK/månad och nu till 3 miljoner SEK/per månad.
 
Företag som arbetar med FoU-projekt kan därför ha rätt till en lättnad på 19,59% av sina arbetsgivaravgifter med ett tak på 3 miljoner SEK/månad för att finansiera sina FoU-projekt.

Är du kvalificerad?

Företag kan nyttja detta incitament upp mot 19,59% med ett maxbelopp om 3 miljoner kronor per månad på sina arbetsgivaravgifter. Definitionen av R&D är i linje med OECD Frascati Manual. Den innehåller grundforskning, industriell forskning, experimentell utveckling, så länge det har kommersiellt syfte.

Vårt mervärde:

Som den europeiska ledaren när det gäller FoU-incitament så identifierar Leyton kvalificerade FoU och innovativa aktiviteter och förbereder och stöttar fullständig dokumentation genom hela processen: omfattning, dokumentförberedelse, inlämning och kontroll.

Om Leyton:

På Leyton använder vi vår expertis inom innovationsfinansiering för att leverera skattelättnadskrav som en helhetsservice. Vi tillhandahåller fullständig projektledning från start till slut. Våra skatteexperter har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att göra anspråk på FoU-skatten genom att sammanställa tekniska rapporten som gör att ni kan skicka in ert krav.

Leyton in cijfers

16

länder

25

Års kunskap och erfarenhet

25000

Kunder

Prata med våra innovationsfinansieringsspecialister

Kontakta oss arrow_outward arrow_outward