Informations- och kommunikationsteknonlogi

Jobbar ditt företag med innovativa projekt inom IKT?

Ni kan vara berättigade till forskningsavdrag.

Kan ditt företag gynnas av värdefulla FoU skattelättnader?

Ditt företag inom IKT-sektorn kan dra stor nytta av FoU-skattelättnader, särskilt när det gäller innovationer som molntjänster, Big Data, artificiell intelligens, och “as-a-service”-modeller. Dessa teknologier är kärnan i den fjärde och femte industriella revolutionen, där automation och digitalisering blir normen. IKT-sektorns ständiga utmaning att möta marknadens krav genom innovation gör den till en ideal kandidat för FoU-avdrag. Våra experter kan vägleda er genom att identifiera lämpliga skattelättnader för era innovationsprojekt.

Exempel på kvalificerade aktiviteter omfattar:

●  Utveckling av nya eller förbättrade algoritmer genom innovativ teknik

●  Skapandet av metoder för att analysera konsumentbeteenden

●  Lösningar på tekniska konflikter inom hård- och mjukvara

●  Implementering av AI eller maskininlärning i nya områden

●  Utveckling av IoT-system

●  Tillämpning av senaste IKT-tekniken för unika affärsmodeller

●  Skapande av verktyg eller metoder för snabbare programutveckling

Om Leyton:

Hos Leyton utnyttjar vi vår expertis inom innovationsfinansiering för att erbjuda en omfattande tjänst för skattelättnader. Vi hanterar hela processen från början till slut och vårt team av skatteexperter är skickliga på att assistera företag i att ansöka om FoU-skattelättnader, genom att utarbeta de nödvändiga tekniska rapporterna som krävs för att lämna in era anspråk.

Leyton i siffror

länder
Års kunskap & erfarenhet
Kunder

Vår expertis

Prata med våra experter idag

Kontakta oss arrow_outward arrow_outward