FoU inom IKT

Du kan vara berättigad till FoU skatt och SSC lättnader

Gynnas ditt företag av värdefulla FoU skattelättnader?

Innovation inom IKT

Moln, Big Data, artificiell intelligens eller “som en tjänst” är mer än bara motord. De är drivkrafterna för den fjärde industriella revolutionen. Dessa begrepp blir även viktigare när vi går in i den femte revolutionen.

Automation och digitalisering förväntas både av konsumenter och för B2B-tjänster och betraktas ofta som den nya normen. För att möta dessa ständigt ökande krav från marknaden måste IKT-sektorn innovera kontinuerligt.

Om och om igen utökas gränserna och teknikens gränser flyttas fram. Denna kontinuerliga cykel av nyare bättre teknik gör att gränserna för FoU inom IKT-sektorn är exceptionellt utmanande.

Våra experter kan hjälpa dig att hantera den här utmaningen och identifiera rätt uppsättning incitament kopplade till innovation.

Exempel på kvalificerad aktivitet inkluderar

  • Skapande av nya eller effektivare algoritmer med ny teknik
  • Utveckling av nya metoder för att mäta konsumenternas förväntningar och preferenser
  • Ansträngningar för att lösa konflikter inom hårdvara eller programvara
  • Nya tillämpningar av tekniker som AI eller maskininlärning
  • Utveckling av IoT-system
  • Tillämpning av ny IKT-teknik för att möjliggöra en innovativ affärsmodell
  • Upprätta nya metoder eller verktyg för att påskynda programutveckling

Om Leyton:

På Leyton använder vi vår expertis inom innovationsfinansiering för att leverera skattelättnadskrav som en helhetsservice. Vi tillhandahåller fullständig projektledning från start till slut. Våra skatteexperter har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att göra anspråk på FoU-skatten genom att sammanställa tekniska rapporten som gör att ni kan skicka in ert krav.

Leyton i siffror

16

länder

25

Års kunskap och erfarenhet

26000

Kunder

Vår expertis

Prata med våra experter idag

Kontakta oss arrow_outward arrow_outward