Sustainability by Leyton

Vår Ambition

Hållbar utveckling är kärnan i vår verksamhet. Genom “Sustainability by Leyton”-programmet samordnar vi CSR-initiativ med hjälp av medarbetarnas expertis inom teknik, energi och ekonomisk övergång. Dessutom sponsrar vi organisationer och stiftelser som arbetar med sociala, miljömässiga och samhälleliga orsaker.

I alla länder där vi är verksamma är våra anställda beredda att agera på morgondagens utmaningar med både kunder och organisationer. Nu mer än någonsin är vårt ansvar som företag att aktivt delta i den sociala och miljömässiga övergången genom att integrera dessa ämnen i vår verksamhet. För att demonstrera vår utveckling har vi stora ambitioner och många projekt där vi utgår ifrån en hållbar syn på miljön för våra anställda och kunder.

François Gouilliard CEO and founder of the Leyton Group

csr

Ett internationellt åtagande – lokala åtgärder

Vi på Leyton förbinder oss internationellt samtidigt som vi vidtar lokala åtgärder. Vår globala ambition möjliggör samordnade insatser, men varje kontor agerar självständigt för att bevara den lokala kulturen och agilt anpassa sig till lokala behov. Denna flexibilitet möjliggörs av våra anställda som dagligen genomför specifika sociala och miljömässiga åtgärder.

Hur vi agerar för att nå hållbarhetsmålen