Teknik

Är ditt ingenjörsföretag en av de många som kan vara berättigade till FoU-skattelättnader och sociala avgiftslättnader?

Forskning och Utveckling inom teknik

Inom tekniksektorn är investeringar i forskning och utveckling (FoU) kärnan för att tackla komplexa utmaningar och förbättra system. Denna sektor omfattar allt från digital design och produktmodellering till prototyputveckling, noggrann testning, analys och implementering. Trots den stora potentialen för FoU-finansiering missar många teknikföretag i Sverige dessa möjligheter, ofta på grund av okunskap om deras projektens berättigande.

Exempel på FoU-verksamhet inom teknikbranschen:

●  Utveckling av nya eller förbättrade produkter och processer som är effektivare, robustare, flexiblare eller kostnadseffektivare

●  Skapandet av originella prototyper

●  Integration av nya material för att höja produktens prestanda och/eller för att effektivisera tillverkningsprocesser

●  Automatisering inom tillverkning

●  Metoder för att öka produktionstakten utan att äventyra produktkvaliteten

●  Användning av avancerade, tekniskt utmanande tekniker

Om Leyton:

Hos Leyton utnyttjar vi vår expertis inom innovationsfinansiering för att erbjuda en omfattande tjänst för skattelättnader. Vi hanterar hela processen från början till slut och vårt team av skatteexperter är skickliga på att assistera företag i att ansöka om FoU-skattelättnader, genom att utarbeta de nödvändiga tekniska rapporterna som krävs för att lämna in era anspråk.

Leyton i siffror

länder
Års kunskap & erfarenhet
Kunder

Vår expertis

Prata med våra experter idag

Kontakta oss arrow_outward arrow_outward