Skogsindustri

Gör anspråk på ert forskningsbidrag för era forsknings & utvecklingsprojekt (FoU) och fokusera på er kärnverksamhet.

Research & Development in Forest industry

Den svenska skogsindustrin är en av världens största exportörer av massa, papper och sågat virke. Cirka 100 000 personer arbetar direkt i denna sektor. Även om det verkar vara en traditionell sektor investeras mer än 4,5 miljarder kronor i skogsforskning av universitet, högskolor, institut och företag inom sektorn för att varje år ha en mer effektiv och hållbar industri. På grund av den stora volymen av FoU som är involverad i denna sektor är skogsföretag idealistiska kandidater för att dra nytta av det generösa forskningsavdraget.

Exempel på FoU-aktiviteter inom skogsindustrin:

  • Utveckla användningen av trä och nya sätt att använda trä ur ett bioekonomiskt perspektiv.
  • Anpassa skogen och förbereda framtida skogsresurser.
  • Utveckling av innovativa algoritmer för beräkning av antalet träd.
  • Utveckling av specifika IT-verktyg.

Om Leyton:

På Leyton använder vi vår expertis inom innovationsfinansiering för att leverera skattelättnadskrav som en helhetsservice. Vi tillhandahåller fullständig projektledning från start till slut. Våra skatteexperter har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att göra anspråk på FoU-skatten genom att sammanställa tekniska rapporten som gör att ni kan skicka in ert krav.

Leyton i siffror

16

länder

25

Års kunskap och erfarenhet

26000

Kunder

Vår expertis

Prata med våra experter idag

Kontakta oss arrow_outward arrow_outward