Forskningsavdrag

Syftet med FoU-incitamentet är att stärka Sveriges position som europeisk ledare vad gäller FoU (Forskning & Utveckling).

Vad är R&D-incitamenten?

Under juli 2021 stärkte den svenska regeringen ännu en gång FoU-avdraget genom att öka avdraget till cirka 1,2 miljoner kronor och sänkte arbetstidskriterierna från 75 procent till 50 procent.

Syftet med denna förstärkning av avdraget är att främja FoU-verksamhet genom att bevilja företag forsknings- och utvecklingsincitament oavsett deras resultat av vinst. Det finns en tydlig avsikt från regeringens sida att uppmuntra företag att dra nytta av detta system.

Detta system skapades år 2014 och förstärktes redan i april 2020 av den svenska regeringen. Avdraget ökade från 10% till 19,59 % och likaså maxbeloppet per månad från 230 000 SEK/ månad till 920 000 SEK/månad.

Av den anledningen kan företag som arbetar med FoU-projekt ha rätt till en skattelättnad om 19,59% på sina arbetsgivaravgifter med ett maxbelopp om 1,2 miljoner / månad.

Detta incitament kan begäras tillbaka för nuvarande år och de sex föregående åren

Är du kvalificerad?

Företag kan nyttja detta incitament upp mot 19,59% med ett maxbelopp om 1,2 miljoner kronor per månad på sina arbetsgivaravgifter. Definitionen av R&D är i linje med OECD Frascati Manual. Den innehåller grundforskning, industriell forskning, experimentell utveckling, så länge det har kommersiellt syfte.

Vårt mervärde:

Som den europeiska ledaren när det gäller FoU-incitament så identifierar Leyton kvalificerade FoU och innovativa aktiviteter och förbereder och stöttar fullständig dokumentation genom hela processen: omfattning, dokumentförberedelse, inlämning och kontroll.

Om Leyton:

På Leyton använder vi vår expertis inom innovationsfinansiering för att leverera skattelättnadskrav som en helhetsservice. Vi tillhandahåller fullständig projektledning från start till slut. Våra skatteexperter har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att göra anspråk på FoU-skatten genom att sammanställa tekniska rapporten som gör att ni kan skicka in ert krav. Leyton arbetade med 5 000 kunder förra året.

Leyton in cijfers

13

länder

20

Års kunskap och erfarenhet

24000

Kunder

Prata med våra innovationsfinansieringsspecialister

Kontakta oss
arrow_outward arrow_outward