Forskningsavdrag

Syftet med FoU-incitamentet är att stärka Sveriges position som europeisk ledare vad gäller FoU (Forskning & Utveckling).

Få reda på mer
Leyton

I April förstärkte den svenska regeringen FoU-incitamentet (forskningsavdrag).

Syftet med denna förstärkning är att främja FoU-aktiviteter genom att ge företag ett forsknings- och utvecklingsincitament oavsett deras vinstsituation. Fram till April 2020 var FoU-incitamentet en lindring på 10% av de sociala avgifterna begränsat till 230 000 kr per månad. Nu är det 19,59% begränsat till 920 000 kr per månad. Detta incitament kan krävas tillbaka för innevarande år och upp till fem år tillbaka i tiden.

Är du kvalificerad?

Företag kan dra nytta av ett incitament på upp till 19,59% begränsat till 920 000 kr per månad av sociala avgifter. Definitonen av FoU är i linje med OECD Frascati Manual och Oslo Manual. De inkluderar grundforskning, industriell forskning, experimentell utveckling och innovation så länge de har ett kommersiellt syfte.

Är du kvalificerad?

Företag kan dra nytta av ett incitament på upp till 19,59% begränsat till 920 000 kr per månad av sociala avgifter. Definitonen av FoU är i linje med OECD Frascati Manual och Oslo Manual. De inkluderar grundforskning, industriell forskning, experimentell utveckling och innovation så länge de har ett kommersiellt syfte.

Vårt mervärde:

Som den europeiska ledaren när det gäller FoU-incitament så identifierar Leyton kvalificerade FoU och innovativa aktiviteter och förbereder och stöttar fullständig dokumentation genom hela processen: omfattning, dokumentförberedelse, inlämning och kontroll.

Vårt mervärde:

Som den europeiska ledaren när det gäller FoU-incitament så identifierar Leyton kvalificerade FoU och innovativa aktiviteter och förbereder och stöttar fullständig dokumentation genom hela processen: omfattning, dokumentförberedelse, inlämning och kontroll.

Leyton i statistik

12

länder

20 +

Års kunskap och erfarenhet

24000 +

Kunder

Leyton i statistik

12

länder

20 +

Års kunskap och erfarenhet

24000 +

Kunder

Prata med våra innovationsfinansieringsspecialister

Kontakta oss

Prata med våra innovationsfinansieringsspecialister

Kontakta oss