eLEYTON: ett 100 % internt Tech Lab

Vårt team av utvecklare i framkanten av digital innovation arbetar dagligen med konsulter för att maximera värdet som skapas för våra kunder.

Tech Lab

Våra experter, tekniska och finansiella konsulter, förlitar seg på det dedikerade eLeyton Tech Lab för att utveckla applikationer och verktyg som kombinerar artificiell intelligens, RPA (Robotic Process Automation) och datahantering. Dessa förstärkta konsultlösningar gör att vi kan erbjuda våra kunder toppmoderna tjänster.

Integrerade Digital Squads

Smidighet och affärskunskap för att bemästra hela värdekedjan.

Förträfflighet och Förstärkt Intelligens

Implementerar effektivare teknik i framkanten av innovation och trender.

Pålitliga och Säkra Lösningar

DevOps- och DevSecOps-teamen följer strikta standarder för att säkerställa säkerheten och kvaliteten på våra lösningar.

eLEYTON i siffror

experter i Tech Lab

100

internt utvecklade applikationer

60

produkter levereras varje månad

50

utvecklingsdagar under 2021

20 000

Digitala Lösningar för Ökad Effektivitet

Tech Lab utvecklar exklusiva applikationer för att hantera specifika kundproblem. Till exempel är sökandet efter anslag ofta en komplex och tråkig uppgift, på grund av antalet och variationen av lokala, regionala och nationella anslag som finns tillgängliga. Tech Lab förser konsulter och deras kunder med sökmotorer för de anslag som finns tillgängliga inom landet. Sökmotorerna använder specialiserad datautvinningsteknik för att kontinuerligt uppdatera öppen källkod som erbjuds av statliga webbplatser om finansieringsmöjligheter. Att hitta anslag går nu snabbt och lätt, och våra team kan erbjuda de mest lämpliga finansieringslösningarna till sina kunder, särskilt för nystartade företag och små och medelstora företag.

Sökmotor för Anslag och Subventioner

Dedikerade digitala plattformar för en optimal kundupplevelse


LEYTON FOR ME är en B2B-plattform som hjälper både konsulter och kunder att följa framstegen i olika projekt. Plattformen underlättar flytande kommunikation mellan parterna, underlättar delning av dokument och erbjuder andra användbara funktioner för kunden såsom akitivitetstransparens, datasäkerhet samt bättre projektövervakning och -förvaltning.

Gigawhat är en plattform som gör det möjligt att hantera finansieringen av arbeten relaterade till vita certifikat på ett snabbare och mer grundligt sätt. Gigawhat innehåller nödvändiga funktioner för uppföljning och hantering av vita certifikat.

Teamwork

Skatterådgivning som en tjänst

REV är den nya webbappen som utvecklats för nystartade företag och småföretag för att snabbt och enkelt göra anspråk på skattelättnader, såsom Payroll R&D Tax Credit.
REV har en dedikerad användarportal, tredjepartsintegrationer och en snabbare leveranstid för berättigade kunder. Riktat som en lösning för mindre, teknikorienterade företag kommer REV att öppna Leytons tjänster och skatteexperter i världsklass för dem som behöver det.

Förhandslansering på CES 2022

En organisation som låter oss kontrollera hela den digitala värdekedjan

Integrerade Digital Squads

Alla digitala yrken är integrerade i vårt interna Tech Lab. En organisation som gör det möjligt för våra team att bemästra hela den digitala värdekedjan: produktägare (PO), PPO (proxi PO) mjukvaruingenjörer, datavetare, designers, DevSecOps, BI-konsulter, scrummästare, tekniska ledare…
Specialiseringen av teamen, den professionella utbildningen, närvaron av PO-experter inom applikationsområdet samt den perfekta integrationen och fördjupningen i hjärtat av verksamheten underlättar förståelsen av varje verksamhets specifika utmaningar. Våra team är väl rustade för att optimera de allt mer komplexa rapporteringsprocesserna.
Våra digitala team, som består av PO:s, affärs- och marknadsföringsexperter och vår “pizzateam”-organisation, gör det möjligt för våra experter att öka sin effektivitet och smidighet genom bättre kommunikation och gruppsammanhållning.

Förträfflighet Och Förbättrad Intelligens

Endast de 100 bästa personerna som dagligen visar sin expertis inom respektive innovationsområde genom att hålla konstant koll på utvecklingen inom lagstiftning och teknik har möjlighet att ansluta sig till Tech Lab.
Våra Datalabb-team är dedikerade till att experimentera med modeller för artificiell intelligens för att leverera kraftfullare trendteknologier.
Våra Datafabrik-team bearbetar stora mängder data (datasjöar) för att kunna fatta mer relevanta beslut och identifiera möjligheter på ett mer proaktivt sätt, vilket gör att vi aktivt kan utveckla nya tjänster.

Pålitliga och Säkra Lösningar

För att säkerställa säkerheten och tillförlitligheten för våra lösningar, hostar vi våra egna servrar i ett privat moln, följer strikta GDPR-standarder och respekterar och certifierar våra kvalitetsstandarder [ISO9001].
Genom att använda de senaste verktygen säkerställer våra DevOps- och DevSecOps-team implementeringen, övervakningen och kvaliteten på våra applikationer.

Våra egna servrar är hostade i ett privat Moln

Prata med våra experter idag

Kontakta oss
arrow_outward arrow_outward